Studiegeld Master-na-Bachelor- en Educatieve Masteropleiding 2021-2022

EER-studenten en bepaalde categorieën van niet-EER studenten die hetzelfde studiegeld betalen als EER studenten

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag per studiepunt

Diplomacontract en creditcontract

 • niet-beursstudent

€ 247,90 + € 11,90 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 961,90

 • bijna-beursstudent

€ 247,90 + € 4,30 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 505,90

 • beurstariefstudent

€ 113,20 (ongeacht het aantal opgenomen studiepunten)

Examencontract

€ 113,20 + € 4,30 per studiepunt
+ € 500 voor UGent-account en toegang tot Ufora

 

 1. Onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De EER bevat alle EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (landen van de EER)
 2. Asielzoekers (met name personen met een wettig verblijf maar van wie de asielaanvraag nog in behandeling is bij de overheid) betalen het studiegeld zoals niet-beursstudenten uit EER-landen.
 3. Elektronische verblijfskaart (vermeld onder Art. II.215 in de Codex Hoger Onderwijs)
 4. BTC bursaal
 5. VLIR-UOS bursaal - UGent document nodig bij inschrijving
 6. Student afkomstig uit een land vermeld in de 2 linkse kolommen op de lijst van een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland
 7. Top-Up Grant student
 8. Interuniversitaire ManaBa-opleidingen:
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
   Research Master of Arts in Philosophy (UGent, UA and VUB - enrolment possible at each university)
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
   Master of Arts in Gender en Diversiteit (UGent, KU Leuven, UA and UHasselt - enrolment at UGent)
  • Faculteit Wetenschappen
   Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management (UGent, UA  and VUB - enrolment at VUB)
   Master of Science in Geology (UGent and KU Leuven - enrolment possible at each university)
   Master of Science in Physical Land Resources - Soil Science (UGent and VUB - only open for re-enrolment at UGent)
   Master of Science in Physical Land Resources - Land Resources Engineering (UGent and VUB - only open for re-enrolment at VUB)
   Master of Science in Sustainable Land Management - Urban Land Engineering (UGent and VUB - enrolment at VUB)
   Master of Science in Sustainable Land Management - Land and Groundwater Management (UGent and VUB - enrolment at UGent)
  • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap (UGent, UA, KU Leuven en UHasselt - inschrijven aan UGent)
   Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie - inwendige aandoeningen (UGent, VUB, UA en KU Leuven - inschrijven aan UGent)
  • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
   Master of Science in het toerisme (UGent, KU Leuven, UHasselt and VUB - inschrijven aan KU Leuven)
   Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica (UGent and VUB - inschrijven mogelijk aan beide instellingen)
   European Master of Science in Photonics (UGent and VUB - enrolment possible at each university)
  • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
   Master of Science in Food Technology (UGent and KU Leuven - enrolment at KU Leuven)

Niet-EER studenten

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag + een bedrag per studiepunt + een verhoogd studiegeld per studiepunt bepaald door de faculteit

Overzicht per faculteit:

 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte - Tarief A

Voor 60 studiepunten: € 1861,90
€ 247,90 vast bedrag + € 14,00 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 12,90 per studiepunt

 • Faculteit Recht en Criminologie - Tarief A

Voor 60 studiepunten: € 1861,90
€ 247,90 vast bedrag + € 14,00 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 12,90 per studiepunt

 • Faculteit Wetenschappen - Tarief A

Voor 60 studiepunten: € 1861,90
€ 247,90 vast bedrag + € 14,00 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 12,90 per studiepunt

 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - Tarief B

Voor 60 studiepunten: € 5743,90
€ 247,90 vast bedrag + € 23,70 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 67,90 per studiepunt

 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - Tarief B

Voor 60 studiepunten: € 5743,90
€ 247,90 vast bedrag + € 23,70 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 67,90 per studiepunt

 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Tarief B

Voor 60 studiepunten: € 5743,90
€ 247,90 vast bedrag + € 23,70 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 67,90 per studiepunt

 • Faculteit Diergeneeskunde - Tarief B

Voor 60 studiepunten: € 5743,90
€ 247,90 vast bedrag + € 23,70 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 67,90 per studiepunt

 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Tarief A

Voor 60 studiepunten: € 1861,90
€ 247,90 vast bedrag + € 14,00 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 12,90 per studiepunt

 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - Tarief B

Voor 60 studiepunten: € 5743,90
€ 247,90 vast bedrag + € 23,70 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 67,90 per studiepunt

 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen - Tarief B

Voor 60 studiepunten: € 5743,90
€ 247,90 vast bedrag + € 23,70 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 67,90 per studiepunt

 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen - Tarief A

Voor 60 studiepunten: € 1861,90
€ 247,90 vast bedrag + € 14,00 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 12,90 per studiepunt

 

Overzicht van interfacultaire en interuniversitaire opleidingen met verhoogd studiegeld voor niet-EER studenten:

 • Faculteit Wetenschappen ism Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

'Master of Science in Bioinformatics'
Voor 60 studiepunten: € 1861,90
€ 247,90 vast bedrag + € 14,00 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 12,90 per studiepunt

 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Master of Science in Biomedical Engineering (UGent and VUB - enrolment possible at each university)
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (UGent en VUB - inschrijven mogelijk aan beide instellingen)
Voor 60 studiepunten: € 2503,90
€ 247,90 vast bedrag + € 23,70 per studiepunt + € 13,90 verhoogd studiegeld per studiepunt

International Joint Master Degrees

Voor meer info: International Joint Master Degrees

Contact

studiegeld@ugent.be