Het Skillslab Diergeneeskunde

Modelhond Skillslab Diergeneeskunde

Hoe kunnen we studenten Diergeneeskunde de noodzakelijke praktische vaardigheden aanleren met respect voor dierenwelzijn? Zoals het plaatsen van verbanden, hechtingen of inspuitingen.

Dat kan in het Skillslab van de UGent Faculteit Diergeneeskunde, waar modellen en simulators gebruikt worden en studenten kunnen oefenen in een rustige en veilige omgeving.

Het Skillslab wordt elk jaar gebruikt door ongeveer 1.000 studenten. De dierenartsen in opleiding starten in het tweede jaar met het inoefenen van basisvaardigheden zoals het hanteren van dieren, om doorheen de jaren meer complexe procedures zoals bijvoorbeeld anesthesie of castratie in te oefenen.

Een gift aan het Skillslab Diergeneeskunde?

CPR-hond Skillslab Diergeneeskunde

Met uw gift aan het Skillslab Diergeneeskunde worden nieuwe modellen aangekocht zodat studenten hierop kunnen oefenen vooraleer ze een handeling uitvoeren bij een levend dier.

Met uw gift van € 40 maken we acht silicone huiden voor het oefenen van hechtingen. Met een gift van € 2.000 kopen we een commerciële simulator voor het inoefenen van eerste zorg bij de hond.

Uw gift aan het Skillslab Diergeneeskunde is welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Skillslab DI". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

"De professionaliteit van dierenartsen in Vlaanderen staat hoog aangeschreven, ook in het buitenland. De vakken van de UGent opleiding sluiten aan bij wat je later als praktiserend dierenarts nodig hebt. Het Skillslab, waar je technieken oefent op levende poppen, zorgt er bijvoorbeeld voor dat je sterker in je schoenen staat als je in de latere jaren gaat werken met levende dieren."
- Zakaria Grevisse, laatstejaarsstudent Diergeneeskunde

Waarom uw gift het verschil maakt:

Meer info over het Skillslab Diergeneeskunde?

Ontstaansgeschiedenis

Het Skillslab Diergeneeskunde werd opgericht in 2016. Het Skillslab team bestaat uit enkele enthousiaste dierenartsen die de studenten begeleiden en ook zelf nieuwe modellen ontwikkelen om zoveel mogelijk vaardigheden te trainen.

Doel

In de opleiding diergeneeskunde moeten verschillende klinische vaardigheden aangeleerd worden, gaande van het plaatsen van verbanden tot hechtingen of inspuitingen. Het aanleren van deze vaardigheden op proefdieren is uiteraard niet te verantwoorden in het kader van dierenwelzijn. Deze vaardigheden voor het eerst (onder supervisie) uitvoeren op een ziek dier veroorzaakt dan weer hinder voor de patiënt en stress bij de student. Daarom werd het Skillslab opgericht, waar modellen en simulators gebruikt worden en studenten kunnen oefenen in een rustige en veilige omgeving.

Meer info over het Skillslab?

Wat kan ik nog doen?