Een aanvraag indienen

 • Gelieve de informatie hieronder door te nemen alvorens je begint met de online aanvraag
 • Zorg dat je een pdf-versie van de vereiste documenten (diploma en puntenlijst) hebt
 • Als je de online aanvraag opstart, wil dit zeggen dat je akkoord gaat met de toelatingsvoorwaarden

Lees onderstaande informatie voor je de online aanvraag opstart

 • Hou rekening met de deadline. De aanvraag moet vóór de deadline voorgelegd worden. 
 • Je dient een aanvraag in voor een academiejaar, niet voor een semester
 • Je bent verplicht om een scan van je gelegaliseerde diploma en bijhorende puntenlijst (in pdf-formaat) toe te voegen
 • Een aanvraag wordt ingediend op individuele basis, aan iedere aanvrager wordt een dossiernummer toegekend
 • Het duurt gemiddeld 3 à 4 maanden na ontvangst van je aanvraag voor een resultaat over je inschrijvingsaanvraag kan worden meegedeeld

Start de online aanvraag

 Een inschrijvingsaanvraag indienen aan de UGent is gratis.

Start de online inschrijvingsaanvraag

Documenten toe te voegen

 1. Gelegaliseerde kopie van uw basisdiploma en bijhorende puntenlijst/diplomasupplement. Ben je nog niet afgestudeerd, dan staat hieronder meer informatie over de in te dienen documenten.
 2. Beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (indien het document is opgesteld in een andere taal)
 3. Als je nog geen universitaire studies deed en je dus een aanvraag voor een bacheloropleiding doet, dan moet de ingevulde "Verklaring" bijgesloten worden. Dit document bevestigt dat je basisdiploma in je thuisland ook toegang verleent tot universitaire studies. Als je wel al ingeschreven was aan een universiteit, dan dien je een inschrijvingsbewijs in.
 4. Kopie van uw identiteitskaart of paspoort 

 5. Diplomasupplement of een gelijkwaardig document toe: dit is een overzicht van alle gevolgde vakken, met het behaalde resultaat en het aantal onderwijsperiodes. Als uw universiteit geen diplomasupplement uitgeeft, moet u het officiële studieprogramma (syllabus) toevoegen, waarin de inhoud van de vakken wordt beschreven. Als er een webpagina naar de officiële cursusbeschrijving beschikbaar is, kan deze ook worden toegevoegd. Als je het diplomasupplement reeds toevoegde bij de voorgeschiedenis, dan moet je het geen tweede keer toevoegen.

 6. Ben je erkend vluchteling? Dan dien je een officieel bewijs hiervan in

 7. Taalbewijs Nederlands/Engels (indien reeds voorhanden): afhankelijk van de onderwijstaal van de opleiding waarvoor je een aanvraag indient

 8. Je mag documenten toevoegen die kunnen bijdragen aan je toelatingsaanvraag zoals certificaten van bijkomende opleidingen, een motivatiebrief... (niet verplicht - max. 3 documenten) 

Aanvraag voor een masteropleiding Faculteit Economie en Bedrijfskunde: GMAT of GRE is vereist voor alle niet-EER studenten (oorsprong van het diploma, niet de nationaliteit van de aanvrager). EER-studenten wordt sterk aangeraden om een GMAT of GRE testscore toe te voegen aan hun aanvraag, aangezien de faculteit 8 beurzen zal toekennen aan studenten met uitstekende scores op deze tests.
Aanvraag voor een masteropleiding Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: GRE is vereist voor alle niet-EER studenten (oorsprong van het diploma, niet de nationaliteit van de aanvrager).
Aanvraag voor een masteropleiding Faculteit Wetenschappen: GRE is vereist voor alle niet-EER studenten (oorsprong van het diploma, niet de nationaliteit van de aanvrager) die een aanvraag indienen voor de Master of Science in Biochemistry and Biotechnology, Master of Science in Bioinformatics: Systems Biology, Master of Science in Bioinformatics: Engineering, Master of Science in Bioinformatics: Bioscience Engineering

Opgelet:

Nadat je je aanvraag hebt voorgelegd, kan het ongeveer drie maanden duren alvorens het resultaat bekend is. Voor die reden zijn er bepaalde deadlines

Aanvragen kunnen niet worden verwerkt indien een gelegaliseerde kopie van het basisdiploma en/of andere vereiste documenten ontbreekt

Het is steeds mogelijk dat de International Admissions Desk vraagt dat je je originele documenten voorlegt: tijdens de aanvraagprocedure of bij inschrijving. Hou de originele documenten bij de hand!

