Tutors maken het verschil

Eerste masterstudenten Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde) van de Universiteit Gent geven tijdens de schooltijd ondersteuning aan leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar bij het ‘leren leren’.

Sinds september 2008 loopt het TutorBabbelproject. Dit project wordt tot op heden verdergezet en jaar na jaar verder geoptimaliseerd in nauw overleg met de partnerscholen en vanuit de reflecties van de betrokken studenten. Studenten uit eerste master Pedagogiek en Onderwijskunde (een afstudeerrichting binnen de Pedagogische Wetenschappen) begeleiden via student tutoring kansarme autochtone/allochtone leerlingen uit de het vijfde en zesde leerjaar rond zelfregulerend leren (beter bekend als ‘leren leren’) en dit tijdens de schooltijd. Deze zelfregulerende vaardigheden vormen cruciale vaardigheden voor leerlingen en jongeren om in hun verdere schoolloopbaan op een meer zelfstandige manier nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en om problemen op te lossen, alsook om te functioneren in onze huidige kennismaatschappij. Uit onderzoek weten we echter dat zelfregulerende vaardigheden niet automatisch ontwikkelen en dat gerichte instructie essentieel is. Daarnaast weten we ook dat het verwerven van zelfregulerende vaardigheden vooral een uitdaging vormt voor kwetsbare leerlingen. Om die reden blijft het TutorBabbelproject erg relevant. Het project loopt een volledig semester. Er worden doelstellingen geformuleerd voor vier groepen actoren (leerlingen, masterstudenten, leraren, ouders). De studenten worden voorbereid en ondersteund vanuit het opleidingsonderdeel Zorg, Coaching en Begeleiding in het Onderwijs.


Dit project wordt tot nog toe op projectmatige basis jaarlijks voor een stukje gefinancierd door het Departement Onderwijs en Vorming, maar extra financiering is broodnodig om het project succesvol verder te zetten en om de nodige ondersteuning en feedback voor studenten tijdens de werking te blijven voorzien.


Ook u kan hier aan bijdragen via bankoverschrijving op rekeningnummer: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met mededeling “FWUGent_Tutorbabbel".
Voor giften vanaf €40 bezorgen wij u een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift kan recupereren.