Studiegeld bij meerdere inschrijvingen

Studiegeld bij meerdere inschrijvingen in hetzelfde academiejaar

  • Indien je ingeschreven bent via diploma- of creditcontract voor (vakken uit) een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding (initiële opleidingen), dan worden alle studiepunten samengeteld en betaal je slechts éénmaal het vast bedrag.
  • Indien je ingeschreven bent via diploma- en/of creditcontract voor (vakken uit) een initiële opleiding en via diploma- en/of creditcontract voor (vakken uit) een master-na-masteropleiding (vervolgopleiding) of een Erasmus Mundusprogramma dan wordt elke inschrijving afzonderlijk verrekend en betaal je het vast bedrag per inschrijving.
  • Indien je ingeschreven bent via diploma- of creditcontract voor (vakken uit) een initiële opleiding(en) én via een diplomacontract voor een postgraduaatsopleiding, micro-credential of permanente vorming dan wordt het studiegeld verrekend volgens de verrekening voor initiële opleiding(en) en volgens de verrekening voor een postgraduaatsopleiding, micro-credential of permanente vorming.
  • Een inschrijving via examencontract wordt altijd apart verrekend van een inschrijving via diploma- en/of creditcontract. In voorkomend geval betaal je het vast bedrag en het studiegeld per contract (examen- of diploma- en/of creditcontract) ook als dit dezelfde opleiding betreft.
  • Een inschrijving voor het doctoraat wordt altijd apart verrekend van een inschrijving voor een andere opleiding (via diploma- of examencontract) of voor een vak via creditcontract. In voorkomend geval betaal je het studiegeld voor elke inschrijving op zich.

Extra info:

  • In geval van meerdere inschrijvingen via diploma- of creditcontract, onafhankelijk het opleidingstype, betaal je nooit meer dan tweemaal het vast bedrag per academiejaar
  • Inschrijven via creditcontract is niet mogelijk voor een postgraduaatsopleiding, microcredential of permanente vorming.
  • Indien je heroriënteert binnen de AUGent dan moet je het vast bedrag geen tweede keer betalen.