Aanvraag vanaf 1 maart voor een Nederlandstalige opleiding voor het komende academiejaar:

Dit is enkel mogelijk als je geen visum moet aanvragen én als je al voldoet aan de taalvoorwaarden van de opleiding. Gelieve contact op te nemen met de International Admissions Desk - admission@ugent.be.

Vanaf 1 juni is het niet meer mogelijk om een inschrijvingsaanvraag op te starten als internationale student.

Je bent nog niet afgestudeerd?

Je kan de aanvraagprocedure reeds opstarten en je aanvraag voorleggen vóór de deadline is verstreken. Je moet niet wachten tot je afgestudeerd bent. In de plaats van het gelegaliseerde diploma en puntenlijst of diplomasupplement, dien je, onder andere, de volgende documenten vóór de deadline in:

 • Verklaring van je universiteit/hogeschool die bevestigt dat je zal afstuderen. De officiële naam van het diploma en de verwachte afstudeerdatum moeten vermeld zijn op de verklaring.
 • Recente puntenlijst met de vakken waarvoor je al een examen hebt afgelegd.

De instelling kan dit rechtstreeks naar admission@ugent.be sturen, met vermelding van jouw volledige naam en je dossiernummer in het onderwerp.

Als het dossieronderzoek positief is, dan ben je aanvaard door de UGent en zal je een toelatingsbrief ontvangen. Op de toelatingsbrief zal vermeld staan dat je bij inschrijving een gelegaliseerde kopie van je basisdiploma moet indienen.

Je kan niet inschrijven als je het gelegaliseerde diploma niet kan voorleggen uiterlijk bij inschrijving.

Dossieronderzoek (achter de schermen)

 • De International Admissions Desk - Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's (IAD) onderzoekt of je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en of je de vereiste documenten hebt ingediend
 • Jouw aanvraagdossier wordt doorgestuurd naar de betrokken faculteit. Op de faculteit wordt het dossier meer in detail onderzocht en daar zal worden beoordeeld of jouw diploma voldoet en jij dus beschikt over relevante voorkennis binnen het vakgebied. Op de faculteit zal er dus worden nagegaan of jij mag worden toegelaten tot de studie of niet. 
 • De faculteit formuleert een advies en brengt de  IAD hiervan op de hoogte.
 • IAD maakt jou deze beslissing over. Wanneer je bent toegelaten, dan zal je een toelatingsbrief ontvangen, ondertekend door het afdelingshoofd Studentenadministratie en Studieprogramma's

Toelatingsbrief

Als je met succes de volledige aanvraagprocedure hebt doorlopen, dan ontvang je een toelatingsbrief. Met deze brief kan je:

Opgelet: een aanvraag indienen voor academische toelating en een aanvraag voor een studiebeurs/studiefinanciering zijn niet hetzelfde. Als je een aanvraag voor een studiebeurs indient, wil dit niet zeggen dat de UGent ook een aanvraag voor academische toelating ontvangen heeft. Als je een beurs bent toegewezen wil dit ook niet noodzakelijk zeggen dat je kan worden toegelaten aan de UGent als student.

De toelatingsbrief zal de volgende informatie bevatten:

 • persoonsgegevens en dossiernummer (referentie)
 • het studieprogramma waarvoor je bent toegelaten en de organiserende faculteit
 • het academiejaar waarin je bent toegelaten (niet voor doctoraat)
 • informatie over hoe definitief als student aan de UGent in te schrijven

Contact