Bjorn De Vriese

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumnus Bjorn De Vriese, Hoofdgriffier Vredegerecht Gent 2 licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Hoofdgriffier Vredegerecht Gent 2

Rechten 1997 - 2002

Bjorn De Vriese - Hoofdgriffier Vredegerecht Gent 2Ik ben aan mijn opleiding Rechten begonnen in 1997, dat was de periode van Dutroux. In die tijd waren wij er als 18-jarigen allemaal van overtuigd dat wij justitie gingen veranderen. Ik herinner me nog levendig hoe de les economie werd stopgezet want Dutroux was ontsnapt en minister Vande Lanotte - die ons les gaf - was samen met minister De Clerck genoodzaakt zijn ontslag te geven. Dat maakte veel indruk op ons. Al weet ik niet of de invloed van dat soort gebeurtenissen altijd zo’n goede zaak is, toch zeker niet om je studiekeuze op te baseren. Kies je voor Rechten, besef dan dat je minstens over een juridische ingesteldheid moet beschikken. Die gedrevenheid lijkt me toch een basisvereiste. Mijn interesse voor Rechten werd al tijdens mijn humaniora aangewakkerd door een leerkracht geschiedenis die in het vijfde middelbaar sprak over het “Europees verdrag voor de rechten van de mens”. Terzelfdertijd was ik onder de indruk van de vader van mijn beste vriendin, een advocaat.

"Kies je voor Rechten, besef dan dat je minstens over een juridische ingesteldheid moet beschikken. Die gedrevenheid lijkt me toch een basisvereiste."

Na mijn studies Rechten besliste ik nog een jaar Haven en Maritieme Wetenschappen te studeren. In die periode had ik immers nog de ambitie iets in het handelsrecht of -verkeer te doen. Na een korte tussenstop op een advocatenkantoor en een havenbedrijf, werd het uiteindelijk de griffie. Ik had in het Belgisch Staatsblad de functie van adjunct griffier op het vredegerecht in Ronse gezien, en daar wou ik wel voor gaan. Het was op het vredegerecht daar dat ik uiteindelijk alles heb geleerd, over het beroep en over de maatschappij. Na vijf jaar in Ronse te hebben gewerkt en met mijn licentiaatsdiploma (ondertussen gelijkgesteld met master, n.v.d.r.), beschikte ik over de toenmalige vereisten om deel te nemen aan de selectieprocedure voor hoofdgriffier.

Het is ondertussen ruim zes jaar geleden dat ik benoemd werd tot hoofdgriffier op het Vredegerecht Gent 2. Mijn job is tweeledig. Enerzijds geef ik leiding aan een aantal mensen op de griffie. Daarnaast geef ik ook bijstand aan de vrederechter. Die zogenaamde primaire taken van een griffier zijn heel verscheiden. De griffier waarborgt enerzijds de authenticiteit van de handtekening van de vrederechter. Hij overschouwt en notuleert het procesverloop. Daarbij staat hij ook in voor de voorbereiding en alle verwerking die volgt. Hij is ook toezichthouder van de boekhouding. Ook rechtzoekenden informeren behoort tot de taken van de griffier.

"Idealiter proef je van zo veel mogelijk en loop je bijvoorbeeld een periode stage bij een advocaat, een notaris, een rechtbank en bij een gerechtsdeurwaarder."

Ondertussen is er wel een en ander veranderd op het vredegerecht, vooral sinds de wijzigingen die justitie doorvoerde begin dit jaar. Zo werken we sinds januari met stadskantons en bijgevolg met grotere groepen die aangestuurd moeten worden. Overigens zijn de toegangsvoorwaarden voor de job ondertussen veranderd en is griffier nu een bachelor functie.

Zelf krijg ik geregeld studenten over de vloer die stage lopen. Die contacten vind ik belangrijk, want niet alleen houden ze mij fris maar vooral is zo’n stage voor hen een belangrijke werkervaring. Idealiter proef je van zo veel mogelijk en loop je bijvoorbeeld een periode stage bij een advocaat, een notaris, een rechtbank en bij een gerechtsdeurwaarder. Wil je in de juridische wereld stappen, dan lijkt het mij geen slecht idee om bij ons eens enkele weken een vrijwillige stage te lopen. Het vredegerecht heeft immers een brede waaier van bevoegdheden: huurzaken, voogdij, collocaties, gedwongen opnames, bewindvoeringen, pacht, burenruzies, eigendomsrecht, enz. Het zijn zaken waar eenieder van ons wel eens mee in aanraking kan komen. Ook zijn er telkens verschillende procedures aan verbonden: de verzoeningszitting, plaatsbezoeken, enz. Met andere woorden, de verschillende facetten van het gerechtelijk recht komen hier aan bod. Bovendien is het vredegerecht de meest laagdrempelige rechtbank bij uitstek. Hier leer je echt de samenleving kennen, wat bij veel studenten de ogen opent. Wie hier stage loopt krijgt vaak op korte tijd een meer volwassen kijk op de maatschappij. Mensenkennis doe je hier echt wel op.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.