Studie of Onderzoek in de V.S. via BAEF

De prestigieuze beurs van de Belgian American Educational Foundation (BAEF) helpt studies/onderzoek bekostigen aan topuniversiteiten in de Verenigde Staten. De beurzen worden verdeeld op basis van competitie tussen kandidaten van de Belgische universiteiten.

Door middel van cofinanciering van de UGent worden jaarlijks vijf extra beurzen toegekend aan UGent-kandidaten die goed scoren binnen de BAEF-selectie. Mede hierdoor zijn de slaagkansen vrij hoog.

In sommige gevallen kan een BAEF beurs gecombineerd worden met een beurs van Fulbright. Kandidaten worden aangeraden een aanvraag in te dienen voor beide beurzen.

Beurzenbedragen

 • Graduate study en PhD (nog niet gestart met PhD): $48 000 (study) tot $60 000 (PhD)
 • Doctoraat (max. 2 jaar bezig) en post-doc: $27 000 (doctoraat) tot $45 000 (post-doc)

Een gedetailleerd overzicht van de beursbedragen en extra financieringskanalen vind je op de website van BAEF

Voorwaarden

 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • Zeer goede beheersing van het Engels (TOEFL iBT 100/120 of IELTS 7,5/9)
 • Een Belgisch master- of doctoraatsdiploma (of te behalen in het academiejaar van de aanvraag)
 • Uitstekende studieresultaten (een grote onderscheiding of meermaals onderscheiding)

Aanvraag

  Deadline voor indienen van het volledige aanvraagdossier is 31 oktober.

  Het aanvraagdossier bestaat uit:

  • CV met persoonlijke coördinaten
  • Ervaring en verwezenlijkingen
  • een autobiografisch essay (max. 1 pagina)
  • Studie- of onderzoeksplan
  • Instellingen in de V.S.
  • Motivatie (belang voor studie/onderzoek, hoe past ervaring in de V.S. in groter kader)
  • Referentiebrieven

  Naast de beursaanvraag bij BAEF moet je ook appliceren voor toelating bij Amerikaanse universiteiten (minstens 3) en een aantal tests afleggen.

  Alle nodige informatie met betrekking tot de beursaanvraag is beschikbaar op de BAEF website.

  Indien je een aanvraagdossier indient, graag een melding hiervan mailen naar .

   Selectieprocedure

   Na een beoordeling van het aanvraagdossier worden kandidaten eind januari uitgenodigd voor een individueel selectie-interview (in het Engels) in Brussel. Enkel kandidaten met voldoende hoge eindscore komen in aanmerking voor een beurs. Begin februari wordt de uitslag meegedeeld; de beurzen worden uitgekeerd voor zover de kandidaten ook effectief zijn toegelaten aan de Amerikaanse universiteit(en) van hun keuze.

   De selectiejury bestaat uit een 12-tal professoren en academice. Voorzitter is prof. E. Boulpaep (Yale University)

   Ondersteuning UGent

   • Infosessies
    In het najaar is er een sessie over BAEF tijdens de Welcome Abroad.
   • Facultaire coaches
    Voor feedback op je aanvraagdossier kan je terecht bij een netwerk van Facultaire BAEF Coaches.
   • Interviewtraining
    Kandidaten die door de BAEF worden geselecteerd voor het selectie-interview worden uitgenodigd voor een interviewtraining (december-januari)

   Contact

   Belgian American Educational Foundation
   Egmonstraat 11
   1000 Brussel
   T +32 (0)2 513 59 55
   F +32 (0)2 672 53 81
   mail@baef.be
   www.baef.be

   Afdeling Internationalisering

   Rein Reynebeau
   Het Pand, Onderbergen 1
   9000 Gent
   T +32 (0)9 264 70 17