Gegronde redenen afwezigheid op examen

  • Ziekte of ongeval die deelname aan het examen verhinderen;
  • Overlijden tijdens betrokken examenperiode van een bloed- of aanverwant in 1ste graad (ouders of kinderen) of in 2de graad (grootouders, kleinkinderen, broer, zus) of van een persoon die met de student samenwoont;
  • Gerechtelijke redenen (vb. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank);
  • Overlapping tussen examens, andere dan inhaalexamens, binnen een GIT of modeltraject met keuzevakken (ook major/minorvakken). Met overlapping wordt bedoeld dat 2 of meer examens op dezelfde dag doorgaan. De student moet hierbij voorrang geven aan het voorafgaand opleidingsonderdeel in volgorde van de modeltrajectjaren of het plichtvak (bij modeltraject);
  • Schriftelijk examen, ander dan een inhaalexamen, in het avondexamenblok van een dag en een schriftelijk examen, ander dan een inhaalexamen, in het ochtend examenblok van de volgende kalenderdag. In voorkomend geval geeft de student voorrang aan het opleidingsonderdeel uit het laagste modeltrajectjaar of het plichtvak (bij modeltraject);
  • Andere vormen van overmacht (een gebeurtenis die niets van doen heeft met de student en die redelijkerwijze niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden);
  • Verplichte quarantaine of isolatie.

Meer lezen: Onderwijs- en examenreglement artikel 75