Diplomadoelcontract versus creditdoelcontract

DiplomacontractCreditcontractExamencontract-diplomaExamencontract-credit
Doel: Diploma behalen Afzonderlijke credits behalen, zonder het diploma te willen Diploma behalen Afzonderlijke credits behalen, zonder het diploma te willen
Je mag de lessen bijwonen x x - -
Recht op onderwijsondersteunende faciliteiten x x - -
Studentenkaart x x - -
Examens afleggen x x x x
Leerkrediet inzetten x x - -
Teruggave leerkrediet bij tijdig stopzetten x - - -
Leerkrediet: eerste 60 credits tellen dubbel x - - -
Weigering bij tekort aan leerkrediet x x x x
Studievoortgangsmaatregelen (artikel 22 OER) x x x x
Mogelijkheid om minder dan 60 studiepunten op te nemen per jaar x (uitgezonderd eerste jaar bachelor) x x x
Alle opleidingsonderdelen mogen via dit contracttype gevolgd worden x - - -
Aanvraag studietoelage Vlaamse overheid (vanaf 27 studiepunten) x - - -
Vermindering op het studiegeld (zonder studietoelage Vlaamse overheid) x x - -
Studiegeld Zie overzicht per opleidingstype
Teruggave studiegeld bij tijdig stopzetten x x - -
UGent-account en toegang tot elektronische leeromgeving en Oasis x x

Optioneel

+ €200

Optioneel

+ €200

Recht op kinderbijslag (vanaf 27 studiepunten) x x - -