De stand van je leerkrediet checken

De stand van je leerkrediet checken op de databank van de Vlaamse overheid

Een centrale databank van de Vlaamse overheid houdt het leerkrediet bij van alle studenten. Die databank kan je zelf raadplegen via https://www.burgerprofiel.be en zo de stand van je leerkrediet online opvolgen.

Omwille van privacyredenen deelt de UGent de individuele stand van je leerkrediet niet mee via e-mail of telefoon.

Heb je zelf geen e-ID-lezer?

Op de vrij toegankelijke pc's die zich bevinden in de foyer van het Ufo (Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent), kan je je leerkrediet aan de hand van je elektronische identiteitskaart en de e-ID-lezers in de toetsenborden van deze pc's raadplegen.

Je hebt geen UGent-account nodig; iedereen heeft toegang tot deze kiosk-pc's.

Je kan je ook aanmelden via itsme

Jouw leerkrediet aan de UGent

Alle instellingen hoger onderwijs hebben toegang tot de databank van de Vlaamse overheid en weten exact hoe het staat met je leerkrediet.
Als je verandert van opleiding of van instelling neem je dus je leerkrediet mee.

Elke instelling, dus ook de UGent, beslist autonoom welke maatregelen ze neemt als studenten met onvoldoende leerkrediet willen inschrijven.

Contact