Vaardigheden I

Inhoud

 • test rond academische taalvaardigheid
 • analyse van wetgeving
 • digitale bronnen opzoeken
 • rechtspraak analyseren
 • casussen oplossen

Verloop

 • infosessie begin eerste semester
 • plenaire sessies (wetboek en casus) eerste semester
 • 5 werkcolleges (kleine groepen) tweede semester
 • inschrijven en concrete info via Ufora

Evaluatie en quotering

 • enkel niet-periodegebonden
 • deelname is vereist om te slagen
 • wettige afwezigheid (vb. ziekte) melden via de afwezigheidsapplicatie
 • werkstudenten dienen voorafgaand contact op te nemen via bij afwezigheid
 • feedback mogelijk na elke evaluatie
 • bekendmaking scores eerste semester: ten laatste 15 februari via Ufora
 • bekendmaking scores tweede semester: ten laatste 3 juli 2020 via Oasis
 • geen deelvrijstelling mogelijk
 • tweede zit mogelijk in gewijzigde vorm

Contact