Elisa De Raes

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumna Elisa De Raes, Diplomaat licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Diplomaat

Rechten 2008 - 2013

Elisa De Raes - DiplomaatNadat ik slaagde voor het diplomatieke examen (georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de Federale overheid, n.v.d.r.) ben ik ondertussen gestart als stagiair-diplomaat bij de FOD Buitenlandse Zaken. Binnen de stage van twee jaar loop je een jaar stage op het hoofdbestuur in Brussel en – nadat je eerst nog succesvol een examen aflegt – loop je nog een jaar stage op een van de posten in het buitenland.

"Het idee om in de diplomatie te gaan was al ontstaan tijdens mijn Rechten opleiding. Na mijn Rechten wou ik me via een bijkomende opleiding nog specialiseren in Europees Recht en tegelijkertijd mijn Frans verbeteren."

Als Belgisch diplomaat vertegenwoordig je de belangen van ons land en haar burgers in het buitenland. Dit kan op een bilaterale ambassade of consulaat-generaal of op een multilaterale vertegenwoordiging bij een internationale organisatie. Afhankelijk van de post waar je naartoe gaat, kan je een heel andere functie hebben. In principe word je achtereenvolgens twee keer voor vier jaar uitgezonden naar twee verschillende posten. Daarna keer je voor drie jaar terug naar het hoofdbestuur om vervolgens opnieuw te vertrekken.

Het idee om in de diplomatie te gaan was al ontstaan tijdens mijn Rechten opleiding. Na mijn Rechten wou ik me via een bijkomende opleiding nog specialiseren in Europees Recht en tegelijkertijd mijn Frans verbeteren. Daarom koos ik de opleiding ‘Master complémentaire en droit Européen’ aan de ULB. Vervolgens werd ik geselecteerd voor de Bernheimstage (stage gericht op de Europese integratie, n.v.d.r.) wat me de kans gaf een stage te lopen in een Belgisch-Europese diplomatieke context. Die ervaring overtuigde mij er nog meer van dat mijn toekomst in de diplomatie lag. Na dat jaar ging ik aan de slag als jurist maar nam ik ondertussen ook deel aan het diplomatieke examen.

"Mijn job is heel gevarieerd. Ik kom in contact met mensen uit de verschillende Belgische administraties, de politiek en bedrijfswereld, de culturele sector, enz. Ook moet je een brede interesse hebben. Afhankelijk van het land en de functie, kan je om de paar jaar als het ware ‘veranderen van job’."

Ondertussen heb ik tijdens het eerste jaar van mijn stage al veel presentaties en trainingen gekregen, bezochten we de collega’s van de gemeenschappen en gewesten en gingen we op studiereis. Ook gingen we op audiëntie bij de koning en de koningin. Vervolgens werd iedereen voor drie maanden toegewezen aan een bepaalde dienst. Voor mij werd dat de Dienst van de Speciale Gezant voor Asiel en Migratie. Tenslotte moeten alle stagiairs-diplomaten ook drie maanden werken op de Directie Consulaire Zaken waarbij zij allerhande uiteenlopende dossiers moeten behandelen (nationaliteit, afstamming, notariële aktes, paspoorten, visa, bijstand aan Belgen in nood, enz). In dit kader gaan wij voor een week op praktijkstage naar het Belgisch Consulaat-Generaal in Casablanca om vanop de eerste rij te zien hoe het consulaire werk op een niet-EU post eraan toe gaat.

Mijn job is heel gevarieerd. Ik kom in contact met mensen uit de verschillende Belgische administraties, de politiek en bedrijfswereld, de culturele sector, enz. Ook moet je een brede interesse hebben. Afhankelijk van het land en de functie, kan je om de paar jaar als het ware ‘veranderen van job’. Waarbij je bijvoorbeeld eerst enkele jaren werkt in het domein van ontwikkelingssamenwerking in Tanzania om daarna consulair werk te gaan doen in Jordanië. Je moet dus over een groot aanpassingsvermogen beschikken. Zelf ben ik enorm geboeid door andere culturen. Bovendien heb ik een passie voor internationale politiek en word ik ook gedreven door de zinvolheid van het werk.

"Zelf was ik destijds aan mijn Rechten studies begonnen vanuit de gedachte dat ik wellicht in de advocatuur of in de magistratuur zou belanden. Dat is veranderd toen ik tijdens mijn studies een e-mail ontving rond een informatieavond over het diplomatieke examen. Zo zie je maar."

Niet enkel juristen worden diplomaat natuurlijk, maar als jurist heb je een streepje voor wanneer je werkt op consulaire dossiers, door de basis die je hebt in het familierecht. Ook de principes die je meekrijgt door vakken zoals staatsrecht, mensenrechten, internationaal publiekrecht, Europees recht en humanitair recht zijn van belang voor een Belgisch diplomaat. Zelf was ik destijds aan mijn Rechten studies begonnen vanuit de gedachte dat ik wellicht in de advocatuur of in de magistratuur zou belanden. Dat is veranderd toen ik tijdens mijn studies een e-mail ontving rond een informatieavond over het diplomatieke examen. Zo zie je maar.

"Stages geven je een unieke kijk op de professionele wereld en openen deuren die anders vaak gesloten blijven. Ik kan het elke student aanraden. Net zoals ik iedereen aanraad om op internationale uitwisseling te gaan en actief te zijn bij organisaties waar je mensen met gelijkaardige interesses ontmoet."

De werkzekerheid verbonden aan een rechtendiploma heeft zeker de doorslag gegeven toen ik als achttienjarige een keuze moest maken. Dat het recht nauw verbonden is met de politieke besluitvorming en dus met de evoluerende maatschappij en staatsstructuur trok mij ook aan om de opleiding aan te vatten. Tijdens mijn studies deed ik twee vrijwillige zomerstages. Eén bij het Grondwettelijk Hof en één op de Ambassade van België in Maleisië. Stages geven je een unieke kijk op de professionele wereld en openen deuren die anders vaak gesloten blijven. Ik kan het elke student aanraden. Net zoals ik iedereen aanraad om op internationale uitwisseling te gaan en actief te zijn bij organisaties waar je mensen met gelijkaardige interesses ontmoet. Zelf ging ik op Erasmus naar Denemarken. Ik was als student ook actief bij VVN Youth (jongerenafdeling Vereniging voor de Verenigde Naties, n.v.d.r.), ik was lid van het VRG-bestuur, nam twee keer deel aan het Jeugdparlementjeunesse en aan Model United Nations, een simulatie van de VN.

"Het is belangrijk doorheen het jaar een goede balans te vinden tussen voldoende studeren en het genieten van het zorgeloze leven als student. Want Rechten is een opleiding waar veel jongeren aan beginnen, maar helaas haken velen ook af."

Het is belangrijk doorheen het jaar een goede balans te vinden tussen voldoende studeren en het genieten van het zorgeloze leven als student. Want Rechten is een opleiding waar veel jongeren aan beginnen, maar helaas haken velen ook af. De blokperiodes zijn intensief en niet te onderschatten. Als je ervoor kiest, ga er dan de volle honderd procent voor.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.