Draag uw steentje bij aan het Theater van Thorikos

In het zuidoosten van Attica, het achterland van Athene, ligt de antieke mijnbouwstad Thorikos. In dit strategisch gelegen centrum van de zilveren loodmijnbouwstreek Laurion voeren Belgische archeologen al sinds 1963 onderzoek uit. Op het hoogtepunt van Athene, de 5de eeuw v.Chr., vormde het zilver uit de Laurion de basis van de Atheense economie. Zeer bekend is het verhaal van de Atheense staatsman Themistokles die na de vondst van een zeer rijke zilverader de Atheense burgers overtuigde de opbrengst te investeren in de bouw van een oorlogsvloot bestaande uit triremes. Dankzij deze vooruitziende blik wist Athene in 480/479 v.Chr. de Perzen te verslaan en zich hierna als dé grootmacht in het Oostelijke Middellandse Zeegebied te positioneren. Het archeologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat al vele eeuwen eerder, sinds de Vroege Bronstijd (c. 3200-2000 v.Chr.), zilver werd gewonnen in Thorikos.

Multidisciplinair onderzoek

Het archeologisch onderzoek, dat vanuit de Universiteit Gent wordt georganiseerd en gecoördineerd, is zeer interdisciplinair en wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking met historici, geografen, geologen, geomorfologen, hydrologen, mijnbouwkundige specialisten, archeozoölogen en paleo-ecologen. Naast de Universiteit Gent participeren ook teams van de Université de Liège, de Universiteit Utrecht, de Georg-August Universität Göttingen, de Université de Lorraine (Nancy) en de Ionian University (Corfu) in dit grote project.

Het Theater

Het belangrijkste monument van Thorikos is zonder twijfel het antieke theater, dat algemeen als het oudste stenen theater van de Griekse wereld en daarmee van de hele oudheid beschouwd wordt. Het archeologisch onderzoek, dat vanuit de Universiteit Gent wordt georganiseerd en gecoördineerd, is zeer interdisciplinair en wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking met historici, geografen, geologen, geomorfologen, hydrologen, mijnbouwkundige specialisten, archeozoologen en paleoecologen.Het belangrijkste monument van Thorikos is zonder twijfel het antieke theater, dat algemeen als het oudste stenen theater van de Griekse wereld en daarmee van de hele oudheid beschouwd wordt. De oudste versie wordt nog aan het eind van de 6de of – waarschijnlijker – begin van de 5de eeuw v.Chr. gedateerd met een monumentalisering in het midden van de 5de eeuw en een uitbreiding in de 4de eeuw v.Chr.. In dit ‘landelijke’ theater werden na de première in het Dionysos-theater van Athene de tragedies van Aischylos, Sophocles en Euripides opgevoerd. Een nog onbeantwoorde vraag is in hoeverre dit theater ook een publieke functie heeft vervuld als politiek centrum (agora?) van de deme Thorikos.


Hoewel er in de jaren ‘60 van de vorige eeuw archeologische opgravingen werden verricht en er ook een gedetailleerd steenplan van de architectuur kon worden vervaardigd, bleef dit monument tot op heden ongepubliceerd, op een preliminair rapport na. Recent archeologisch onderzoek van de Griekse Oudheidkundige Dienst langs de orchestra van het theater naar aanleiding van stabilisatiewerken hebben nieuwe data opgeleverd, die echter ook ongepubliceerd bleven. Met Griekse collega’s van de Ionian University van Corfu wil het Gentse team het theater van Thorikos nu de langverwachte definitieve publicatie bezorgen. Dit vereist enerzijds een grondige studie van het oude en nieuwe vondstmateriaal en de architectuur en anderzijds een aantal aanvullende kleine opgravingen.

Om het onderzoeksproject te voltooien zijn er nog fondsen nodig. Deze zullen met name ingezet worden voor de restauratie van de vondsten en de professionele digitalisering van de vondsttekeningen. U kunt steunen met een gift op het rekeningnummer van het Universiteitsfonds: 390-0965803-29 of IBAN: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) onder vermelding van ‘Thorikos LW-619’.

Voor giften vanaf €40 bezorgen wij u een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift kan recupereren.

Wilt u graag nog meer weten over dit project? Neem zeker een kijkje op de website www.thorikos.be.