De varkenslintworm geeft epilepsie bij de mens. Weg ermee, helpt u ons mee?

De varkenslintworm is de belangrijkste oorzaak van verworven epilepsie bij de mens in ontwikkelingslanden. Mensen krijgen een lintworm door het eten van besmet varkensvlees. De larven van de worm gaan zich vaak in de hersenen nestelen en kunnen zo epilepsie veroorzaken. Naast ernstige gezondheidsproblemen, waarbij mensen vaak niet meer in staat zijn dagdagelijkse (levensnoodzakelijke) taken uit te voeren en dikwijls uitgesloten worden uit de maatschappij, geeft de worm ook veel financiële problemen voor de arme boeren.

Het goede nieuws is dat we deze worm kunnen bestrijden, maar het is nog niet duidelijk op welke manier we dit best doen. In ʻCystiSTOPʼ evalueert onze onderzoeksgroep welke acties we het best toepassen om de worm weg te krijgen uit de mensen en varkens: behandelen we mens en/of dier? Of vaccinatie? Verbeteren van het sanitair, van de huisvesting voor varkens? De kennis van de lokale bevolking verbeteren blijft essentieel om de ziekte terug te dringen, educatie is dan ook steeds een belangrijk onderdeel van onze acties. Op dit laatste willen we nog extra inzetten, met een focus op kinderen, gezien zij opgedane kennis het beste kunnen overdragen binnen een gemeenschap. Hiervoor willen we verbeterde tools ontwikkelen en evalueren, en daar is geld voor nodig.

De varkenslintworm geeft epilepsie bij de mens. Weg ermee, helpt u ons mee?

U kan dit onderzoek rechtstreeks steunen door een overschrijving/storting op de volgende rekening:

BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB), Mededeling: DI_814 (“varkenslintworm en epilepsie”)

Universiteitsfonds UGent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Geeft u 40 euro of meer op jaarbasis? Dan is uw gift fiscaal aftrekbaar. U krijgt van ons het fiscaal attest. 

Vanaf 20 euro kunnen we al één ʻwormenbordpuzzelʼ toetsen in een klas in Zambia, zodat we kunnen evalueren of kinderen op een speelse manier leren hoe ze besmetting met de varkenslintworm kunnen voorkomen

Meer info: