Definitieve inschrijving

De inschrijvingen zullen volledig online verlopen.

Wanneer

Voor academiejaar 2021-2022 kan je nu al registreren aan  de UGent en een inschrijvingsaanvraag maken. Inschrijven kan vanaf 9 augustus 2021.

Om vanaf 9 augustus online in te schrijven, is het belangrijk dat je identiteit op dat moment gevalideerd is. Registreer je daarom bij Stap 1 onmiddellijk via Authenticatie Vlaanderen als je een Belgische identiteitskaart hebt.

 • Ga naar http://oasis.ugent.be/oasis-web/registratie en registreer je via Authenticatie Vlaanderen.
 • Als je je al registreerde via Authenticatie Vlaanderen, log je bij een volgende keer opnieuw in via Authenticatie Vlaanderen (en dus niet met een gebruikersnaam en wachtwoord).
 • Enkel als je geen Belgische identiteitskaart hebt, kies je gebruikersnaam en wachtwoord om je te registreren.

Wat heb je nodig om in te schrijven?

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels)
Opgelet:

We aanvaarden geen onduidelijke kopie of een kopie waarop de droogzegel niet zichtbaar is, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.

 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts voor de Bachelor of Science in de geneeskunde
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen tandarts voor de Bachelor of Science in de tandheelkunde
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleiding Bachelor of Science in de diergeneeskunde. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's