Studiegeld betalen met kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor je financiële steun kan krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Het maximum aan steun bedraagt € 7.500 per jaar.

Let op: bij alle erkenningsnummers is de O na DV. een letter en niet het cijfer nul

Erkenningsnummer DV.O103193

Je volgt een opleiding waarvoor je dient in te schrijven via Oasis bij de Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's.

Vragen i.v.m. studiegeld: studiegeld@ugent.be

Erkenningsnummer DV.O103194

  Je volgt een cursus waarvoor je dient in te schrijven via één van de Academies voor Levenslang Leren

  Meer info: kmo-portefeuille voor opleidingen levenslang leren

  Hoe aanvragen?

  1. Schrijf je in voor een opleiding of cursus. Je zal een betalingsverzoek ontvangen met het te betalen bedrag. Vraag meer info indien het definitieve bedrag nog niet vastligt (zolang je curriculum nog niet goedgekeurd is gaat het om een voorlopig betalingsverzoek).
  2. Sluit een overeenkomst af met KMO en dien een aanvraag in. Dit kan vóór de start van de opleiding tot 14 dagen na de start van de opleiding of cursus.
  3. Vraag direct het definitief te betalen studiegeld (https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studiegeld) aan.
   Btw is niet van toepassing op UGent. Je hoeft het betalingsverzoek van UGent niet eerst zelf te betalen.
  4. Vermeld je naam, studentennummer of gestructureerde mededeling (zie het betalingsverzoek).
  5. Na goedkeuring van de kmo-portefeuille kan je de betaling in orde brengen. Vergeet als allerlaatste stap niet een akkoord tot doorstorting te geven.
  6. Gebruik voor elke inschrijving het juiste erkenningsnummer. Meerdere inschrijvingen aan verschillende instellingen (studentenadministratie, Academies, UCT) kunnen niet samen aangevraagd worden onder één erkenningsnummer.

  Vragen?

  Bel het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700 of neem een kijkje op www.vlaio.be