Vaardigheden I

Inhoud

 • test rond academische taalvaardigheid
 • analyse van wetgeving
 • digitale bronnen opzoeken
 • rechtspraak analyseren
 • casussen oplossen

Verloop

Dit jaar zullen de testen en werkcolleges uitzonderlijk allemaal plaatsvinden in het tweede semester
 • infosessie bij begin eerste semester
 • plenaire testen
 • 5 werkcolleges (kleine groepen) in tweede semester
 • inschrijven en concrete info via Minerva

Evaluatie en quotering

 • enkel niet-periodegebonden
 • deelname is vereist om te slagen
 • wettige afwezigheid (vb. ziekte) melden via de afwezigheidsapplicatie
 • werkstudenten dienen voorafgaand contact op te nemen via bij afwezigheid
 • feedback mogelijk na elke evalutie
 • bekendmaking scores eerste semester: ten laatste 15 februari via Minerva
 • bekendmaking scores tweede semester: ten laatste 8 juli 2017 via Oasis
 • geen deelvrijstelling mogelijk
 • tweede zit mogelijk in gewijzigde vorm

Contact