Studiegeld betalen met opleidingscheques

Algemeen

Voor meer info zie website VDAB

Opleidingscheques kunnen enkel nog gebruikt worden door 2 categorieën studenten:

 1. studenten die nog GEEN hoger diploma behaalden
  Dit betekent dat opleidingscheques hier enkel gebruikt kunnen worden bij inschrijving voor een eerste bacheloropleiding.
 2. in het kader van een loopbaanbegeleiding bij de VDAB
  Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding bij de VDAB een loopbaangerichte opleiding volgt. Gelieve met je loopbaanbegeleider het VDAB-attest in te vullen en te bezorgen aan de opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques. De data op het attest moeten geldig zijn op het moment van inschrijving.

Werkwijze

  1. de start van de opleiding, inschrijvingsdatum of datum van de definitieve factuur, moet binnen de geldigheidsduur van de opleidingscheques vallen
  2. je kan cheques bestellen tot max 2 maanden na start van de opleiding, persoonlijke inschrijvingsdatum of datum van de definitieve factuur.
  3. cheques niet zelf ondertekenen of dateren (de administratie doet dit)
  4. breng de opleidingscheques persoonlijk binnen of stuur ze aangetekend op naar Studentenadministratie, samen met je studentennummer, de inschrijving die je wil betalen, je rekeningnummer en in voorkomend geval het bewijs van loopbaanbegeleiding bij de VDAB
  5. ofwel betaal je eerst het volledige studiegeld en bezorg je nadien de opleidingscheques
   ofwel betaal je enkel het verschil tussen het bedrag van je studiegeld en je opleidingscheques
  6. werkgevers- en werknemerscheques combineren voor dezelfde opleiding kan niet
  7. opleidingscheques kunnen niet worden gebruikt om studiemateriaal (cursuspakketten, boeken,...) te kopen
  8. opleidingscheques zijn op naam; zij kunnen niet worden gebruikt om de opleiding van zoon/dochter/iemand anders te betalen
  9. het bedrag van je opleidingscheques mag niet hoger zijn dan het te betalen studiegeld
  10. m.b.t. postgraduaatsopleidingen (PGOP) en permanente vormingen (PEV): enkel deze die vallen onder een Paritair Comité of vallen onder de regeling voor betaald educatief verlof kunnen in aanmerking komen voor het betalen met opleidingscheques; zie onderstaande lijst:

Faculteit Rechten

 • PEV Bemiddeling
 • PEV Havenbeheer
 • PEV Inleiding tot het recht voor Gerechtsdeskundigen  

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • PEV Tabacologie en rookstopbegeleiding
 • PEV Radioprotectie, - diagnostisch gebruik van x-stralen
 • PEV Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie
 • PEV Seksuologie
 • Postgraduaat pediatrische revalidatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Postgraduaat Cultuur en Kunstmanagement
 • Postgraduaat Social Profit en Publiek Management

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

  • PEV Gedragstherapie bij volwassenen
  • PEV Gedragstherapie bij jongeren
  • PEV Psychoanalytische therapie bij volwassenen
  • PEV Psychoanalytische therapie bij jongeren
  • PEV Psycho-oncologie
  • PEV Klinische neuropsychologie

    Meer info

     Contact

     studiegeld@UGent.be