Fatema Hosseini

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumna Fatema Hosseini, Advocaat GSJ Advocaten licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Advocaat GSJ Advocaten

Rechten 2010 - 2015

Fatema Hosseini - Advocaat GSJ AdvocatenIk werk als advocaat stagiair, waarbij ik ondertussen in mijn derde jaar zit. Ik ben actief in het administratief recht, meer bepaald ruimtelijke ordening en stedenbouw. Wij treden voornamelijk op voor projectontwikkelaars maar ook voor een particulier die een huis wil bouwen of verbouwen en waarvoor hij een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. Wij treden ook op voor bepaalde gemeenten. Ons cliënteel is dus zeer divers. Dat maakt het best boeiend.

Ik kom af en toe eens op de rechtbank, zoals de meeste mensen die kennen van op televisie. Evenwel verschijnen wij vaak voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State die een andere setting hebben dan de ‘klassieke’ rechtbank. De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege. Daar dragen advocaten geen toga. De Raad van State is een rechtscollege waar advocaten wel in toga verschijnen.

Ook verschijnen wij in het kader van een beroepsprocedure over een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de deputatie. De deputatie is een politiek orgaan dat instaat voor het dagelijks bestuur van een provincie. De hoorzitting van de deputatie wordt voorgezeten door de député voor ruimtelijke ordening - met eventueel zijn medewerker - en de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar. Deze laatste verleent voorafgaandelijk aan de hoorzitting over de aanvraag een advies, waarbij het uiteindelijk de deputatie is die een beslissing neemt over een dossier.

"Velen beseffen bijvoorbeeld niet dat wie start in de advocatuur vaak hard moet werken voor een bescheiden loon. Vooral in de kleinere kantoren is dat zo. Je moet best gedreven zijn om dat er voor over te hebben na vijf jaar studeren."

Ik ben toevallig in deze materie gerold. Het was aanvankelijk niet mijn ambitie om mij te specialiseren in ruimtelijke ordening of stedenbouw. Toen ik op de universiteit zat wou ik veeleer handels- of economisch recht doen. Mijn vakken sloten daar ook meer bij aan. Maar een zomerstage op een advocatenkantoor bracht me in contact met administratief recht. Nadat ik afstudeerde kreeg ik van dat kantoor de kans om er als stagiair te beginnen. Ik ben nu bijna drie jaar actief in het administratief recht omdat de materie in de praktijk mij alsmaar meer aansprak.

Ik wou altijd al Rechten studeren met als doel advocaat te worden, daarover bestond geen twijfel. Op jonge leeftijd koesterde ik daarover grootse idealen want ik wou toen strijden voor mensen- en vrouwenrechten. Dat had alles te maken met het feit dat ik geboren ben in Afghanistan en op mijn 10de met mijn ouders naar België ben verhuisd. In Afghanistan mochten meisjes - onder het regime van de Taliban - niet naar school gaan en al zeker geen hogere opleiding genieten. Dus was studeren voor mij het doel, en in tweede instantie wou ik opkomen voor de rechten van andere vrouwen. Maar naarmate je ouder wordt krijgt je leven meer vorm en laat je dat idealisme wat varen.

“Een goede jurist moet kunnen lezen, schrijven en spreken”, zei een professor. Dat is mij altijd bijgebleven. Begrijpend lezen, moeilijke teksten kunnen analyseren en casussen oplossen leer je allemaal tijdens je opleiding. Het schrijven van een gestructureerde tekst wordt je bijgebracht door het schrijven van een bachelor- en masterproef. Taalvaardigheid is dus enorm belangrijk om een goede jurist te kunnen zijn.

Zelf volgde ik tijdens mijn opleiding twee stages in één zomervakantie. Een stage als vak en een vrijwillige stage. Dan zie je pas hoe het in de praktijk gaat en heb je een concreet beeld van de advocatuur voor je eraan begint. Je bent dan elke dag op kantoor en spreekt met de mensen uit de praktijk. Velen beseffen bijvoorbeeld niet dat wie start in de advocatuur vaak hard moet werken voor een bescheiden loon. Vooral in de kleinere kantoren is dat zo. Je moet best gedreven zijn om dat er voor over te hebben na vijf jaar studeren.

"Wat wil ik later doen? Dat moet je je in de eerste plaats afvragen. Al is het niet omdat je Rechten studeert dat je later per se iets juridisch moet doen. Je kunt met het diploma aan de slag in verschillende sectoren."

Ik kijk met veel positivisme terug op mijn vijf jaar Rechten. Ik heb enkel goede herinneringen aan de lessen en de professoren. Ook over het monitoraat ben ik enthousiast, want nadat het met een aantal vakken tijdens het eerste semester van mijn eerste jaar niet zo goed was verlopen deed ik op het monitoraat een beroep voor studiebegeleiding. Om daarna weer op eigen benen te staan.

Wat wil ik later doen? Dat moet je je in de eerste plaats afvragen. Al is het niet omdat je Rechten studeert dat je later per se iets juridisch moet doen. Je kunt met het diploma aan de slag in verschillende sectoren. In die zin zit je bij Rechten goed als je nog niet exact weet welke job je later wil uitoefenen. Maar als je kiest voor Rechten, dan moet je natuurlijk wel interesse hebben voor alles wat het juridische aangaat. En schat jezelf ook goed in. Als je niet vastberaden bent om echt goed te studeren, dan raad ik een universitaire opleiding ook af. Aanmodderen lijkt me ook geen optie. Wat wil je in je leven en wat heb je ervoor over? Denk daarover goed na.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.