Attestering

Er is sprake van een functiebeperking wanneer er langdurige of blijvende uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties.
'Langdurig' impliceert dat er minstens 12 maanden uitval is geweest en/of dat er in de toekomst een uitval van 12 maanden verwacht wordt.

UGent-studenten met een functiebeperking kunnen aanspraak maken op redelijke aanpassingen indien zij een medisch, psychologisch, orthopedagogisch of logopedisch (onderzoeks)verslag kunnen voorleggen dat voldoet aan de eisen van de VLOR:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een gemotiveerd onderzoeksverslag opgemaakt door het CLB, multidisciplinair centrum, logopedist ... (vereiste criteria, VLOR 2015)

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team zoals Referentiecentrum Autisme, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) …
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een attesteringsbundel voor studenten met ASS, in te vullen door de (behandelende) psychiater, neuropediater, een erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team, niet ouder dan 4 jaar
 • een attesteringsbundel voor studenten met een Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis, in te vullen door de (behandelende) psychiater, neuroloog, neuropediater, een erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team zoals Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) …
 • een attesteringsbundel voor studenten met een Coördinatieontwikkelingsstoornis, in te vullen door de (behandelende) psychiater, neuropediater of neuroloog
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team
 • een attesteringsbundel voor studenten met een Ticstoornis, in te vullen door de (behandelende) arts

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team
 • een attesteringsbundel voor studenten met Ontwikkelingsdysfasie, in te vullen door de (behandelend) arts of logopedist

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist: