Studiegeld Master-na-Bacheloropleiding en Educatieve Masteropleiding 2023-2024

EER-studenten

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag per studiepunt

Diplomacontract en creditcontract

 • niet-beursstudent
  € 282,10 + € 13,50 per studiepunt
  60 studiepunten: € 1092,10
 • bijna-beursstudent
  € 282,10 + € 4,90 per studiepunt
  60 studiepunten: € 576,10
 • beurstariefstudent
  € 128,80 (ongeacht het aantal opgenomen studiepunten)

Examencontract

€ 128,80 + € 4,90 per studiepunt
+ € 500 voor UGent-account en toegang tot Ufora

Niet-EER studenten die hetzelfde studiegeld betalen als EER studenten

 1. Verzoekers om internationale bescherming (met name personen met een wettig verblijf maar van wie het verzoek om internationale bescherming nog in behandeling is bij de overheid) betalen het studiegeld zoals niet-beursstudenten uit EER-landen.
 2. Elektronische verblijfskaart (vermeld onder Art. II.215 in de Codex Hoger Onderwijs)
 3. Niet-EER studenten die familielid zijn van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
 4. VLIR-UOS bursaal - UGent document nodig bij inschrijving
 5. Student afkomstig uit een land vermeld in de 2 linkse kolommen op de lijst van een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland
 6. Top-Up Grant student
 7. Interuniversitaire ManaBa-opleidingen

Niet-EER studenten

Het studiegeld kent 2 tarieven (A of B) en bestaat uit het vast bedrag + een bedrag per studiepunt + een verhoogd studiegeld per studiepunt bepaald door de faculteit

Tarief A:

Voor 60 studiepunten: € 2118,10
€ 282,10 vast bedrag + € 15,90 per studiepunt + € 14,70 verhoogd studiegeld per studiepunt

 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Faculteit Recht en Criminologie
 • Faculteit Wetenschappen
  Vanaf academiejaar 2024-2025 zal de faculteit Wetenschappen overstappen op tarief B voor alle nieuwe inschrijvingen.
  Studenten met een inschrijving in AJ 2023-2024 zullen in AJ 2024-2025 kunnen herinschrijven aan tarief A
 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Tarief B:

Voor 60 studiepunten: € 6540,10
€ 282,10 vast bedrag + € 27 per studiepunt + € 77,30 verhoogd studiegeld per studiepunt

 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Faculteit Diergeneeskunde
 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Interfacultaire en interuniversitaire opleidingen met een verhoogd studiegeld voor niet-EER studenten

 • Faculteit Wetenschappen ism Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Master of Science in Bioinformatics
€ 282,10 vast bedrag + € 15,90 per studiepunt + € 14,70 verhoogd studiegeld  per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 2118,10

Vanaf academiejaar 2024-2025 zal deze opleiding overstappen op tarief B voor alle nieuwe inschrijvingen.
Studenten met een inschrijving in AJ 2023-2024 zullen in AJ 2024-2025 kunnen herinschrijven aan tarief A

 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Master of Science in Biomedical Engineering (UGent and VUB - enrolment possible at each university)
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (UGent en VUB - inschrijven mogelijk aan beide instellingen)
€ 282,10 vast bedrag + € 27 per studiepunt + € 10 verhoogd studiegeld per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 2502,10

 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Master of Science in Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience Engineering  (UGent, KU Leuven and UA - enrolment at UAntwerpen)
€ 400 fixed amount + € 90 per credit
For 60 credits: € 5800

Opleidingen waarbij het UGent studiegeld is inbegrepen in de eindsom

 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research - Sustainable Mobility Analytics
Participation fee te betalen aan Master School Office Urban Mobility 
EER Studenten: € 4000 per academiejaar (inclusief studiegeld UGent)
Niet-EER studenten: € 16000 per academiejaar (inclusief studiegeld UGent)

International Joint Master Degrees

Voor meer info: International Joint Master Degrees

Contact

studiegeld@ugent.be