Studiegeld Master-na-Bacheloropleiding en Educatieve Masteropleiding 2022-2023

EER-studenten

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag per studiepunt

Diplomacontract en creditcontract

 • niet-beursstudent

€ 253,60 + € 12,10 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 979,60

 • bijna-beursstudent

€ 253,60 + € 4,40 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 517,60

 • beurstariefstudent

€ 115,80 (ongeacht het aantal opgenomen studiepunten)

Examencontract

€ 115,80 + € 4,40 per studiepunt
+ € 500 voor UGent-account en toegang tot Ufora

Niet-EER studenten die hetzelfde studiegeld betalen als EER studenten 

 1. Verzoekers om internationale bescherming (met name personen met een wettig verblijf maar van wie het verzoek om internationale bescherming nog in behandeling is bij de overheid) betalen het studiegeld zoals niet-beursstudenten uit EER-landen.
 2. Studenten met een Elektronische verblijfskaart (vermeld onder Art. II.215 in de Codex Hoger Onderwijs)
 3. VLIR-UOS bursaal - UGent document nodig bij inschrijving
 4. Studenten afkomstig uit een land vermeld in de 2 linkse kolommen op de lijst van een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland
 5. Top-Up Grant student
 6. Studenten met een inschrijving voor bepaalde Interuniversitaire ManaBa-opleidingen:
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
   Research Master of Arts in Philosophy (UGent, UA and VUB - enrolment possible at each university)
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
   Master of Arts in Gender en Diversiteit (UGent, KU Leuven, UA and UHasselt - enrolment at UGent)
  • Faculteit Wetenschappen
   Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management (UGent, UA  and VUB - enrolment at VUB)
   Master of Science in Geology (UGent and KU Leuven - enrolment possible at each university)
   Master of Science in Sustainable Land Management - Urban Land Engineering (UGent and VUB - enrolment at VUB)
   Master of Science in Sustainable Land Management - Land and Groundwater Management (UGent and VUB - enrolment at UGent)
  • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap (UGent, UA, KU Leuven en UHasselt - inschrijven aan UGent)
   Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie - inwendige aandoeningen (UGent, VUB, UA en KU Leuven - inschrijven aan UGent)
  • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
   Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica (UGent and VUB - inschrijven mogelijk aan beide instellingen)
   European Master of Science in Photonics (UGent and VUB - only open for re-enrolment)
   Master of Science in Photonics Engineering (UGent and VUB - enrolment possible at each university)
  • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
   Master of Science in Food Technology (UGent and KU Leuven - enrolment at KU Leuven)

Niet-EER studenten

Het studiegeld kent 2 tarieven (A of B) en bestaat uit het vast bedrag + een bedrag per studiepunt + een verhoogd studiegeld per studiepunt bepaald door de faculteit

Tarief A:

Voor 60 studiepunten: € 1903,60
€ 253,60 vast bedrag + € 14,30 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 13,20 per studiepunt

 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Faculteit Recht en Criminologie
 • Faculteit Wetenschappen
 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Tarief B:

Voor 60 studiepunten: € 5881,60
€ 253,60 vast bedrag + € 24,30 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 69,50 per studiepunt

 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Faculteit Diergeneeskunde
 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Overzicht van interfacultaire en interuniversitaire opleidingen met een verhoogd studiegeld voor niet-EER studenten:

 • Faculteit Wetenschappen ism Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

'Master of Science in Bioinformatics'
Voor 60 studiepunten: € 1903,60
€ 253,60 vast bedrag + € 14,30 per studiepunt + verhoogd studiegeld € 13,20 per studiepunt

 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Master of Science in Biomedical Engineering (UGent and VUB - enrolment possible at each university)
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (UGent en VUB - inschrijven mogelijk aan beide instellingen)
Voor 60 studiepunten: € 2500
€ 253,60 vast bedrag + € 24,30 per studiepunt + € 13,14 verhoogd studiegeld per studiepunt

International Joint Master Degrees

Voor meer info: International Joint Master Degrees

Contact

studiegeld@ugent.be