Collegio dei Fiamminghi

Het Collegio dei Fiamminghi stelt jaarlijks 2 studiebeurzen ter beschikking voor studie of onderzoek in Bologna.

De beurs bedraagt 7000 euro en omvat gratis accommodatie (gedurende 8 maanden) in een historisch pand in het centrum van Bologna.

Voorwaarden

  • je behaalt in principe dit academiejaar je master- of doctoraatsdiploma aan de UGent of je hebt dit reeds behaald, met goede studieresultaten
  • je hebt een goed gemotiveerd, uitgewerkt voorstel voor een studie- of onderzoeksplan dat je in Bologna wil realiseren.
  • je hebt een goede kennis van het Italiaans
  • deze beurs kan niet gecombineerd worden met een andere beurs. Wie eerder deze beurs kreeg, kan niet opnieuw kandideren

Aanvraagprocedure

Selectie gebeurt op basis van volgende stukken

  • grondig uitgewerkt studie- of onderzoeksplan
  • transcript of records
  • motivering
  • curriculum vitae
  • bewijs van kennis van het Italiaans
  • 2 aanbevelingsbrieven e.a. relevante stukken. Kandidaten die onderzoek willen doen voegen een uitnodiging (van de promotor) vanuit de Universiteit Bologna toe.

Tijdspad

De interne deadline voor indiening van kandidaturen is 4 juni ’23 (23u59). Kandidaten sturen hun aanvraagdossier (incl. de bovenvermelde stukken) gericht aan de heer Frederik De Decker, het afdelingshoofd Afd. Internationalisering, via  BuitenlandNaStudies@UGent.be.

Elke Vlaamse universiteit mag twee kandidaten voordragen. Uit de Vlaamse kandidaten worden binnen de VLIR vervolgens twee finale beurswinnaars geselecteerd.

De laatste jaren behaalde een UGent-kandidaat telkens een beurs. De kandidaten worden rond half juli verwittigd over een eventuele beurs.

De afdeling Internationalisering organiseert een online infomoment over de mogelijkheden en de voorwaarden van deze beurs. Heb je interesse om hier aan deel te nemen en wil je op de hoogte blijven, contacteer ons via BuitenlandNaStudies@UGent.be.

Meer info

Studiebeurzen Collegio Dei Fiamminghi

http://www.collegiodeifiamminghi.it

Contact

Laïla Boulyou
BuitenlandNaStudies@UGent.be
Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Internationalisering