Epilepsie bij de hond en de kat

Epilepsie is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen in de diergeneeskundige praktijk. “Epicentrum” is een onderdeel van de afdeling Neurologie en Neurochirurgie van de Vakgroep Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent). Met ons team willen wij patiënten (honden en katten) met epilepsie graag verder helpen.

Net zoals bij mensen komt epilepsie ook voor bij honden, het gaat hierbij om genetische epilepsie of epilepsie waarvoor niet direct een oorzaak kan worden gevonden. Dit type epilepsie dient, net zoals bij de mens, met medicijnen te worden aangepakt. Echter, bij 1/3 van de honden levert dit geen of onvoldoende resultaat op. Met andere woorden, de epileptische aanvallen blijven in hoge frequentie doorgaan. Dit leidt onvermijdelijk tot een slechte levenskwaliteit van de hond en de eigenaar. Het Epicentrum team doet onderzoek naar andere behandelingsopties om de epileptische aanvallen bij de hond beter gecontroleerd te krijgen. Neurostimulatie, zoals transcraniële magnetische stimulatie, wordt ook bij de mens toegepast waarbij op een eenvoudige, niet-invasieve en niet pijnlijke manier de hersenen worden gestimuleerd zodoende de aanvallen in frequentie, ernst en duur te verminderen. We hopen dat dit bij de hond goede resultaten geeft zodat er minder honden met medicijn-resistente epilepsie moeten worden ingeslapen.

Epilepsie bij de hond

Doelstelling

Wetenschappelijke studies omtrent transcraniële magnetische stimulatie bij eigenaarshonden met epilepsie zijn gepland in de nabije toekomst.

Visie

Als neurostimulatie de epileptische aanvalsfrequentie bij honden kan doen verminderen, dan biedt dit belangrijke perspectieven naar de toekomst en zal dit ongetwijfeld de levenskwaliteit van hond en eigenaar in positieve zin beïnvloeden.

Een gift aan het Epicentrum?

Zonder financiering is het onmogelijk om goed wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Zonder uw hulp, blijven we ter plaatse trappelen.

Uw gift aan het Epicentrum is welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Epicentrum". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Meer info over het onderzoek?