Facturatieverloop

Facturen en terugbetalingen worden gemaild naar de student op vaste facturatiemomenten tijdens het academiejaar:
na inschrijving, begin december, midden maart, begin mei en begin juni

Facturatieverloop

Je studiegeld wordt berekend op basis van het soort inschrijving(en), het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven en je beursstatus

 1. Bij inschrijving krijg je een factuur met een standaardbedrag (meestal gebaseerd op 60 studiepunten).
  Dit bedrag houdt rekening met je beursstatus.
 2. Bij wijziging van inschrijving, aantal studiepunten en/of beursstatus wordt er begin december, midden maart, begin mei en/of begin juni een nieuwe factuur gemaild. Heb je reeds betaald en neem je meer of minder studiepunten op dan voorzien op de standaardfactuur, dan volgt er een bijkomende factuur of een terugbetaling op één van de vaste facturatiemomenten.

Extra info:

 • Facturen en terugbetalingen worden altijd gemaild naar de student.
 • Studenten in een diplomajaar krijgen na inschrijving een standaardfactuur met het aantal nog te behalen studiepunten.
 • Indien je inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of via creditcontract, dan betaal je initieel enkel het vast bedrag.
  De studiepunten worden op een later facturatiemoment aangerekend.
 • Terugbetalingen gaan door op het rekeningnummer dat gekend is in Oasis
 • Je kan je rekeningsaldo controleren op Oasis.
  Betalingen worden binnen de drie dagen geboekt. Bij betaling met KMO kan dit tot een paar weken duren.
 • Indien je ingeschreven bent voor een Erasmus Mundus opleiding dan betaal je niet rechtstreeks aan UGent.
  De betaling wordt geregeld via het secretariaat van de opleiding.

Betalingsbewijs

Wil je een bewijs van betaling dan kan je mailen naar studiegeld

Vermeld zeker je studentennummer en het academiejaar.

Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand kan je niet herinschrijven noch je diploma, creditbewijzen en/of getuigschriften ontvangen.