Attestering en registratie

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een gemotiveerd onderzoeksverslag opgemaakt door het CLB, multidisciplinair centrum, logopedist, ... (vereiste criteria, VLOR 2015)

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team zoals Referentiecentrum Autisme, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), …
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een attesteringsbundel voor studenten met ASS, in te vullen door de (behandelende) psychiater, neuropediater, een erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team, niet ouder dan 4 jaar
 • een attesteringsbundel voor studenten met een Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis, in te vullen door de (behandelende) psychiater, neuroloog, neuropediater, een erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team zoals Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), …
 • een attesteringsbundel voor studenten met een Coördinatieontwikkelingsstoornis, in te vullen door de (behandelende) psychiater, neuropediater of neuroloog
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team
 • een attesteringsbundel voor studenten met een Ticstoornis, in te vullen door de (behandelende) arts

Eén van volgende documenten is vereist:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap
 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team
 • een attesteringsbundel voor studenten met Ontwikkelingsdysfasie, in te vullen door de (behandelend) arts of logopedist

Eén van volgende documenten is vereist:

Eén van volgende documenten is vereist: