Ruben Van Maelzaeke

Waar kun je aan de slag met een diploma Rechten? UGent-alumnus Ruben Van Maelzaeke, notaris licht de jobmogelijkheden toe en geeft tips aan studiekiezers.

Notaris

Rechten 2002 - 2007, ManaMa notariaat 2007 - 2008

Ruben Van Maelzaeke - NotarisOm notaris te worden moet je eerst vijf jaar Rechten studeren om vervolgens de Master na Master Notariaat te volgen. Daarna moet je nog eens drie jaar stage lopen op een notariskantoor. Tijdens die stage moet je proberen zoveel mogelijk dossiers te behandelen, liefst in een zo breed mogelijk spectrum. Het is immers de bedoeling om zoveel mogelijk in te studeren, want na je stage mag je aan het notarisexamen deelnemen. Dat is een groot examen dat één keer per jaar wordt georganiseerd. Ik herinner me dat examen als het zwaarste waar ik ooit aan deelnam, temeer omdat je tegelijk moet werken en studeren. Je zet als het ware je leven ‘on hold’ in de voorbereiding daar naartoe. Eerst moet je op een schriftelijk deel minstens 60 procent behalen. Als je daarvoor slaagt mag je naar het mondeling gedeelte met twee jury’s, bestaande uit notarissen,  advocaten, een raadsheer van het hof van beroep, een professor van de universiteit, enz. Elk jaar wordt bij koninklijk besluit bepaald hoeveel kandidaat-notarissen benoemd mogen worden. Toen ik deelnam waren dat er 40. Het is een lang en stressvol traject, want het zijn enkel de beste die geselecteerd en benoemd worden. Eens kandidaat-notaris moet je beslissen: neem ik een kantoor over of probeer ik om te associëren. Een andere optie is er niet, gezien de vestigingswet die bepaalt hoeveel notarissen er mogen zijn per aantal inwoners. Ik had het geluk dat ik kon associëren. Op dat moment was ik net geen dertig.

"Ik heb het gevoel dat wij als notaris meer de preventieve functie hebben, in tegenstelling tot advocaten die vaker in het conflict zitten."

Vroeger werd je notaris van vader op zoon, een idee dat nog altijd leeft onder de mensen. Maar nu is het beroep toegankelijk voor iedereen. Zo waren geen van mijn beide ouders notaris. Maar tijdens mijn opleiding Rechten sprak het burgerlijk recht en het familiale mij enorm aan. Ook deed ik een aantal keer vakantiejob bij een kantoor waar ik in aanraking kwam met onder meer familiale planning. Vandaar groeide het idee om de ManaMa Notariaat te doen toen nog met het idee om later in de bank te werken. Maar uiteindelijk raakte ik steeds meer gewonnen voor het notariaat.

Ik heb het gevoel dat wij als notaris meer de preventieve functie hebben, in tegenstelling tot advocaten die vaker in het conflict zitten. Wij gaan bekijken hoe we het conflict kunnen vermijden of hoe we eruit kunnen komen met zo weinig mogelijk kosten of kleerscheuren voor alle partijen. Dat lukt niet altijd want soms is het water te diep.

Wij worden geconsulteerd door mensen op belangrijke momenten in hun leven. Bij een aankoop, bij een krediet, bij de oprichting van een vennootschap, als men overgaat tot een adoptie of bij een huwelijk. Maar ook bij de minder aangename zaken zoals een echtscheiding of overlijden. Op dat moment nemen wij een adviesrol op en gaan wij daar akte van opmaken. Wij hebben een dubbelzijdige hoedanigheid. Enerzijds zijn wij openbaar ambtenaar en gaan wij voor de overheid een aantal zaken notarieel vastleggen. Daarnaast zijn wij ook zakenman. Wij zijn zelfstandig en moeten ons kantoor draaiende houden, zorgen voor ons personeel en waken over de cijfers.

"Mijn Rechten opleiding stelt me in staat snel zaken te verwerken. Wanneer er een nieuwe wetgeving komt, studeer ik die in en zet ik die om in de praktijk."

De wetgeving verandert voortdurend en wij bekijken hoe wij mensen een zo goed mogelijke lange termijn oplossing kunnen bieden. Anderzijds is er ook een menselijk aspect verbonden aan onze job. Mensen doen hier hun verhaal, waarbij wij uiteraard beroepsgeheim hebben. Dat maakt het allemaal heel boeiend.

Mijn Rechten opleiding stelt me in staat snel zaken te verwerken. Wanneer er een nieuwe wetgeving komt, studeer ik die in en zet ik die om in de praktijk. Zeker momenteel in het notariaat is veel in verandering. En dus gaan we naar studiedagen en opleidingen. Want voor een notaris stopt het nooit. Hij moet immers in staat zijn om een correct advies te geven. Daarvoor moet je ten allen tijde bijblijven met de wetgeving.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.