Peter Geiregat

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumnus Peter Geiregat, Vice President People bij Showpad licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Vice President People bij Showpad

Rechten 1992 - 1997

Peter Geiregat - Vice President People bij ShowpadSinds een jaar zit ik bij Showpad als ‘Vice President People’. Wat ik doe is vergelijkbaar met wat men in het verleden HR noemde, al is het meer dan dat. Samen met mijn team van een tiental mensen die in Gent, Chicago en San Francisco zitten, doen wij alles wat mens gerelateerd is binnen het bedrijf. Dat gaat enerzijds om de klassieke HR zaken zoals bijvoorbeeld verloning of het aanwerven van mensen. Zo hebben we recent nog 75 mensen aangeworven op amper vijf maanden. Maar evenzeer gaat het om een oefening rond de waarden van het bedrijf. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen voldoende begrijpt welke richting Showpad uitgaat? Hoe organiseer je mensen in teams? Zitten de juiste mensen op de juiste plaats, want je zit in een omgeving van ‘hyper growth’. Showpad is op 2 jaar tijd verviervoudigd in aantal mensen. Het gaat bijzonder hard. Dat zorgt voor heel wat menselijke uitdagingen.

Bij Showpad zitten verschillende juristen. Een van onze stichters Louis Jonckheere heeft Rechten gestudeerd aan de UGent. Ook in mijn team heb ik net een jurist aangeworven en dan is er ook nog onze legal counsel. We bekleden allemaal andere rollen binnen Showpad.

"Dagelijks word ik met allerlei zaken geconfronteerd waar juridische componenten aan verbonden zijn vanuit mijn rol in het management team van Showpad."

Showpad is een Belgische start-up/ scale-up. Met ons Sales & Marketing Success Platform hebben we internationaal een hoge vlucht genomen. Dat ik nu voor Showpad werk lijkt misschien wat vreemd als je weet dat ik ooit ben begonnen voor de kleine NGO Balkanactie. Dat was een stuk noodhulp en ook ‘small business development’. Ook voor Artsen zonder Grenzen heb ik enkele jaren gewerkt. Ik woonde en werkte eerder ook in Moskou, de VS en Londen als HR director. En nu dus bij een Gentse start-up. Maar er is wel degelijk een verband. Het gaat om mensen succesvol maken in organisaties. Ervoor zorgen dat de organisaties de juiste mensen hebben en hen betrokken houden bij wat ze doen. Vaak gaat het om mensen die risico durven nemen en ondernemend zijn. Hen wil ik begeleiden, vorm geven aan de teams en aan de organisaties, zorgen dat mensen zich ontwikkelen, enz.

Ik heb gekozen voor Rechten vanuit een sociaal engagement. Omdat ik wou begrijpen hoe de wereld in mekaar zat, zonder dat ik daarbij een bepaald beroep voor ogen had. Het polyvalente van de richting vond ik positief. En Rechten is een goede basis voor wat ik vandaag doe. Ik heb in mijn carrière toch al een aantal herstructureringen meegemaakt, overnames gedaan, geld opgehaald bij investeerders... Dat is telkens binnen een juridische context. Dagelijks word ik met allerlei zaken geconfronteerd waar juridische componenten aan verbonden zijn vanuit mijn rol in het management team van Showpad.

"Neem elke kans om te praten met mensen in je omgeving naar welk soort werk een studie leidt."

Tijdens mijn studententijd was ik heel actief in het Vlaams Rechtsgenootschap, waar ik niet alleen veel plezier heb beleefd maar ook veel heb geleerd. Ook kan ik een buitenlandverblijf sterk aanbevelen. Zelf trok ik naar Tübingen. Doe zoiets trouwens vroeg genoeg. Je wordt er flexibel van en het is intellectueel en cultureel verrijkend. Tenslotte ben ik enorm positief over de mogelijkheid tot het lopen van een stage tijdens je studies. Na zo’n stage heb je al een goed beeld van wat de job later zal inhouden.

Ik praat geregeld met mijn kinderen over mijn werk en over wat ik doe. Daar leren we allebei uit. Liggen hun interesses daar of elders? Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen delen waar ze professioneel mee bezig zijn. Bij de studiekeuze kunnen ouders en het hele ecosysteem rondom een jongere immers een belangrijke ondersteuning bieden. Dat is trouwens tegelijk een grote uitdaging, want niet elke scholier heeft die luxe. Neem elke kans om te praten met mensen in je omgeving naar welk soort werk een studie leidt.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.