Selectieprocedure

Selectie in 2 stappen

Ieder jaar worden uit de kandidaturen 50 studenten geselecteerd die mogen deelnemen aan de Quetelet colleges. De selectie gebeurt in 2 stappen:

Stap 1: studieresultaten, motivatiebrief en schrijfopdracht

Om deel te kunnen nemen aan de Quetelet colleges moet je in eerste instantie een motivatiebrief opstellen en deelnemen aan een schrijfopdracht.

De schrijfopdracht zal doorgaan in PC-lokaal -1.10 in gebouw T2 van Campus Ufo (Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent). Je kan zelf aangeven op welk van volgende momenten je aanwezig zal zijn:

  • vrijdag 14 juli 2023 om 10u of om 13u
  • maandag 14 augustus 2023 om 10u of om 13u
  • maandag 21 augustus 2023 om 17u30 of om 20u

Deze schrijfopdracht gaat dus op de campus door en er zal gevraagd worden om een essay te schrijven waarin je jouw visie geeft over een actueel thema dat door ons gekozen wordt. Je krijgt hiervoor 2u de tijd.

Je kandidaat stellen voor de Quetelet colleges doe je via deze pagina. Je krijgt via mail dan meer info over de schrijfproef en het indienen van je motivatiebrief. In de motivatiebrief is het belangrijk dat je de focus legt op waarom jij een geschikte kandidaat bent voor de Quetelet colleges en niet waarom de Quetelet colleges zelf interessant kunnen zijn.

Op basis van jouw studieresultaten, je motivatiebrief en de schrijfopdracht wordt een eerste selectie gemaakt.

Geselecteerde studenten worden per e-mail verwittigd op donderdag 31 augustus 2023 en gaan door naar de volgende ronde.

Stap 2: debat

De geselecteerde studenten ontvangen op 31 augustus 2023 een uitnodiging voor de 2de, mondelinge, selectieronde: het debat.

In deze selectieronde debatteer je met een kleine groep medekandidaten over een thema dat ter plaatse opgegeven wordt.

De debatten zullen plaatsvinden op woensdag 6 september of woensdag 20 september 2023. Eén van beide data wordt je toegewezen en moet je op de campus aanwezig zijn. Je kan wel doorgeven of je een voorkeur hebt voor 6 of 20 september.

Kort na de debatten worden 50 studenten geselecteerd voor het honoursprogramma 2023-2025 en op de hoogte gebracht per mail. Het programma start dan op dinsdag 26 september 2023.

Contact

Als je vragen hebt bij de selectie of het Quetelet programma kan je altijd contact opnemen met de coördinator: dr. Samuel Galle