Wetenschap in functie van Magnolia conservatie

Magnolia bomen - bij ons gekend om hun pracht in de voortuin – hebben vele wilde tropische soorten die bedreigd zijn in hun voorbestaan. Tropische wouden staan namelijk wereldwijd onder druk: problemen als urbanisatie, klimaatsverandering en landbouwtechnieken doen hun aantal snel afnemen.

Om deze bomen en wouden in hun voortbestaan te beschermen werkt de Plantentuin Universiteit Gent samen met Latijns-Amerikaanse conservatie-initiatieven. We beantwoorden prangende openstaande wetenschappelijke vraagstukken, die ervoor zorgen dat bet beheer van de bossen zo efficiënt en optimaal mogelijk uitgevoerd wordt. In dit proces worden studenten nauw betrokken en opgeleid, om hen zo te inspireren tot carrière als conservatie bioloog.

Uw gift draagt bij aan de bescherming en conservatie van Magnolia bomen. Giften zijn welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329 met vermelding ‘Magnolia WE_421’