Vaardigheden II

Inhoud

 • per vakgebied meerdere oefeningen
 • 1ste semester keuze tussen de vakgebieden:
  • Staatsrecht
  • Strafrecht
  • Basisbegrippen van recht (Procesrecht)
  • Verbintenissenrecht
 • 2de semester keuze tussen de vakgebieden:
  • Bestuursrecht
  • Mensenrechten
  • Omgevingsrecht
  • Strafvordering

Verloop

 • registratie vakgebieden bij start academiejaar en in december
 • tijdslijn met deadlines

Evaluatie en quotering

 • enkel niet-periodegebonden
 • deelname is vereist om te slagen
 • wettige afwezigheid (vb. ziekte) melden via de afwezigheidsapplicatie
 • werkstudenten dienen voorafgaand contact op te nemen bij afwezigheid: contactpersonen
 • feedback mogelijk na elke evalutie
 • eindscore = gemiddelde scores 2 vakgebieden
 • bekendmaking scores eerste semester: ten laatste 15 februari via Ufora
 • bekendmaking scores tweede semester: ten laatste juli 2023 via Oasis
 • geen tweede zit mogelijk

Contact

Contactpersonen