Quetelet colleges (Universiteitsbreed honoursprogramma)

Dit honoursprogramma is genoemd naar de 19de-eeuwse Gentse wetenschapper Adolphe Quetelet en richt zich tot gemotiveerde UGent Quetelet collegesbachelorstudenten die op zoek zijn naar een intellectuele uitdaging buiten de grenzen van hun eigen vakgebied.

Ben je op zoek naar een extra uitdaging naast je normale curriculum, en wil je meer te weten komen over onderwerpen die ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied liggen?
Dan zijn de Quetelet colleges, het universiteitsbrede honoursprogramma van de UGent, iets voor jou.
(Inter)nationale experts uit verschillende domeinen gaan er samen met jou en een kleine, selecte groep medestudenten op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap, cultuur en samenleving.

Wat?

Bovenop je reguliere bachelorprogramma volg je 4 modules, gespreid over de 4 semesters van je 2de en 3de bachelorjaar.

In elke module verdiep je je, tijdens een wekelijks college gedoceerd door experts uit binnen- en buitenland, in de thema's 'Wat is wetenschap?', 'Wetenschap en maatschappij', '(R)evoluties van de 20ste en 21ste eeuw' en 'Uitdagingen voor de toekomst'.

In elk van de modules is ook een uitstap voorzien en moet je een opdracht maken.
Met het programma verdien je geen studiepunten. Het gaat dus om een programma dat je volgt bovenop je reguliere curriculum.
Je betaalt geen studiegeld voor dit programma en ook de uitstappen worden gefinancierd door het programma.
Elke module eindigt met een debat of een groepspresentatie.

Binnen elk thema leer je tal van invalshoeken kennen waarover je in discussie gaat met de experts en je medestudenten.
Je leert, reflecteert, discussieert en schrijft over uiteenlopende actuele en historische topics, van evolutietheorie tot genetische manipulatie, van de oorlog in Oekraïne tot evoluties in de gender discussie.

Meer details over het programma

Voor wie?

De Quetelet colleges richten zich tot excellente, gemotiveerde en creatieve studenten uit alle studierichtingen. Elke eerstejaarsstudent van deQuetelet colleges - Voor wie UGent kan zich aanmelden en tijdens de zomerperiode wordt de selectie gemaakt van de studenten die het programma kunnen volgen in hun 2de en 3de bachelorjaar.

De selectie verloopt in verschillende stappen na afloop van je 1ste jaar aan de UGent.
Je stelt je kandidaat door een motivatiebrief op te sturen en deel te nemen aan een schrijfopdracht.
Deze schrijfopdracht wordt afgenomen tijdens de zomervakantie maar er zijn verschillende momenten waarop je kan intekenen.
Op basis van je studieresultaten, jouw motivatiebrief en de schrijfproef wordt een 1ste selectie gemaakt en kan je uitgenodigd worden op de mondelinge proef waarop je met enkele medestudenten in debat zal gaan.
Deze mondelinge proef zal plaatsvinden in september en opnieuw zijn er verschillende momenten waarop je hiervoor kan langskomen.
Op basis van jouw studieresultaten, motivatiebrief, schrijfopdracht en het debat worden uiteindelijk elk academiejaar 50 studenten geselecteerd om aan het programma deel te nemen.
Het programma start dan bij aanvang van je 2de bachelorjaar.

Meer details over selectieprocedure

Studiegeld

Je betaalt geen studiegeld voor dit programma en ook de uitstappen worden gefinancierd door het programma.

Welke meerwaarde?

In de eerste plaats helpt het programma je je kennis te verbreden, je blik te verruimen, je communicatievaardigheden te ontwikkelen enQuetelet colleges - Welke meerwaarde je kritische geest aan te scherpen. Elke week kom je in contact met nieuwe kennis en kan je vragen stellen en in discussie gaan met topwetenschappers of publieke figuren die hun stempel drukken op het maatschappelijk debat.

Eens je het programma met succes beëindigd hebt, ontvang je een speciaal certificaat en een aanbevelingsbrief van de rector tijdens een plechtige proclamatie. Dat kan net dat streepje voor betekenen bij beursaanvragen, sollicitaties of kandidaturen voor verdere studies in binnen- of buitenland.

Je bouwt bovendien een verrijkend netwerk van contacten op met medestudenten uit verschillende opleidingen waaruit vaak sterke vriendschapsbanden ontstaan.

Ervaring van studenten

Diversiteit en reflectie

Colleges en pizza

Media

Foto's van excursies en evenementen in het kader van de Quetelet colleges vind je op de media pagina.

Alumni

Quetelet Alumni is de officiële alumnivereniging van de Quetelet Colleges.Quetelet Alumni

Het doel van deze vereniging is om het Quetelet-netwerk te onderhouden tot lang na het beëindigen van het programma.

Jaarlijks worden uiteenlopende evenementen georganiseerd om alumni met elkaar in contact te brengen, oude vriendschappen nieuw leven in te blazen en nieuwe banden te smeden.

Alle details vind je op https://www.ugent.be/queteletalumni

Contact

Gerelateerde inhoud