Verrekening studiegeld en facturatieverloop

Algemeen

Facturen worden per mail naar de student gestuurd.

Bij inschrijving krijg je een standaardfactuur, na goedkeuring van je curriculum krijg je de definitieve factuur.

Terugbetalingen gebeuren automatisch op het rekeningnummer dat gekend is in Oasis.

De stand van je betalingen kan je opvolgen via 'rekeningsaldo' in financieel beheer op Oasis.

Facturatieverloop

De facturatie verloopt in twee stappen:

 1. Bij inschrijving krijg je een factuur met een standaardbedrag dat gebaseerd is op 60 studiepunten.
  Dit bedrag houdt rekening met je beursstatus en de inschatting van het aantal op te nemen studiepunten.
  Indien je deeltijds inschrijft, dan krijg je een initieel lagere factuur dan wanneer je voltijds inschrijft.
  Indien je inschrijft via creditcontract, dan betaal je initieel enkel het vast bedrag. De studiepunten worden aangerekend na goedkeuring van de opgenomen vakken.
 2. Na goedkeuring van je curriculum krijg je - naargelang het aantal opgenomen studiepunten - de definitieve factuur.
  Neem je minder studiepunten op dan voorzien op de standaardfactuur, dan volgt er automatisch een terugbetaling
  Neem je meer studiepunten op dan voorzien op de standaardfactuur, dan volgt er automatisch een bijkomende factuur.
  Voor studenten die inschrijven in het begin van het academiejaar volgt de definitieve factuur in december.
  Voor studenten die pas starten in het tweede semester volgt de definitieve factuur na de goedkeuring van het curriculum.

Studiegeld bij meerdere inschrijvingen in hetzelfde academiejaar

 • Indien je ingeschreven bent via diploma- of creditcontract voor (vakken uit) een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding (initiële opleidingen) worden alle studiepunten samengeteld en betaal je slechts éénmaal het vast bedrag.
 • Indien je ingeschreven bent via diploma- of creditcontract voor (vakken uit) een master-na-masteropleiding, postgraduaatsopleiding of permanente vorming (vervolgopleidingen), wordt elke inschrijving afzonderlijk verrekend en betaal je het vast bedrag per inschrijving.
 • Indien je ingeschreven bent via diploma- of creditcontract voor (vakken uit) een initiële opleiding(en) én voor een Erasmus Mundus programma, master-na-masteropleiding, postgraduaatsopleiding of permanente vorming dan wordt het studiegeld verrekend volgens de verrekening voor initiële opleiding(en) + volgens de verrekening voor een Erasmus Mundus programma, master-na-masteropleiding, postgraduaatsopleiding of permanente vorming.
 • In geval van meerdere inschrijvingen via diploma- of creditcontract, onafhankelijk het opleidingstype, betaal je nooit meer dan tweemaal het vast bedrag per academiejaar
 • Een inschrijving via examencontract wordt altijd apart verrekend van een inschrijving via diploma- en/of creditcontract. In voorkomend geval betaal je het vast bedrag en het studiegeld per contract (examen- of diploma- en/of creditcontract) ook als dit dezelfde opleiding betreft.
 • Een inschrijving voor het doctoraat wordt altijd apart verrekend van een inschrijving voor een andere opleiding (via diploma- of examencontract) of voor een vak via creditcontract. In voorkomend geval betaal je het studiegeld voor elke inschrijving op zich.
 • Indien je heroriënteert binnen de AUGent dan moet je het vast bedrag geen tweede keer betalen.

(Bijna-)beursstudent

Denk je in aanmerking te komen voor een (bijna-)beursstatuut, dan kan je dit bij de start van het academiejaar aanvragen bij de Vlaamse overheid. Je betaalt dan meteen het (bijna-)beurstarief. Word je (bijna-) beursstatuut niet toegekend dan krijg je automatisch een aanvullende factuur.

Het (bijna-)beurstarief wordt enkel toegepast bij een diploma- of creditcontract voor een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding en niet bij een master-na-masteropleiding, postgraduaatsopleiding of permanente vorming.

Erasmus Mundus opleidingen

Indien je ingeschreven bent voor een Erasmus Mundus opleiding dan betaal niet bij inschrijving. De betaling wordt rechtstreeks via het secretariaat van de opleiding geregeld.

Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand kan je niet herinschrijven noch je diploma, creditbewijzen en/of getuigschriften ontvangen.

Contact

studiegeld@ugent.be