Wat moet ik doen bij ziekte of overmacht?

Overmacht

Ziekte of andere vormen van overmacht kunnen oorzaak zijn van afwezigheid tijdens lessen/oefeningen/practica/examens/evaluaties.

Wat geldt voor ziekte is ook van toepassing op andere vormen van overmacht.

Wat moet ik doen bij afwezigheid tijdens het academiejaar?

Er zijn geen algemene reglementeringen rond het verplicht melden van afwezigheid indien je ziek bent in de loop van het academiejaar.

Korte ziekteperiode

Een korte ziekteperiode die alleen impact heeft op theoretische lessen hoef je niet te melden.

Langere ziekteperiode

Een langere periode wordt best wel gemeld bij de Facultaire Studentenadministratie (FSA).

Practica of oefeningen

Voor practica of oefeningen waar aanwezigheid vereist is (niet-periodegebonden evaluatie!) breng je onmiddellijk de lesgever en de FSA op de hoogte. Bij deze laatste dien je ook een ziektebriefje in.

Indien mogelijk kan de lesgever een compenserende activiteit opleggen.

De meeste faculteiten hebben hier interne richtlijnen voor.

Langdurige ziekte

Bij een langdurige ziekte van enkele maanden kan je overwegen om het bijzonder statuut op basis van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden aan te vragen.

Wat moet ik doen bij ziekte of afwezigheid tijdens de examenperiode?

  • Je brengt onmiddellijk het examensecretariaat op de hoogte van je afwezigheid, ten laatste op de dag van het examen/evaluatie zelf.
  • Je dient daar ook het nodige medische attest in binnen 3 werkdagen na het examen/evaluatie.
  • Je contacteert de betrokken examinatoren met de vraag of een inhaalexamen mogelijk is.

Een inhaalexamen kan enkel binnen dezelfde examenperiode worden georganiseerd. Als je niet meer alle examens kunt afleggen binnen de betrokken examenperiode, dan ben je niet geslaagd en kun je automatisch deelnemen aan de tweedekansexamenperiode. Kan je in de tweedekansexamenperiode geen examen afleggen en is er geen inhaalexamen mogelijk, dan moet je het vak in het volgende academiejaar terug opnemen in je curriculum.

Wat is een geldig ziektebriefje?

Ben je ziek of heb je een ongeval gehad, dan moet je een medisch attest indienen van een arts die verklaart dat hij/zij jou ten laatste op de dag van het gemiste examen of evaluatiemoment (bv. niet-periodegebonden evaluatie bij practica en oefeningen waar aanwezigheid vereist is) effectief heeft onderzocht en de ziekte of de gevolgen van het ongeval zelf heeft vastgesteld.

Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (dixit-attest) of een attest dat na het begin van je ziekte of ongeval geschreven werd (post factumattest) is niet geldig.

Een medisch attest over het beoefenen van sportactiviteiten moet in detail vermelden welke bewegingen je niet mag doen.

Covid-19

Voor studenten met Covid-19 worden de volgende medische attesten als geldig ziektebriefje aanvaard:

  • een attest van een positieve PCR-test
  • een attest van een positieve snelle antigeentest die je bij de apotheek laat afnemen
  • een geldig medisch attest van een arts, zoals hierboven beschreven

Een zelftest die je thuis afneemt, geldt niet als een medisch attest.

Meer info

Onderwijs- en examenreglement

Contact

Facultaire studentenadministratie