Anne Marie De Clerck

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumna Anne Marie De Clerck, Advocaat strafrecht - Vennoot Van Steenbrugge Advocaten licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Advocaat strafrecht - Vennoot Van Steenbrugge Advocaten

Rechten 1998 - 2003, Criminologische Wetenschappen 2003 - 2004

Anne Marie De Clerck - Advocaat strafrecht - Vennoot Van Steenbrugge AdvocatenVaak wordt het beroep van strafrechtadvocaat geromantiseerd. Mensen zien in de media enkel dat ene pleidooi in een assisenzaak maar weten niet wat eraan voorafgaat. Dat je bijvoorbeeld geregeld met je cliënten samenzit en hun probleem juridisch analyseert. Of naar gevangenissen gaat. Want je cliënt kan een slachtoffer zijn, maar ook een verdachte. Je werkt veel afspraken af, leest veel en verwerkt lijvige dossiers. Je moet in staat zijn op korte tijd veel informatie te verwerken en juridisch te vertalen. Er komt veel schrijfwerk aan te pas en pas wanneer dat afgelopen is, begint het werk op de rechtbank met het zittingwerk. Bovendien is het ook na de uitspraak nog niet afgelopen want dan volgt nog de uitvoering van een vonnis die je dient op te volgen opdat je cliënt krijgt waar hij of zij recht op heeft. Er is dus veel werk achter de schermen dat mensen niet zien, waardoor er vaak een eenzijdig beeld ontstaat. Het is een behoorlijk harde job. Ik betwijfel of ik het mijn kinderen zou aanraden, ook al omdat de job veel incasseringsvermogen vergt. Je moet in staat zijn te verliezen en de volgende dag weer recht te staan. Je krijgt soms veel over je heen, maar daarna vecht je terug. Dat maakt de job hard en mooi tegelijk. Voor mij is het een droomjob want als strafrechtadvocaat kan je het verschil maken in iemands leven en dat drijft me ontzettend.

"Je bent maar een goede strafrechtadvocaat als je je menselijkheid en een grote betrokkenheid toont naar je cliënt toe. Je moet je kunnen inleven in de situatie van je cliënt want anders ben je verkeerd bezig. Anderzijds krijg je een enorme verantwoordelijkheid op je schouders gelegd. Cliënten vertrouwen je een deel van hun leven toe."

In het strafrecht is het goed dat je je als mens opstelt. Meer nog, het is een basisvereiste. Je bent maar een goede strafrechtadvocaat als je je menselijkheid en een grote betrokkenheid toont naar je cliënt toe. Je moet je kunnen inleven in de situatie van je cliënt want anders ben je verkeerd bezig. Anderzijds krijg je een enorme verantwoordelijkheid op je schouders gelegd. Cliënten vertrouwen je een deel van hun leven toe. Of dat nu gaat om een verkeersovertreding of een moord: het heeft impact op hun werk, op hun persoonlijk leven en op hun psychologisch leven. In jouw opdracht moet je je professioneel opstellen en ervoor zorgen dat je het waarmaakt. Je krijgt de taak toebedeeld om het belang van je cliënt te vertolken in de rechtbank en dus moet je tegelijk afstand nemen van je zaak want anders ga je het niet goed doen. Dus in zekere zin is het schizofreen omdat je tegelijk die betrokkenheid en die afstand moet kunnen tonen.

"Wat me boeit in deze job is de combinatie van het puur juridische met het menselijke. In het strafrecht komt dat meer dan ooit aan bod. Ik zou met mijn opleiding echt niets anders kunnen doen."

Wat me boeit in deze job is de combinatie van het puur juridische met het menselijke. In het strafrecht komt dat meer dan ooit aan bod. Ik zou met mijn opleiding echt niets anders kunnen doen. Vaak beweert men dat Rechten saai is en louter vanbuiten leren. Toegegeven, tijdens je studie moet je je vaak door droge materie worstelen, maar daarna komt het recht pas echt tot leven in de toepassing ervan. Anderzijds heb je als strafpleiter een stevige juridische basis nodig. De beste strafpleiters zijn diegenen die hun wetboek goed beheersen en dat kunnen toepassen op de feiten. Je juridische analyse moet juist zijn. Je moet je dossier fileren en dan moet je dat combineren met je menselijke analyse van de zaak.

Na mijn Rechten opleiding had ik nog behoefte aan een opleiding die meer licht zou werpen op het menselijke aspect en de wetenschap achter de menselijke psyche. Ik was heel gulzig naar informatie over onder meer gerechtelijke geneeskunde en forensische psychiatrie. Daarom koos ik voor Criminologische Wetenschappen, vanuit de gedachte dat dit me als opleiding kon vervolledigen. Nog altijd beschouw ik het als een rijkdom voor mezelf als strafrechtadvocaat. Het gaf me meteen een voorsprong en heeft me mee gevormd tot de advocaat die ik ben. Misschien dat je die kennis ‘en cours de route’ ook zou verwerven maar ik had de bagage meteen al mee als jonge advocaat. Door ook nog Criminologische Wetenschappen te studeren analyseer je zaken immers anders en heb je meer aandacht voor het menselijke aspect, naast het puur juridische.

"Na mijn Rechten opleiding had ik nog behoefte aan een opleiding die meer licht zou werpen op het menselijke aspect en de wetenschap achter de menselijke psyche. Ik was heel gulzig naar informatie over onder meer gerechtelijke geneeskunde en forensische psychiatrie. Daarom koos ik voor Criminologische Wetenschappen, vanuit de gedachte dat dit me als opleiding kon vervolledigen."

Als studiekiezer heb ik mij in het laatste jaar van mijn middelbaar breed geïnformeerd. Net voor de zomervakantie besliste ik dat het Rechten zou worden en zette ik mijn zinnen op de advocatuur. Het was echter pas tijdens mijn studies dat mijn interesse werd gewekt voor de meer “menselijke” vakken en dat ik besloot voor het strafrecht te gaan. Als ik er nu op terugblik, krijg je tijdens je opleiding een specifieke manier van denken aangeleerd. Dat merk je aan onze manier van schrijven. Bij elke zin die we neerpennen overlopen we alle mogelijkheden en zorgen we ervoor dat alle openingen gedicht zijn. Dat grote analytische vermogen krijg je mee in de Rechten. Dankzij mijn studies Criminologische Wetenschappen kan ik dat combineren met de meer menselijke analyse.

"Je moet wel een realistische keuze maken, want je hebt veel doorzettingsvermogen nodig als student Rechten. Zij die het gehaald hebben zijn niet noodzakelijk de allerslimsten maar wel zij die kunnen zwoegen en doorzetten."

Als achttienjarige ben je heel beïnvloedbaar door anderen, maar ik raad iedereen aan zich daar niets van aan te trekken. Zelf heb ik toen gewoon mijn hart gevolgd. Je moet wel een realistische keuze maken, want je hebt veel doorzettingsvermogen nodig als student Rechten. Zij die het gehaald hebben zijn niet noodzakelijk de allerslimsten maar wel zij die kunnen zwoegen en doorzetten. Het is echt veel stof die je moet verwerken op korte tijd en de druk kan groot zijn. Wees je bewust van wat er op je afkomt. Maar volg sowieso je hart.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.