Jan Vanderstraeten

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent alumnus Jan Vanderstraeten, Politiek adviseur licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Politiek adviseur

Rechten 2009 - 2014

Jan Vanderstraeten - Politiek adviseurAls adviseur van vicepremier Kris Peeters sta ik hem met raad en daad bij in zijn dagelijkse bezigheden maar vooral in zijn hoedanigheid van vicepremier. Ik ben dus niet direct betrokken bij zijn bevoegdheden als minister, met name economie, werk, consumentenzaken en buitenlandse handel. Wel volg ik de dossiers justitie en defensie op binnen de federale regering. Dat wil zeggen dat ik alle dossiers die een beslissing van de minsterraad vragen voorbereid en aftoets op het technische vlak met tal van experten en deze mee onderhandel met de andere partijen. Vlak voor het dossier naar de ministerraad gaat of naar de kern, adviseer ik hem. Dat neemt het grootste stuk van mijn tijd in beslag. Daarnaast ben ik betrokken bij het overleg met de diverse stakeholders. Het belangrijkste is natuurlijk het toezien op de uitvoering van het regeerakkoord.

Een adviseur staat daarbij ten dienste van zijn minister. Soms moet het snel gaan en moet je binnen een zeer korte tijdspanne een advies kunnen geven. Je moet ten allen tijde je dossiers grondig beheersen. Opiniestukken worden doorgaans in het weekend gelanceerd waardoor ook dan een snelle analyse en reactie in het weekend noodzakelijk zijn. Ik weet ondertussen al waar ik aan toe ben en houd daar rekening mee (lacht).

Een dergelijke job valt alleen vol te houden als het een passie is en als je de ambitie hebt om te wegen op het beleid. Kom je hier gewoon je job doen van 9 tot 5, dan ga je het niet lang volhouden. Mijn vriendin is daar gelukkig heel soepel mee, want naast adviseur van de vicepremier ben ik ook bureaulid bij de jongeren. Zondagnamiddag en -avond probeer ik vrij te houden.

"Daar waar je in de advocatuur het belang van je cliënt verdedigt, ligt de toegevoegde waarde van deze job veel meer in de daden die je kunt stellen in het algemeen belang, met name in het belang van de burgers."

Het was geen roeping, maar het politieke leven is altijd iets geweest dat ik van zeer nabij heb gevolgd. Ik was praeses van de Rechten. Daarvoor was ik voorzitter van de jeugdraad in mijn woonplaats. Allemaal functies waarbij je probeert te wegen op het beleid, enerzijds in het belang van de jeugd, anderzijds in het belang van de student. Dat engagement en die verantwoordelijkheid willen opnemen heeft er bij mij altijd ingezeten.

Daar waar je in de advocatuur het belang van je cliënt verdedigt, ligt de toegevoegde waarde van deze job veel meer in de daden die je kunt stellen in het algemeen belang, met name in het belang van de burgers. Dat geeft mij veel voldoening. Bepaalde beleidsmaatregelen hebben een directe impact op bijvoorbeeld het leven van de militair of alle actoren die te maken hebben met justitie. Het klinkt cliché maar je hoopt daarmee van de wereld een mooiere plaats te maken, terwijl in de advocatuur veeleer dat microniveau, het belang van de cliënt, speelt.

"'The devil is in the detail' en dat is de wet. Ik denk dat je met een opleiding Rechten altijd goed zit. Of dat je zelfs net dat stapje voor hebt."

Mijn job lijkt op het lijf geschreven van iemand die Politieke Wetenschappen heeft gestudeerd. Maar dan merk je dat de onderhandelingen gaan over wetsvoorstellen, koninklijke besluiten en ministeriële besluiten. Op dat moment is de kennis van het recht essentieel. Dan weet je best waar je de juiste komma en het correcte woord moet zetten. Je kunt weten waarover je wil onderhandelen en waar je naartoe wil. Maar “the devil is in the detail” en dat is de wet. Ik denk dat je met een opleiding Rechten altijd goed zit. Of dat je zelfs net dat stapje voor hebt.

Wat is de politiek in se? Het uitvaardigen van een wet en regels. Als in een bepaalde straat het verkeersreglement moet gewijzigd worden, dan ga je telkens terug naar het fundament, de wet. Dat bestudeer je vijf jaar lang tijdens je opleiding Rechten. Als je de wetgeving goed weet te doorgronden, is het maar een kleine stap om die beter te willen maken. Vandaar dat het niet zo ongewoon is dat velen na een opleiding Rechten de stap zetten naar een politieke carrière.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.