Studiegeld betalen met opleidingscheques

Algemeen

Belangrijke wijziging vanaf 1 september 2020:

vanaf 1 september 2020 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) verantwoordelijk voor de opleidingscheques.

Belangrijke wijziging sinds 1 september 2019:

 • Enkel opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof en vermeld worden in de opleidingsdatabank, komen in aanmerking voor betalen met opleidingscheques. Je dient in te schrijven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract; examencontract is uitgesloten), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.
 • Overgangsmaatregel voor studenten die reeds in academiejaar 2018-2019 gestart zijn in een meerjarige opleiding met betaald educatief verlof en opleidingscheques, die NIET is opgenomen in de opleidingsdatabank: je kan betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat je opnieuw betaald educatief verlof neemt voor het vervolg van je opleiding en geen diploma hoger onderwijs hebt. Vul op de website van de VDAB het attest in en bezorg dit aan je opleidingsverstrekker.
Let op: er is een verschil tussen betaald educatief verlof (tem 2018-2019) en Vlaams opleidingsverlof (vanaf 2019-2020)

Meer info op  VDAB

Voor wie

Je bent werknemer of je werkt als uitzendkracht en je woont en/of werkt in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Extra info:

 • Als je tijdelijk werkloos bent, dan val je nog steeds onder een arbeidscontract bij je werkgever en kom je ook in aanmerking.
 • Indien je woont in Wallonië (nadat je verhuisde uit een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort) of je woont in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én je werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ook dan kom je in aanmerking.

Enkel in onderstaande gevallen kunnen opleidingscheques aangevraagd worden:

 • Je bent kortgeschoold of middengeschoold
  Dit betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs bezit.
 • Je bent hooggeschoold en bezit reeds een graduaats-, een bachelor- of een masterdiploma
  Je kan enkel een loopbaangerichte opleiding betalen met opleidingscheques. Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van een loopbaanbegeleiding. Gelieve in voorkomend geval met je loopbaanbegeleider het VDAB-attest in te vullen en te bezorgen aan de opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques. De data op het attest moeten geldig zijn op het moment van inschrijving. Het loopbaanattest mag maximaal 6 jaar oud zijn.

Kunnen geen opleidingscheques aanvragen:

Zelfstandigen, werklozen, wanneer je werkt met een studentenovereenkomst,  wanneer je een arbeidsovereenkomst hebt van minder dan 80 uur per maand of wanneer je werkgever de opleiding betaalt.

Werkwijze

  1. Een digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat het bedrag, de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.
  2. per schooljaar kan je een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. Als je geen diploma hoger onderwijs hebt en je volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kan je een opleidingscheque aankopen voor een maximaal bedrag van 500 euro.
  3. je vraagt de opleidingscheque bij voorkeur aan voor je inschrijving, zodat je er het inschrijvingsgeld mee kunt betalen. Na inschrijving worden opleidingscheques aanvaard indien ze voldoen aan de voorwaarden.
  4. ofwel betaal je eerst het volledige studiegeld en bezorg je ons nadien de opleidingscheque en krijg je een terugbetaling
   ofwel betaal je enkel het verschil tussen het bedrag van je studiegeld en je opleidingscheque.
  5. de start van je opleiding, de inschrijvingsdatum of datum van de definitieve factuur moeten binnen de geldigheidsduur van de opleidingscheque vallen
  6. het bedrag van je opleidingscheque mag niet hoger zijn dan het te betalen studiegeld.
  7. een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.
  8. digitale opleidingscheques kunnen gemaild worden naar samen met je studentennummer en in voorkomend geval het bewijs van loopbaanbegeleiding bij de VDAB
  9. werkgevers- en werknemerscheques combineren voor een zelfde opleiding kan niet.
  10. een opleidingscheque kan ook worden gebruikt om studiemateriaal (cursuspakketten, boeken,...) aan te kopen bij de opleidingsverstrekker zelf maar kan niet worden opgesplitst.
  11. Heb je de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum nog niet verstreken? Dan kan je uw individuele bijdrage terugvragen door de opleidingscheque te annuleren in de oorspronkelijk toegestuurde mail van Edenred
  12. Heb je de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum verstreken? Dan betaalt Edenred je individuele bijdrage automatisch terug na 12 maanden na datum van uitgifte.

   Meer info

    Contact

    studiegeld@ugent.be