Studiegeld betalen met opleidingscheques

Algemeen

Sinds 1 september 2020 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) verantwoordelijk voor de opleidingscheques.

 • Enkel opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof en vermeld worden in de opleidingsdatabank komen in aanmerking voor betalen met opleidingscheques. Je dient in te schrijven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract; examencontract is uitgesloten), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.
 • Overgangsmaatregel voor studenten die in het voorgaande academiejaar een meerjarige opleiding volgden met betaald educatief verlof die NIET is opgenomen in de opleidingsdatabank: je kan betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat je opnieuw betaald educatief verlof neemt voor het vervolg van je opleiding en geen diploma hoger onderwijs hebt. Dit kan ten laatste tot en met 31 december 2021. 
 • Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank: studenten die in het voorgaande academiejaar een opleiding volgden en daarvoor gebruik maakten van Vlaams opleidingsverlof (VOV) of Vlaams opleidingskrediet (VOK) binnen het Vlaams Zorgkrediet én die opleiding betaalden met opleidingscheques kunnen opnieuw opleidingscheques aanvragen voor het verder zetten van de opleiding indien ze opnieuw gebruik maken van VOV/VOK.
Ter info: betaald educatief verlof (tem 2018-2019) en Vlaams opleidingsverlof (vanaf 2019-2020)

Voor wie

Je bent werknemer of je werkt als uitzendkracht, je woont en/of werkt in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en je betaalt zelf je opleiding.

Extra info:

 • Als je tijdelijk werkloos bent, dan val je nog steeds onder een arbeidscontract bij je werkgever en kom je ook in aanmerking.
 • Indien je woont in Wallonië (nadat je verhuisde uit een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort) of je woont in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én je werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan kom je ook in aanmerking.

Enkel in onderstaande gevallen kunnen opleidingscheques aangevraagd worden:

 • Je bent kortgeschoold of middengeschoold
  Dit betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs bezit.
 • Je bent hooggeschoold en bezit reeds een graduaats-, een bachelor- of een masterdiploma
  Je kan enkel een loopbaangerichte opleiding betalen met opleidingscheques. Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van een loopbaanbegeleiding. De opleidingsverstrekker moet geregistreerd staan als gekwalificeerd dienstverlener. Het loopbaanattest mag maximaal 6 jaar oud zijn en dient samen met het inschrijvingsattest van de opleiding ingediend te worden bij de aanvraag van een opleidingscheque.

Kunnen geen opleidingscheque aanvragen:

Zelfstandigen, werklozen, wanneer je werkt met een studentenovereenkomst,  wanneer je een arbeidsovereenkomst hebt van minder dan 80 uur per maand of wanneer je werkgever de opleiding betaalt.

Werkwijze

  1. Op de opleidingscheque staat het bedrag, de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.
  2. Per academiejaar kan je een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. Als je geen diploma hoger onderwijs hebt en je volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of een bachelordiploma dan kan je een opleidingscheque aankopen voor maximaal 500 euro.
  3. Je vraagt de opleidingscheque bij voorkeur aan vóór je inschrijving bij de opleidingsverstrekker.
  4. Opleidingscheques moeten voldoen aan de voorwaarden van de opleidingsverstrekker: de start van je opleiding, je inschrijvingsdatum of de datum van de definitieve factuur moeten vallen vóór de uiterste geldigheidsdatum op je opleidingscheque.
  5. Ofwel betaal je eerst het studiegeld aan UGent en bezorg je ons nadien de opleidingscheque. Een terugbetaling volgt dan later.
   Ofwel betaal je aan UGent enkel het verschil tussen het bedrag van je studiegeld en je opleidingscheque.
  6. Het bedrag van je opleidingscheque mag niet hoger zijn dan het te betalen studiegeld.
  7. Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.
  8. Stuur de mail van Edenred met je opleidingscheque vanuit je UGent-mailadres door naar  
  9. Werkgevers- en werknemerscheques combineren voor een zelfde opleiding kan niet.
  10. Een opleidingscheque kan ook worden gebruikt om studiemateriaal (cursuspakketten, boeken, enz....) aan te kopen bij de opleidingsverstrekker. Let op: een opleidingscheque kan niet worden opgesplitst voor meerdere betalingen.
  11. Heb je de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum nog niet verstreken? Dan kan je uw individuele bijdrage terugvragen door de opleidingscheque te annuleren in de oorspronkelijk toegestuurde mail van Edenred
  12. Heb je de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum verstreken? Dan betaalt Edenred je individuele bijdrage automatisch terug na 12 maanden na datum van uitgifte.

   Meer info

    Contact

    opleidingscheques@ugent.be