Door overmacht leerkrediet verloren? Wat kan je doen?

Kon je door overmacht niet deelnemen aan één of meerdere examens en was er voor jou ook geen inhaalexamen mogelijk? Dan kan je verloren leerkrediet terugvorderen bij de Raad voor betwistingen.

Volg deze stappen

Wacht tot na de tweedekansexamenperiode

Wacht tot na afloop van de tweedekansexamenperiode met het terugvorderen van leerkrediet. Tot die tijd bestaat immers de kans dat je nog een (inhaal)examen kan afleggen.

Meer informatie over de concrete mogelijkheden voor inhaalexamens in jouw faculteit vind je op de facultaire webpagina's.

De tweedekansexamenperiode is voorbij

Het feit dat de examenperiode voorbij is, is voldoende bewijs dat er geen aangepaste examenregeling meer mogelijk is (volgens artikel 76 van het Onderwijs- en examenreglement dat bepaalt dat inhaalexamens binnen de voorziene examenperiode moeten vallen).

Verzoekschrift indienen

Dien je verzoekschrift voor teruggave van leerkrediet per aangetekend schrijven in bij de Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen te Brussel

Bezorg een kopie van je verzoekschrift bij aangetekend schrijven aan:
Universiteit Gent
t.a.v. Dhr. Piet Ruyssinck
Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's
Ufo-gebouw, Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent

Bewijsstukken bijvoegen

Het verzoekschrift is een brief waarin je duidelijk maakt voor welke vakken je leerkrediet wil terugvragen en bevat als bijlage de nodige bewijsstukken: puntenbriefje(s) (afdrukken via Oasis), medische attesten met duidelijke vermelding van de datum/ periode van ziekte, ... waaruit duidelijk blijkt dat je niet in de mogelijkheid was om bepaalde examens af te leggen.

De Raad zal je contacteren voor het vervolg

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen zal je contacteren in verband met het vervolg van de procedure.

Ter informatie: het is niet verplicht om een raadsman aan te stellen bij het opstarten van deze procedure.

Ook voor vroegere academiejaren

Je kan zowel voor het huidige academiejaar als voor vroegere academiejaren leerkrediet terugvorderen.

Aangepaste termijn bij overmacht voor terugvordering leerkrediet

Opgelet: vanaf academiejaar 2023-2024 geldt een beperktere termijn voor het terugvorderen van leerkrediet bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen, in geval van overmacht:
je moet je verzoekschrift indienen binnen een termijn van 3 jaar, die ingaat op 1 september van het academiejaar waarop je verzoekschrift betrekking heeft.

Dit heeft als gevolg dat studenten die nog een verzoekschrift willen indienen voor een academiejaar vóór 2020-2021 dit best voor 1 september 2023 doen.

Meer info

Contact