Fayatbeurzen voor verdere studie aan internationale topuniversiteiten

De Vlaamse overheid biedt excellentiebeurzen aan, genoemd naar Hendrik Fayat, voor studies aan internationale topuniversiteiten. De beurzen staan open voor topstudenten voor kwalitatief hoogstaande opleidingen in het buitenland en worden toegekend op basis van competitieve selectie tussen kandidaten van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Het beursprogramma wil studies aan internationale topuniversiteiten mogelijk maken voor talentvolle studenten uit Vlaanderen die mee het imago van Vlaanderen willen versterken in het buitenland.

Aanbod

De beurzen vergoeden de kosten voor de duur van de opleiding met een maximum van 24 maanden. De beursbedragen worden berekend op basis van een raming van de reële kosten voor onderwijs, huisvesting, levensonderhoud en verplaatsing.

Er is een bijkomende vergoeding voor studenten met een functiebeperking o.b.v. aantoonbare bijkomende kosten die verband houden met hun functiebeperking.

Voorwaarden

 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je hebt een rijksregisternummer of BIS-nummer
 • Uitstekende kennis van het Nederlands (min. niv. C1 - ERK)
 • Uitstekende studieresultaten tijdens je masteropleiding
 • Een masterdiploma aan een Vlaamse instelling, te behalen in het jaar van de toekenning van de beurs of maximaal 3 jaar voor je jouw aanvraag voor een Fayatbeurs indient.
 • Bij de toekenning van de beurs toegelaten zijn tot een kwalitatief hoogstaande opleiding aan bepaalde buitenlandse onderwijsinstellingen waarvoor de beurs wordt aangevraagd.
 • De beurs is niet combineerbaar met andere beurzen.

Aanvraag

De call is open vanaf 1 september tot 1 december 2023 met oog op het starten van je buitenlandse opleiding in het najaar 2024-2025

De aanvraag gebeurt digitaal en moet het volgende bevatten:

 • Een afschrift van je masterdiploma (indien reeds beschikbaar)
 • Twee aanbevelingsbrieven van experten uit het kennisdomein, waaronder één aanbevelingsbrief van een docent waar je je masteropleiding hebt gevolgd
 • Een motivatiebrief
 • Een essay waarin je je leiderschapspotentieel en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin aantoont
 • Een verklaring dat Nederlands je moedertaal is of een bewijs van taalkennis Nederlands, niveau C , voor spreken en schrijven (indien Nederlands niet je moedertaal is)
 • De toelatingsbrief van of een bewijs van inschrijving aan de buitenlandse universiteit of topinstelling (indien reeds beschikbaar). Het is mogelijk om bij meerdere universiteiten in eenzelfde vakgebied te kandideren.
 • Een verklaring op erewoord dat je geen andere beurs ontvangt voor de opleiding.

Selectieprocedure

Een onafhankelijke jury, samengesteld door de Vlaamse regering gaat de ontvankelijkheid van de aanvragen na en evalueert de geanonimiseerde aanvragen. Het resultaat van de evaluatie wordt via mail meegedeeld.

Geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een individueel selectie-interview. De jury bestaat uit vijf ‘captains of society’ met diverse achtergronden (exacte wetenschappen, humane wetenschappen, audiovisuele en beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten).

Tijdens het interview zal gepolst worden naar:

 • Jouw motivatie
 • Jouw communicatievaardigheden, ambassadeurskwaliteiten en leiderschapspotentieel
 • De wijze waarop je in het gastland een internationaal netwerk van talentvolle studenten en alumni in verschillende vakgebieden wil ontwikkelen
 • De wijze waarop je via dat netwerk het imago van Vlaanderen in het buitenland wil versterken
 • De wijze waarop je, na je opleiding, de verworven kennis en ervaringen zal delen ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap

UGent ondersteuning

Ben je UGent student of onderzoeker? Registreer je dan om op de hoogte gehouden worden van de specifieke informatie- en ondersteuningsinitiatieven.

Voor wie wil kandideren in het najaar van 2025, met oog op verblijf in de VS in 2026: infosessie op Welcome Abroadregistreer je om op de hoogte gehouden te worden.

Meer info

Vooraleer je effectief een beursaanvraag doet check je via de website van de beursinstantie in kwestie steeds de actuele beursbedragen, deadlines, voorwaarden, aanvraagprocedure en wat er van de kandidaten wordt verwacht.

Kandideren aan een buitenlandse universiteit kan enkele maanden in beslag nemen. Je stelt je informatiezoektocht en aanvraag voor toelating aan de buitenlandse universiteit(en) dus best niet uit en hou rekening met de deadlines.

Contact UGent

Afdeling internationalisering
Buitenlandnastudies@UGent.be
Patricia Burssens
Korte Meer 9, 9000 Gent