Facturatieverloop en verrekening studiegeld

Facturen worden altijd gemaild naar de student en staan op naam en adres van de student.
Bij inschrijving krijg je een standaardfactuur, neem je geen standaard curriculum op dan krijg je begin december een aangepaste factuur na goedkeuring van je curriculum.
Terugbetalingen gebeuren automatisch op het rekeningnummer dat gekend is in Oasis.
De stand van je betalingen kan je opvolgen via 'rekeningsaldo' in financieel beheer op Oasis.

Facturatieverloop

De facturatie verloopt in twee stappen:

 1. Bij inschrijving krijg je een factuur met een standaardbedrag dat gebaseerd is op 60 studiepunten of de geschatte, nog te behalen studiepunten.
  Dit bedrag houdt rekening met je beursstatus
  Indien je inschrijft via creditcontract, dan betaal je initieel enkel het vast bedrag. De studiepunten worden aangerekend na goedkeuring van je curriculum.
 2. Na goedkeuring van je curriculum krijg je - naargelang het aantal opgenomen studiepunten - de definitieve factuur begin december.
  Heb je reeds betaald en neem je minder studiepunten op dan voorzien op de standaardfactuur, dan volgt er automatisch een terugbetaling op het rekeningnummer gekend in Oasis.
  Heb je reeds betaald en neem je meer studiepunten op dan voorzien op de standaardfactuur, dan volgt er automatisch een bijkomende factuur per mail.

Studiegeld bij meerdere inschrijvingen in hetzelfde academiejaar

 • Indien je ingeschreven bent via diploma- of creditcontract voor (vakken uit) een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding (initiële opleidingen), dan worden alle studiepunten samengeteld en betaal je slechts éénmaal het vast bedrag.
 • Indien je ingeschreven bent via diploma- en/of creditcontract voor (vakken uit) een initiële opleiding en via diploma- en/of creditcontract voor (vakken uit) een master-na-masteropleiding (vervolgopleiding) of een Erasmus Mundusprogramma dan wordt elke inschrijving afzonderlijk verrekend en betaal je het vast bedrag per inschrijving.
 • Indien je ingeschreven bent via diploma- of creditcontract voor (vakken uit) een initiële opleiding(en) én via een diplomacontract voor een postgraduaatsopleiding, micro-credential of permanente vorming dan wordt het studiegeld verrekend volgens de verrekening voor initiële opleiding(en) en volgens de verrekening voor een postgraduaatsopleiding, micro-credential of permanente vorming.
 • Een inschrijving via examencontract wordt altijd apart verrekend van een inschrijving via diploma- en/of creditcontract. In voorkomend geval betaal je het vast bedrag en het studiegeld per contract (examen- of diploma- en/of creditcontract) ook als dit dezelfde opleiding betreft.
 • Een inschrijving voor het doctoraat wordt altijd apart verrekend van een inschrijving voor een andere opleiding (via diploma- of examencontract) of voor een vak via creditcontract. In voorkomend geval betaal je het studiegeld voor elke inschrijving op zich.
 • In geval van meerdere inschrijvingen via diploma- of creditcontract, onafhankelijk het opleidingstype, betaal je nooit meer dan tweemaal het vast bedrag per academiejaar
 • Inschrijven via creditcontract is niet mogelijk voor een postgraduaatsopleiding, microcredential of permanente vorming.
 • Indien je heroriënteert binnen de AUGent dan moet je het vast bedrag geen tweede keer betalen.

(Bijna-)beursstudent

Denk je in aanmerking te komen voor een (bijna-)beursstatuut, dan kan je dit tot en met 31 mei van het betreffende academiejaar aanvragen bij de Vlaamse overheid. Je betaalt dan meteen het (bijna-)beurstarief. Word je (bijna-) beursstatuut niet toegekend dan krijg je automatisch een aanvullende factuur.

Het (bijna-)beurstarief wordt enkel toegepast bij een diploma- of creditcontract voor een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding en niet bij een master-na-masteropleiding, postgraduaatsopleiding, micro-credential of permanente vorming.

Erasmus Mundus opleidingen

Indien je ingeschreven bent voor een Erasmus Mundus opleiding dan betaal je niet bij inschrijving. De betaling wordt rechtstreeks via het secretariaat van de opleiding geregeld.