Koen D'Hondt

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumnus Koen D'Hondt, Commissaris Politiezone Schelde-Leie licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Commissaris Politiezone Schelde-Leie

Rechten 2000 - 2005

Koen D'Hondt - Commissaris Politiezone Schelde-Leie

Ik was 24 jaar toen ik begon als commissaris, wat behoorlijk jong is. Toegegeven, sommigen keken daar wel van op. Toch lijkt het me niet zo ongewoon om als jongere persoon leiding te geven aan mensen die ouder zijn. Veel hangt af van je eigen houding en wij hadden op de officierenschool ook een aantal vaardigheden meegekregen die ons daarbij konden helpen. Mijn vooropleiding Rechten was daarbij trouwens ook een hulp. Veel mensen op het terrein zitten immers met vragen, niet zelden juridische. Onmiddellijk zien ze dat je als jurist een meerwaarde kunt bieden want zij hebben ingewikkelde vragen waar jij hen verder mee kunt helpen. In het begin van mijn carrière was het dus een voordeel dat ik die bagage had.

Wat mij enthousiasmeert in deze job is dat ik twee dingen kan combineren. Ik was altijd geboeid door het juridische, maar ik heb ook altijd graag zaken georganiseerd. Het management aspect spreekt mij ook enorm aan. In een politieomgeving zit je enerzijds in een juridische omgeving en ben je met strafrecht bezig maar je kunt ook een stuk management doen.

"Wat mij enthousiasmeert in deze job is dat ik twee dingen kan combineren. Ik was altijd geboeid door het juridische, maar ik heb ook altijd graag zaken georganiseerd. Het management aspect spreekt mij ook enorm aan."

Ik ben bij de lokale politie commissaris van de politiezone Schelde-Leie wat de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem omvat. Op dit ogenblik ben ik hier in de zone directeur operaties. Dat impliceert dat ik leiding geef aan alle operationele diensten. Dat gaat om de interventiepolitie, de wijkpolitie, de lokale recherche, het onthaal, verkeer, enz. In totaal zijn dat een zeventigtal mensen waar ik leiding aan geef, al zitten daaronder ook nog echelons uiteraard met diensthoofden.

"Mijn taak is voornamelijk beleidsmatig maar wordt af en toe doorkruist door operationeel politiewerk. Van grotere evenementen is het ganse politionele beheer mijn taak. Dan ben ik ook de dag zelf actief op het terrein."

Elke dag is zeer gevarieerd. Sowieso staat er telkens heel wat overleg op de agenda. Vandaag onder meer over ons intranetsysteem en over onze nieuwbouw. We zetten straks met het management team ook de strategische lijnen uit van de politiezone, meer bepaald de voorbereidingen van het zonaal veiligheidsplan. Mijn taak is voornamelijk beleidsmatig maar wordt af en toe doorkruist door operationeel politiewerk. Van grotere evenementen zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse ‘Superprestige Veldrit’ in Gavere – waar 15.000 tot 20.000 mensen op afkomen -, is het ganse politionele beheer mijn taak. Dan ben ik ook de dag zelf actief op het terrein.

Eigenlijk wou ik heel graag rijkswachtofficier worden. Maar toen ik in het laatste middelbaar zat, was de politiehervorming op komst. Ik moest dus uitkijken naar een universitair diploma en twijfelde tussen Geschiedenis en Rechten. Nadat ik de infodagen had bezocht van beide opleidingen koos ik voor Rechten.

"Naast commissaris ben ik ondertussen ook lesgever op de provinciale politieacademie in Gent en op de nationale politieacademie in Brussel. Dat zorgt ervoor dat ik alles wat het juridische aangaat nog altijd bewust opvolg. Ook voor mijn werk als commissaris is het aangewezen om op de hoogte te zijn van de jongste evoluties op het vlak van strafrecht en strafvordering."

Na mijn studies besloot ik voor officier te gaan via de zogenaamde “externe werving”. Op geregelde tijdstippen worden daarvoor examens uitgeschreven via www.jobpol.be. Eens geslaagd – en je komt van buiten de politie – moet je nog “blauw geverfd worden”. Daartoe krijg je een verkorte opleiding tot politie inspecteur van 6 maanden, daarna volgt ook nog een stage en je volgt een opleiding aan de officierenschool. Als je dus als externe binnenkomt volg je in totaal een opleiding van 2 jaar.

Naast commissaris ben ik ondertussen ook lesgever op de provinciale politieacademie in Gent en op de nationale politieacademie in Brussel. Ik geef onder meer “Inleiding tot strafvordering” en nog andere rechtsvakken. Dat zorgt ervoor dat ik alles wat het juridische aangaat nog altijd bewust opvolg. Ook voor mijn werk als commissaris is het aangewezen om op de hoogte te zijn van de jongste evoluties op het vlak van strafrecht en strafvordering. En vergeet niet, er zijn altijd nog andere aspecten van mijn job waarbij mijn juridische achtergrond van pas komt.

Naar studiekeuze toe moet je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de universiteit je biedt: infodagen, sid-ins, studiedagen, enzovoort. Anderzijds ben je op je achttiende nog jong. Sommigen weten al heel vroeg wat ze willen, terwijl het voor anderen helemaal nog niet duidelijk is. Neem daarom de tijd en informeer je goed voor je aan een opleiding begint.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.