Hanif Mohamed

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumnus Hanif Mohamed, Group Head of Legal bij Bank Degroof Petercam licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Group Head of Legal bij Bank Degroof Petercam

Rechten 1990 - 1995

Hanif Mohamed - Group Head of Legal bij Bank Degroof PetercamAls hoofd van de juridische dienst van Bank Degroof Petercam (private banking, (institutioneel) vermogensbeheer en investment banking , n.v.d.r.) ben ik verantwoordelijk voor de juridische dienst in België en eveneens voor de filialen in Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Zwitserland. Hier in Brussel stuur ik een team van 10 juristen en 2 paralegals aan.

Ons team zorgt voor de juridische ondersteuning van de diverse departementen van de bank, onder meer private banking, kredieten, financiële markten, investment banking, HR, enz. Dat gaat dan onder meer om het ondersteunen van de private bankers of relatiebeheerders bij vragen die zij bijvoorbeeld krijgen rond het openen van rekeningen, het ondertekenen van contracten, het opstellen of aanpassen van contracten. Daarnaast hebben wij op dit ogenblik ook veel werk met digitalisering, IT en data protection. Vervolgens zijn er ook juristen actief in de marktenzaal waar zij ondersteuning verlenen voor transacties inzake financiële markten. Verder hebben wij ook een afdeling corporate finance, daar zorgen wij voor juridische ondersteuning waar het gaat om fusies, overnames of beursintroducties bijvoorbeeld.

Meestal heb ik op het eind van de dag nooit helemaal gedaan wat ik wou doen. Vandaag bijvoorbeeld bekijken we een kleine acquisitie. Ik heb de contracten gekregen en moet die nog finaliseren met onze advocaten en met de tegenpartij. Ondertussen heb ik deze morgen al een meeting gehad rond een pensioenplan, wat ik ook al besproken heb met HR. Tevens heb ik al een bespreking achter de rug rond de ‘bonus pool’. Je merkt het, het werk hier is zeer gevarieerd en enorm uitdagend omdat je telkens andere vragen krijgt. Ook is het steeds opnieuw jongleren met meetings en afstemmen met collega’s van andere departementen.

"Die internationale ervaring opende mijn ogen en veranderde mijn blik op de advocatuur en de mogelijkheden die een opleiding en ervaring in het recht kon bieden."

Ik heb eigenlijk eerst Oosterse talen gestudeerd aan de UGent, ook al voelde ik vrij snel aan dat het misschien dan toch niet de juiste keuze voor mij was. Ik besloot na mijn eerste twee jaar om een andere richting in te slaan en koos voor Rechten omdat ik dacht dat het me als algemene opleiding makkelijker aan een baan zou helpen. Een beroep had ik op dat moment niet voor ogen. Al zeker niet de advocatuur, want dat leek destijds niet een beroep wat voor mij weggelegd kon zijn. Mijn ouders zijn hier aangekomen als vluchteling en in mijn familie had ik geen dergelijke rolmodellen om naar op te kijken. Ik geloof er sterk in dat dat toch een verschil maakt, als je zo’n voorbeelden thuis of in je omgeving ziet.

Enigszins tegen mijn eigen verwachting in kwam die stage op een advocatenkantoor er dan toch nadat ik afstudeerde. Meer nog, na drie jaar stage kreeg ik een beurs via The British Council om naar Londen te gaan voor The European Young Lawyers’ Course. Die internationale ervaring opende mijn ogen en veranderde mijn blik op de advocatuur en de mogelijkheden die een opleiding en ervaring in het recht kon bieden.

"In een bank raak je alle facetten van het recht. Als hoofd van de juridische dienst hier mag de complexiteit van bepaalde zaken je niet afschrikken en moet je stevig genoeg in je schoenen staan, gezien je met een ganse waaier van rechtstakken in aanraking komt."

Ik ben 14 jaar lang advocaat geweest waarbij ik onder meer in Brussel, Londen en in het Midden Oosten heb gewerkt. Daarna heb ik de advocatuur verlaten om te gaan werken bij Dexia Holding. Bij Dexia kreeg ik de mogelijkheid om in een onderneming te werken - meer bepaald in de bancaire sector - en om zo te zien wat de functie van bedrijfsjurist exact inhoudt. Je wordt elke dag betrokken bij beslissingen van  het management en je kunt er zo onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks  de strategie mee helpen bepalen. Je ziet welke impact de jurist kan hebben op de beslissingen van de bank. Ik ben sindsdien in de bancaire wereld aan de slag gebleven. Na Dexia werkte ik een tijdlang bij KBL in Luxemburg, daarna bij een vastgoed investeringsfonds in Brussel om dan recent de functie van groepshoofd Legal bij Degroof Petercam op te nemen.

In een bank raak je alle facetten van het recht. Als hoofd van de juridische dienst hier mag de complexiteit van bepaalde zaken je niet afschrikken en moet je stevig genoeg in je schoenen staan, gezien je met een ganse waaier van rechtstakken in aanraking komt. Tegelijk moet je niet altijd meteen op alles een antwoord hebben. Wat mij tegelijk boeit is dat je als hoofd van de juridische dienst ook moet kunnen afstappen van het puur juridische en ook commercieel moet kunnen meedenken met de directie. Je moet risico’s inschatten,  beslissingen durven nemen en ‘’to the point’’ zijn.

Mijn boodschap naar studiekiezers? Bepaalde studies helpen je makkelijker een job vinden, mijn advies zou zijn om daarmee toch rekening te houden. Ligt je passie elders, dan ben ik er evenzeer van overtuigd dat je er wel komt. Al blijf ik ervan overtuigd dat de opleiding Rechten het grote voordeel biedt dat je er alle kanten mee uit kunt.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.