Engelse vertaling diploma/getuigschrift/(-supplement)

Engelse vertaling diploma/getuigschrift

Bachelor - Master

Indien jouw diploma/getuigschrift van 2015-2016 of later dateert, ontvang je samen met het Nederlandstalige diploma een Engelse vertaling.
Beide diploma's worden in pdf-formaat gemaild naar je UGent-mailadres en naar je privé-mailadres (kijk via Oasis of je contactgegevens correct zijn en pas ze tijdig aan).
Bewaar een kopie van deze digitale versies; je UGent-mailadres wordt namelijk kort na afstuderen afgesloten.

Indien je een bachelor/masterdiploma hebt en je ontving nog geen vertaling, dan kunnen wij je gratis een vertaling naar het Engels bezorgen.

Hoe aanvragen

Via het online formulier

Hoe bekomen

We sturen je een mail zodra de documenten er zijn.

Je kan ze persoonlijk afhalen bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.
Indien je de vertaling niet zelf kan afhalen, kan iemand anders jouw vertaling afhalen via volmacht.

We kunnen de documenten ook verzenden naar het door jou doorgegeven adres (een gewone zending is gratis, een aangetekende zending kost €10).

Je krijgt ook twee voor eensluidend verklaarde kopieën.

Geen Bachelor - Master

Indien je een diploma/getuigschrift hebt dat dateert van vóór de bachelor/master structuur, kan er geen vertaling worden aangemaakt.

Attest

De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's kan jou wel gratis een Engelstalig attest ter vervanging bezorgen dat bevestigt dat je het diploma/getuigschrift hebt behaald.

Hoe aanvragen

Via het online formulier

Duplicaat Engelse vertaling diploma/getuigschrift

Bachelor - Master

Indien jouw diploma/getuigschrift van 2015-2016 of later dateert, ontvang je naast de papieren versie ook een digitale versie van je diploma.
Dit document bevat een authenticiteitscode op basis waarvan derden de echtheid van je diploma kunnen controleren.
Als je de papieren versie van de vertaling van je diploma verloren bent, kan je de digitale versie gebruiken en moet je geen duplicaat aanvragen.

Indien je een bachelor/masterdiploma hebt, kan de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's een duplicaat van een vertaling van je diploma aanmaken.

Kosten

€50
We mailen je een link voor online betaling.

Hoe bekomen

We mailen je zodra je de documenten kan afhalen bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

Indien je niet kan langskomen, kunnen wij je de documenten gratis aangetekend opsturen.

Je krijgt ook twee voor eensluidend verklaarde kopieën.

Hoe aanvragen

Via het online formulier

Geen Bachelor - Master

Indien je een diploma/getuigschrift hebt dat dateert van voor de bachelor/master structuur, kunnen wij geen duplicaat van een vertaling maken.

Attest

De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's kan jou wel gratis een Engelstalig attest ter vervanging bezorgen dat bevestigt dat je het diploma/getuigschrift hebt behaald.

Hoe aanvragen

Via het online formulier

Engelse vertaling diplomasupplement

Een (gratis) vertaling naar het Engels van je diplomasupplement, creditbewijzen en/of puntenlijsten vraag je aan bij de Facultaire Studentenadministratie.

Een Engelstalig diplomasupplement kan enkel aangemaakt worden voor een bachelor en/of masterdiploma en indien dit in het verleden in het Engels werd uitgegeven.

Vanaf academiejaar 2015-2016 ontvang je van je diplomasupplement enkel een digitale versie in het Nederlands en in het Engels. Deze documenten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan derden de echtheid kunnen controleren.

Geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest

Vertaling

Volgde je vóór academiejaar 2013-2014 aan HoGent of HoWest een opleiding die nu is geïntegreerd in de UGent, dan vraag je een Engelse vertaling van jouw diploma(supplement)/getuigschrift(supplement) aan bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's van de UGent.

Kosten

€50
We mailen je een link voor online betaling.
Zodra je betaling geregistreerd is, maken wij de documenten aan.

Hoe bekomen

We sturen je een mail zodra je de documenten kan afhalen bij Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

Indien je niet kan langskomen, kunnen wij je de documenten gratis per aangetekende post bezorgen.

Hoe aanvragen

Via het online formulier

Geen vertaling beschikbaar

Indien je jouw diploma/getuigschrift behaalde vóór academiejaar 1995-1996 voor HoGent (2001-2002 voor Vertaalkunde) of vóór academiejaar 1996-1997 voor HoWest, is er geen Engelse vertaling van je diploma/getuigschrift beschikbaar en dien je beroep te doen op een beëdigd vertaler.

Leveringstermijn (na ontvangst betaling)

Leveringstermijn

Contact