Afspraken voor het gebruiken van de verbruiksruimtes

Praktische afspraken verhuur verbruiksruimtes

  • Stuur je aanvraag steeds door naar . Daarna volgt de registratie in TimeEdit. Hier wordt ook de finale bevestiging van de reservatie gegeven.
  • Maaltijdvoorzieningen volgen het verhuurreglement (ugent.be), lees dit eerst grondig na.
  • Het afdelingshoofd MVZ bekijkt de haalbaarheid van de aanvraag, en vraagt het advies van de directeur DSV en de decaan.
  • De keuken blijft steeds afgesloten, de keuken en de keuken- en werkmaterialen staan niet ter beschikking van de aanvrager (om reden van veiligheid, wetgeving inzake voedselveiligheid, HACCP en regels stockbeheer). Hiervan kan enkel worden afgeweken indien een medewerker MVZ toezicht houdt. Verbruikskosten en loonkosten van de medewerker MVZ worden in dit geval verrekend.
  • Catering kan intern (door de aanvrager zelf of door de afdeling MVZ) of extern gebeuren; bij externe catering worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt dat de keuken niet kan worden gebruikt. Wil je zelf een maaltijd opwarmen, meld dit dan eerst aan veiligheid@ugent.be, zodat de juiste voorzorgen genomen worden.
  • Aanvragen moeten minstens 3 weken op voorhand ingediend worden.