Definitieve inschrijving

Vanaf academiejaar 2020-2021 verlopen de inschrijvingen volledig online.

Wanneer

Voor academiejaar 2020-2021 kan je je online inschrijvingsaanvraag doen vanaf 1 maart 2020
en je definitieve inschrijving in de periode 10 augustus - 18 september 2020.

Lukt je inschrijving online niet? Waarschijnlijk valideerde je je identiteit nog niet. Het invullen van je rijksregisternummer en het registreren met Authenticatie Vlaanderen zijn noodzakelijke stappen als je een Belgische identiteitskaart hebt.

  • Ga naar http://oasis.ugent.be/oasis-web/registratie en registreer je via Authenticatie Vlaanderen zodat je identiteit gevalideerd kan worden. Daarna kan je online inschrijven.
  • Als je je al registreerde via Authenticatie Vlaanderen, log je bij een volgende keer opnieuw in via Authenticatie Vlaanderen (en dus niet met een gebruikersnaam en wachtwoord).

Is je identiteit wel gevalideerd en lukt je online inschrijving niet? Of heb je geen Belgische identiteitskaart? Mail ons: en we helpen je verder (We laten je weten welke documenten nog ontbreken en je via e-mail aan ons moet bezorgen. Achter de schermen brengen we dan alles in orde opdat je toch nog online kan inschrijven).

Indien je inschrijving is gelukt, ontvang je binnen het uur een welkomstmail met info voor een vlotte start.

Wat hebben we nodig?

  • Identiteitskaart en rijksregisternummer
  • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels)
Opgelet:

We aanvaarden geen onduidelijke kopie of een kopie waarop de droogzegel niet zichtbaar is, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.

  • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts voor de Bachelor of Science in de geneeskunde
  • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen tandarts voor de Bachelor of Science in de tandheelkunde
  • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleiding Bachelor of Science in de diergeneeskunde. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's