Studie of onderzoek in de V.S. via Fulbright

De prestigieuze beurs van de Fulbright Commission for Educational Exchange between the United States of America, Belgium and Luxembourg, ondersteunt studies of onderzoek aan topuniversiteiten in de V.S. De beurzen staan open voor alle academische disciplines en worden toegekend op basis van competitieve selectie.

Afhankelijk van de beurs moet je de Belgische, Luxemburgse of Europese nationaliteit hebben. Kandidaten met een andere nationaliteit wenden zich best tot de Fulbright Commissie in hun land van herkomst. Fulbright is actief in een 150-tal landen.

Het Fulbright aanbod

 • Beurzen  voor masterstudies (tot 2000 euro/maand) voor Belgen of Luxemburgers
 • Beurzen voor (pre)doctoraal (tot 2000 euro/maand) of postdoctoraal onderzoek of lecturing (tot 3000 euro/maand) voor Belgen of Luxemburgers
 • Reis en verblijf voor Teaching Assistants Programme (Frans, Duits, Engels, Nederlands) voor Belgen
 • Beurzen voor EU-burgers: Fulbright Schumann Programme voor (pre)doctoraal of postdoctoraal onderzoek gerelateerd aan van EU-aangelegenheden of de US-EU Transatlantische agenda
 • Bij de beurzen biedt Fulbright steeds J1 visa sponsoring en ziekteverzekering aan.

Voorwaarden

 • Voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden afhankelijk van de beoogde beurs: Belg, Luxemburger of EU-nationaliteit.
 • Zeer goede beheersing van het Engels.
 • Min. BA diploma (of te behalen in het jaar van de aanvraag) of ander diploma, afhankelijk van de beoogde beurs.
 • Uitstekende studieresultaten (grote onderscheiding of meermaals onderscheiding) en/of andere persoonlijke verdiensten kunnen voorleggen.
 • Zelf tijdig de toelating tot universiteit in de VS bekomen.
 • Bijkomende specifieke voorwaarden zijn afhankelijk van het type Fulbright-beurs. Meer info en FAQ vind je op de website van Fulbright.

Aanvraagprocedure

Het online aanvraagdossier bestaat uit:

 • een Amerikaans cv
 • een zorgvuldig onderbouwd onderzoeks- of studievoorstel (personal statement) (o.a. waarom in de VS studeren/aan onderzoek doen; wat zijn je verwachtingen?)
 • puntenlijsten en diploma’s
 • aanbevelingsbrieven
 • toelatingsbrieven van instellingen uit de VS.

Voor de meest recente informatie met betrekking tot de beursbedragen, aanvraagprocedure, deadlines en een link naar het aanvraagformulier kan je terecht op de website van Fulbright.

Kandideren kan vanaf 15 september tot uiterlijk 1 december (12u op de middag  CET). Check steeds de deadline op de Fulbright website.

Parallel met de beursaanvraag start je zelf tijdig de aanvragen voor de toelating voor de Amerikaanse instelling op.

Meer info en UGent-ondersteuning van de kandidaten

Op vrijdag 23 september ’22 op 10u is er infosessie voor kandidaten: “Boost je BAEF/Fulbright aanvraag: tips & tricks”. Inschrijven is noodzakelijk.

Deze sessie vindt plaats in zaal Oude Infirmerie, ‘het Pand’, Onderbergen 1, Gent. Graag registreren vóór 23 september 9u (maximum 25 personen)

Facultaire coaches

Voor feedback op je aanvraagdossier kan je – vooraleer je het instuurt- terecht bij het netwerk van Facultaire Fulbright-coaches.

Interviewtraining

Kandidaten die een aanvraag indienen voor de Fulbright beurs nemen best contact op met BuitenlandNaStudies@UGent.be. Zij worden uitgenodigd voor een infosessie interviewtechnieken die zal doorgaan op 6 december ’22 om 14u (online).

Indien je een aanvraagdossier overweegt en je wil graag op de hoogte gehouden worden van de extra informatie- en ondersteuningsactiviteiten van de UGent i.v.m. de Fulbright-competitie, meld je dan aan bij de UGent-contactpersoon. Een individueel adviesgesprek is ook mogelijk.

Op 12 oktober is er tijdens het Welcome Abroad event een infosessie over de Fulbright beurzen. Deze infosessie is bedoeld voor wie zich in oktober ’23 kandidaat wil stellen voor een beurs voor verblijf in de VS in academiejaar ’24-‘25. Zo heb je ruim de tijd om je aanvraag voor te bereiden.

Contact

Fulbright Commission's Advising Center
Royal Library Albert I
Keizerslaan 4
1000 Brussel
fulbright.advisor@kbr.be
www.fulbright.be

Afdeling Internationalisering

Patricia Burssens
Het Pand, Onderbergen 1
9000 Gent
T +32 (0)9 264 70 13
patricia.burssens@ugent.be