Inschrijven met een buitenlands (niet-Belgisch) diploma

 1. Ga na of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet voor de opleiding van je keuze
 2. Dien je aanvraagdossier in vóór de deadline
 3. Start de aanvraagprocedure
 4. Legaliseer je diploma

Buitenlands diploma

 • De meeste buitenlandse diploma's worden niet als gelijkwaardig beschouwd aan de eigen diploma's en laten rechtstreekse toelating aan de universiteit niet toe
 • Je doorloopt een specifieke toelatingsprocedure voor toegang op basis van een buitenlands diploma
 • Toelating wordt gegeven op basis van een diploma, ongeacht de nationaliteit van de aanvrager
 • Een student wil een bacheloropleiding volgen aan de UGent en heeft een diploma secundair onderwijs uit Ethiopië.
  Dit diploma moet de student in Ethiopië ook toegang geven tot universitaire studies.
  Deze student zal dus de aanvraagprocedure moeten opstarten voor toelating aan de UGent.
 • Een student met de Belgische nationaliteit is in het bezit van een bachelordiploma van een Nederlandse universiteit.
  Het basisdiploma om een masteropleiding te volgen is een bachelor.
  Deze student zal dus de aanvraagprocedure moeten opstarten voor toelating aan de UGent.
 • Een student met de Chinese nationaliteit wil een ManaMa volgen aan de UGent en heeft zopas een Vlaams masterdiploma behaald.
  Deze student moet de aanvraagprocedure niet doorlopen.
  Het basisdiploma moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die door het bestuur zijn goedgekeurd, aangezien zijn diploma werd uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap.

Achter de schermen

 • Na ontvangst van je aanvraagdossier gaat de afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's na of je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, controleert de echtheid van de ingediende documenten.
  Indien het dossier volledig in orde is, dan wordt je dossier naar de betrokken faculteit gestuurd voor dossieronderzoek.
 • De faculteit onderzoekt in detail om te bepalen of je vooropleiding geschikt is en zal beslissen of je al dan niet kan worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.
  Er kan ook rekening gehouden worden met documenten zoals je puntenlijst (diploma supplement), C.V., ... 
 • Het duurt gemiddeld 3 maanden na ontvangst van een volledig dossier om een beslissing te kunnen deelnemen.

Ga verder naar ...

Contact