An Schoonjans

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumna An Schoonjans, Parketmagistraat parket Oost-Vlaanderen licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Parketmagistraat parket Oost-Vlaanderen

Rechten 1990 - 1995

An Schoonjans - Parketmagistraat parket Oost-VlaanderenAls kind dacht ik er aan detective te worden. In het middelbaar werd dat Rechten om advocaat te worden. Dat ben ik uiteindelijk ook acht jaar geweest. Maar op een bepaald moment wou ik aan de andere kant staan. Een en ander had te maken met een zaak waarbij ik mij als advocaat ten volle had ingezet voor een man die zijn onschuld uitschreeuwde en die werd vrijgesproken. Achteraf gaf hij toe de feiten toch te hebben gepleegd. Dat druiste in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Als advocaat pleit je voor een individu. Daar haal je uiteraard veel voldoening uit. Maar als magistraat vertegenwoordig je de maatschappij. Dat zorgt toch voor een extra dimensie. Daar heb je het gevoel dat je echt een meerwaarde kan betekenen voor de samenleving en dat je er toe doet in de veiligheidsketen. Als parketmagistraat voer je vanop de eerste rij het onderzoek. Een goede parketmagistraat is iemand die alert, besluitvaardig en stressbestendig is. Het spreekt voor zich dat een parate en uiterst grondige juridische kennis van het strafrecht en strafprocesrecht noodzakelijk is om onmiddellijk in dringende situaties op te treden. We dragen een grote verantwoordelijkheid en moeten bijvoorbeeld heel snel kunnen beslissen of iemand aangehouden moet worden of mag beschikken. Daarnaast zijn emotionele intelligentie, empathie, intuïtie en nieuwsgierigheid eveneens belangrijke eigenschappen van een parketmagistraat. Je bent bereid om tot het uiterste te gaan om de waarheid aan het licht te brengen. Je zorgt ervoor dat alle kanten van het verhaal belicht worden en je weet alles uit het dossier te halen.

"Als parketmagistraat voer je vanop de eerste rij het onderzoek. Een goede parketmagistraat is iemand die alert, besluitvaardig en stressbestendig is. Het spreekt voor zich dat een parate en uiterst grondige juridische kennis van het strafrecht en strafprocesrecht noodzakelijk is om onmiddellijk in dringende situaties op te treden."

In 2003 ben ik via het beroepsbekwaamheidsexamen parketmagistraat geworden. Als parketmagistraat staan wij in voor het opsporen en vervolgen van misdrijven. Gedurende twaalf jaar beheerde ik een kabinet ‘algemene en zware criminaliteit’. Ik behandelde dossiers van zeer uiteenlopende aard zoals geweldsdelicten (zoals onder andere vechtpartijen, stalking, doodslag, verkeersagressie, enz.), vermogensdelicten (onder andere diefstallen (winkeldiefstallen, inbraken, diefstallen met geweld, enz.), oplichting, valsheid in geschrifte,…), zedenfeiten (exhibitionisme, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, enz.). Voorts behandelde ik onder meer verdwijningen, brandstichtingen, enz. De parketmagistraat heeft de leiding van het onderzoek, geeft de politie opdrachten en waakt er over dat de opsporing zorgvuldig en correct verloopt volgens de regels die in de wet vastgelegd zijn. Iedere dag is anders. Wanneer we ’s morgens op het parket aankomen weten we niet wat ons allemaal te wachten staat. We hebben dagdiensten en nachtdiensten, we vorderen op zitting, hebben vergaderingen met externe partners, we geven opleidingen of volgen zelf bijscholingen via het IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding). Het is een bijzonder veelzijdige en uiterst dynamische job.

"De parketmagistraat heeft de leiding van het onderzoek, geeft de politie opdrachten en waakt er over dat de opsporing zorgvuldig en correct verloopt volgens de regels die in de wet vastgelegd zijn."

Ondertussen ben ik beleidsmagistraat op het parket Oost-Vlaanderen. Dat houdt in dat ik als magistraat het provinciaal beleid van het parket mee help ontwikkelen en ondersteunen. Daarbij sta ik mee in voor het opmaken van richtlijnen zowel intern voor het parket alsook extern voor de politiediensten. Wordt er bijvoorbeeld een nieuwe wet gestemd zoals de nieuwe kraakwet, dan zorgen wij ervoor dat politiediensten heel concreet weten wat ze moeten doen wanneer een bewoond of onbewoond pand gekraakt is. Analyseren van statistieken is ook een van mijn taken. Ten slotte werk ik ook mee aan een aantal projecten in nationale werkgroepen waardoor je ook een helikopterzicht krijgt. Heel boeiend en uitdagend allemaal.

"Hier op het parket Oost-Vlaanderen behandelen wij jaarlijks 350.000 nieuwe dossiers. Daar moet je op korte tijd allemaal doorheen. Tegelijk dient ieder dossier even kwaliteitsvol te worden behandeld. In de Rechten heb ik, naast de juridische bagage, geleerd een grote massa informatie op relatief korte tijd te verwerken."

Ondertussen ben ik ook ruim elf jaar persmagistraat en sta ik in voor de interne en externe communicatie. Dat komt bovenop mijn kernactiviteit, hoewel het mij soms beneemt voor honderd procent. Zeker wanneer er crisiscommunicatie is naar aanleiding van bijvoorbeeld een schietincident. Het parket Oost-Vlaanderen voert een open en transparant communicatiebeleid. Het parket is vaak nog onbekend bij de burger en onbekend is onbemind. We voeren een maatschappelijke taak uit. Wij staan in voor het opsporen en vervolgen van misdrijven. Wij trachten samen met de politie de veiligheid zoveel als mogelijk te garanderen. De burger heeft het recht om te weten waar wij voor staan en wat wij allemaal doen, uiteraard binnen de grenzen van de wet, want er is het wettelijk geheim van het onderzoek. Wij kunnen niet over om het even welk dossier ieder detail verspreiden. Maar we kunnen wel over ons beleid en over bepaalde zaken communiceren.

Hier op het parket Oost-Vlaanderen behandelen wij jaarlijks 350.000 nieuwe dossiers. Daar moet je op korte tijd allemaal doorheen. Tegelijk dient ieder dossier even kwaliteitsvol te worden behandeld. In de Rechten heb ik, naast de juridische bagage, geleerd een grote massa informatie op relatief korte tijd te verwerken. Analytisch denken en werken heb ik ook geleerd tijdens mijn opleiding. Dat komt in mijn job allemaal van pas. Snel doorzicht hebben in de dossiers, in de feiten, maar ook in nieuwe wetgeving.

"Maak geen negatieve keuze. Begin niet te schrappen in het opleidingsaanbod en ga niet voor hetgeen overblijft. Zorg voor een positief verhaal"

Passie en gedrevenheid zijn voor mij sleutelwoorden in alles wat je doet in het leven. Als je iets doet met wilskracht, overtuiging en ‘goesting’, ga je er sowieso geraken. Daarnaast is het ook belangrijk te kijken naar de competenties waarover je beschikt. Denk na welke je verder wil ontwikkelen. Maar maak geen negatieve keuze. Begin niet te schrappen in het opleidingsaanbod en ga niet voor hetgeen overblijft. Zorg voor een positief verhaal.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.