Collegio dei Fiamminghi

Het Collegio dei Fiamminghi stelt jaarlijks 2 studiebeurzen ter beschikking voor studie of onderzoek in Bologna.

De beurs bedraagt 7000 euro en omvat gratis accommodatie (gedurende 8 maanden) in een historisch pand in het centrum van Bologna.

Voorwaarden

  • je behaalt in principe dit academiejaar je masterdiploma aan een Vlaamse universiteit of je hebt dit reeds behaald, met goede studieresultaten
  • je hebt een goed gemotiveerd, uitgewerkt voorstel voor een studie- of onderzoeksplan dat je in Bologna wil realiseren.
  • je hebt een goede kennis van het Italiaans

Aanvraagprocedure

Selectie gebeurt op basis van volgende stukken

  • grondig uitgewerkt studie- of onderzoeksplan (doorslaggevend element!)
  • transcript of records
  • motivering
  • curriculum vitae
  • bewijs van kennis van het Italiaans
  • andere relevante stukken als aanbevelings- of uitnodigingsbrieven en dergelijke meer

Tijdspad

Gewoonlijk wordt de jaarlijkse oproep gelanceerd in het latere voorjaar. Geïnteresseerde kandidaten bereiden hun dossier best al vooraf voor, vermits de tijd tussen de oproep en de deadline gewoonlijk vrij kort is. Heb je interesse en wil je op de hoogte gehouden worden als de volgende oproep binnenloopt, stuur dan een mail naar

De oproep vanuit de Collegio voor 2020 heeft dit jaar wat langer op zich wachten door de Covid-19 pandemie. De deadline voor indiening van kandidaturen is woe. 5 augustus 2020.
Kandidaten sturen hun aanvraagdossier (incl. de bovenvermelde stukken) gericht aan Directeur Onderwijsaangelegenheden, Prof. Dr. I. De Bourdeaudhuij naar (afdelingshoofd afd. internationalisering).

Uiteraard wordt bij een eventueel vertrek het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken geconsulteerd en opgevolgd.

Verloop van de selectie

Elke Vlaamse universiteit mag twee kandidaten voordragen. Uit de Vlaamse kandidaten worden binnen de VLIR vervolgens twee finale beurswinnaars geselecteerd.

De laatste jaren behaalde een UGent-kandidaat telkens een beurs. De kandidaten worden rond half augutus verwittigd over een eventuele beurs.

Meer info

Studiebeurzen Collegio Dei Fiamminghi

http://www.collegiodeifiamminghi.it