Living Lab rond duurzaamheidsvraagstukken

Binnen de Living Lab werking wordt de campus als experimenteerruimte gebruikt door studenten, universiteitsmedewerkers, academisch personeel en externe actoren die samen innovatieve maatregelen uitwerken om de campus te verduurzamen.

 Studenten en onderzoekers gaan aan de slag met concrete duurzaamheidsvraagstukken van de UGent, in een interdisciplinaire setting en mét externe actoren en medewerkers van de betrokken diensten van UGent (zoals de afdeling Milieu en de directie Gebouwen en Facilitair Beheer).

 Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat we:

1.      De universiteit verduurzamen

2.      Samen leren en onderzoeken rond duurzaamheidsvraagstukken, met alle betrokkenen

3.      Studenten uitrusten met de vaardigheden om met ingewikkelde duurzaamheidsvraagstukken te kunnen omgaan

Waarom uw gift het verschil maakt


Om te kunnen experimenteren en de resultaten terug te koppelen hebben we nood aan budget voor prototypes, materialen, interventies op de campus… Zelfs een bescheiden gift kan al een groot verschil maken voor het leerproces en resultaat!

U kan dit onderzoek rechtstreeks steunen door een overschrijving/storting op de volgende rekening:

BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB); mededeling: FW_1037 (“Living labs”)

Universiteitsfonds UGent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Ontstaansgeschiedenis


De UGent heeft de uitdrukkelijke ambitie om oplossingen aan te reiken voor de grote ecologische, sociale en economische uitdagingen waar we vandaag voor staan. Meer dan ooit blijkt die ambitie uit ons onderwijs en onderzoek, maar ook uit onze eigen bedrijfsvoering. Met ons duurzaamheidsbeleid en in ons duurzaamheidsverslag tonen we welke maatregelen de UGent neemt om de transitie naar een duurzame samenleving mee vorm te geven én te versnellen. Welke resultaten we daarbij boeken. En hoe we onze duurzaamheidsvisie de komende jaren verder willen concretiseren in nieuwe acties.

Eén van de sterktes van ons duurzaamheidsbeleid is het bundelen van krachten. Door expertise, engagement en beleid samen te brengen krijg je een formule waarmee je de ‘business as usual’ kan overstijgen.

 

Dit doen we ook met living labs. Samen werken aan duurzaamheidsvraagstukken waar we als UGent of als maatschappij mee geconfronteerd worden, en van onze gebouwen proeftuinen maken waarin we experimenteren met mogelijke oplossingen.

 

Het Living Lab ontstond in de schoot van de Stadsacademie, een interdisciplinair onderzoeksconsortium dat focust op sociaal-ecologische problemen van stad Gent en Universiteit Gent. Met middelen van het Vlaams Klimaatfonds werd twee jaar een pilootproject opgezet op campus Sterre, wat nu opgeschaald wordt naar de andere campussen van de UGent.


Realisaties

Omtoveren van parking in een groene ontmoetingsplek, in combinatie met een onthardingsexperiment waarbij thesisstudenten onderzoek doen rond welke zaaimengsels het beste werken om terug biodiverse vegetatie te krijgen op een onthard voetpad op campus Sterre
Omtoveren van parking in een groene ontmoetingsplek, in combinatie met een onthardingsexperiment waarbij thesisstudenten onderzoek doen rond welke zaaimengsels het beste werken om terug biodiverse vegetatie te krijgen op een onthard voetpad op campus Sterre.


Studenten biologie en industrieel design presenteren de oplossingen die zij bedachten voor een groenere en socialere campus op de eindpresentatie van de ‘Ecodesign Challenge’, een samenwerking met BOS+, het departement Milieu, de faculteit Wetenschappen, Vlaanderen Circulair en GLIMPS
Studenten biologie en industrieel design presenteren de oplossingen die zij bedachten voor een groenere en socialere campus op de
eindpresentatie van de ‘Ecodesign Challenge’, een samenwerking met BOS+, het departement Milieu, de faculteit Wetenschappen, Vlaanderen Circulair en GLIMPS.Buurtsafari in samenwerking met het Living Lab HOGENT waarbij docenten, onderzoekers, studenten en buurtbewoners van campus Sterre en campus Schoonmeersen duurzaam onderzoek en duurzame initiatieven op de campussen ontdekten
Buurtsafari in samenwerking met het Living Lab HOGENT waarbij docenten, onderzoekers, studenten en buurtbewoners van campus Sterre en campus Schoonmeersen
duurzaam onderzoek en duurzame initiatieven op de campussen ontdekten.