De studie van het Oud-Grieks

De studie van Oudgrieks komt in het gedrang in het Vlaamse onderwijs. Het aantal leerlingen dat op school Grieks studeert, daalt gestadig. Dat in de huidige structuur van de studierichtingen in hetGrieks outreach ASO enkel leerlingen die in de eerste graad Latijn studeren, de kans krijgen om met Grieks te starten, werkt dit verder in de hand. De Oudgriekse wereld resoneert echter nog steeds voelbaar in onze huidige cultuur: denk maar aan onze democratische politieke structuren, wetenschappelijke vaktaal, of architecturale pareltjes geïnspireerd door Oudgriekse bouwkunst. Ons dagelijkse leven speelt zich dikwijls af in dialoog met het Oudgriekse gedachtegoed – maar dit gebeurt grotendeels onopgemerkt. Door de dialoog actief te beleven, verwerven leerlingen - en hun onmiddellijke omgeving - waardevolle inzichten over taal en taalverschillen, eigen en andere culturen en moreel-filosofische vraagstukken.

De Afdelingen Griekse Taalkunde en Letterkunde zien het daarom als onze missie om de kennis over de Oudgriekse wereld met zoveel mogelijk leerlingen te delen. In normale omstandigheden geven we jaarlijks workshops aan meer dan 600 leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs. Dit zijn niet enkel leerlingen die reeds klassieke talen studeren, maar ook uit andere studierichtingen. Bovendien geven onze studenten van de lerarenopleiding Oudgrieks aan leerlingen van de basisschool via het project Oude Grieken – Jonge Helden. Reeds een 500-tal leerlingen die traditioneel geen toegang hebben tot Oudgrieks, zoals kansarme leerlingen of leerlingen in de B-stroom, maakten door dit project kennis met de Oudgriekse taal, mythologie, geschiedenis en cultuur. Deze leerlingen maken zichtbare vooruitgang op vlak van begrijpend lezen, wat alvast een eerste indicatie geeft van de impact van dit project.

Uw steun is meer dan welkom! 

Om onze workshops en het project Jonge Helden te blijven aanbieden en uit te breiden, zijn we steeds dankbaar voor giften. Deze worden uitsluitend gebruikt voor ons outreach-programma met scholen, waardoor we meer en meer leerlingen toegang kunnen verlenen tot de uitdagende en verrijkende studie van het Oudgrieks. 

U kan dit mooie project rechtstreeks steunen door een overschrijving/storting op de volgende rekening:

BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB); mededeling: LW_805 'Grieks Outreach'

Universiteitsfonds UGent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

 

Voor meer informatie, zie https://www.grieks.ugent.be/info-voor/scholen/.  Vragen kan je sturen naar grieks@ugent.be.