Helena De Vylder

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumna Helena De Vylder, Jurist Vluchtelingenwerk licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Jurist Vluchtelingenwerk

Rechten 2007 - 2012

Helena De Vylder - Jurist Vluchtelingenwerk"Ik was altijd al geboeid door de vraag: “Waarom heeft niet iedereen gelijke kansen?” Met die insteek heb ik mij tijdens mijn masterjaren van mijn opleiding Rechten toegelegd op mensenrechten en alle vakken die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken hadden."

Als van jongs af ben ik geboeid door mensenrechten en het creëren van een rechtvaardige samenleving. Ik was altijd al geboeid door de vraag: “Waarom heeft niet iedereen gelijke kansen?” Met die insteek heb ik mij tijdens mijn masterjaren van mijn opleiding Rechten toegelegd op mensenrechten en alle vakken die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken hadden. Uiteindelijk ben ik na mijn afstuderen terechtgekomen in het onderzoek aan de UGent, opnieuw met de focus op mensenrechten. Ik heb meer dan drie jaar aan de universiteit gewerkt. Maar op de duur had ik het gevoel dat ik mensen niet ‘echt’ aan het helpen was. Op dat vlak zit ik nu natuurlijk beter bij een NGO die beter beantwoordt aan de doelen die ik voor mezelf had gesteld.

"Soms is het wel vechten tegen de bierkaai als je mensen ondersteunt in migratietrajecten. Maar binnen de individuele adviesverlening merk je dat je mensen wel vooruit kunt helpen of dat de informatie die je geeft verschil maakt in een dossier. Het zijn die kleine successen die voldoening geven."

Ik werk bij de NGO Vluchtelingenwerk als juriste Bescherming en Minderjarigen. Heel concreet moet ik daar als juriste zoveel mogelijk informatie inwinnen op het vlak van de jongste ontwikkelingen van asielrecht en op het vlak van praktijken. Onze doelgroep zijn vluchtelingen, maar wij richten ons met onze informatie op die mensen die vluchtelingen ondersteunen en begeleiden. Dat zijn onder meer advocaten en sociaal assistenten werkzaam in de opvang of bijvoorbeeld voogden voor niet begeleide minderjarigen. De verspreiding van de informatie verloopt via vormingen, maar wij geven ook juridisch advies via mail, via telefonische helpdesk, en daarnaast nemen wij als jurist ook een actieve rol op in allerlei overlegplatformen. Ook schrijven wij allerhande rapporten en stellen wij brochures beschikbaar op onze website die gebruikt kunnen worden door die mensen die onze doelgroep begeleiden. Zo maken wij hen sterker in de procedures dankzij de kennis die wij hen doorgeven en ondersteunen wij onrechtstreeks onze doelgroep. De informatie die wij verzamelen wordt daarnaast ook gebruikt om standpunten te bepalen en het beleid en beleidsstrategieën vorm te geven. Als jurist gaan wij ons ook constant bijscholen want het is mijn job om op de hoogte te zijn van de jongste wetgeving in België.

"Ik hecht veel belang aan de kritische attitude die ik meekreeg tijdens mijn opleiding Rechten, met name kritisch te staan ten aanzien van bepaalde maatschappelijke structuren. Neem niet zomaar wetten en praktijken voor wat ze zijn, maar denk er verder over na. Ga echt kijken wat de concrete invloeden daarvan zijn op mensen en of ze dan wel in overeenstemming zijn met de internationale mensenrechtenstandaarden bijvoorbeeld."

Soms is het wel vechten tegen de bierkaai als je mensen ondersteunt in migratietrajecten. Maar binnen de individuele adviesverlening merk je dat je mensen wel vooruit kunt helpen of dat de informatie die je geeft verschil maakt in een dossier. Het zijn die kleine successen die voldoening geven. Wanneer bijvoorbeeld iemand door jouw advies nog tijdig zijn beroep ingediend krijgt. Al dan niet met slaagkans natuurlijk. Of wanneer iemand die tot nog toe geen opvang had wél in het opvangnetwerk terechtkomt. Daar doe je het voor.

Ik hecht veel belang aan de kritische attitude die ik meekreeg tijdens mijn opleiding Rechten, met name kritisch te staan ten aanzien van bepaalde maatschappelijke structuren. Neem niet zomaar wetten en praktijken voor wat ze zijn, maar denk er verder over na. Ga echt kijken wat de concrete invloeden daarvan zijn op mensen en of ze dan wel in overeenstemming zijn met de internationale mensenrechtenstandaarden bijvoorbeeld. Zelf vond ik dat een belangrijk aspect van de opleiding. Net als de wijze waarop je leert logisch te argumenteren wat me overigens nog altijd helpt om dossiers op een heldere wijze te structureren en af te stemmen op een doelpubliek.

Kiezen is moeilijk zeker als je een breed interesseveld hebt. Je goed informeren en bijvoorbeeld spreken met mensen die al een bepaalde opleiding gevolgd hebben is belangrijk. Denk goed na over welke richtingen je achteraf uit kunt met een opleiding. Maar bekijk ook op welke manier je je interesses terugvindt in het curriculum van de opleiding. Wat zijn bijvoorbeeld de extra curriculaire zaken waarmee je je opleiding eventueel kunt aanvullen? Loop bijvoorbeeld interessante stages en focus je daarbij op één aspect. Of doe vrijwilligerswerk. Je kunt binnen je master specialiseren maar alle extra kennis is meegenomen.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.