Programma Quetelet colleges

Inhoud modules

Het programma bestaat uit 4 modules:

 1. Wat is wetenschap?
 2. Wetenschap en maatschappij
 3. (R)evoluties van de 20ste en 21ste eeuw
 4. Uitdagingen voor de toekomst

Programmacoördinator

dr. Samuel Galle

Opzet

In de Quetelet colleges volg je, naast je reguliere bachelorprogramma, 4 modules gespreid over de 4 semesters van je 2de en 3de bachelorjaar.

Elke module duurt, net als elk semester van je reguliere opleiding, 12 weken.

Wekelijkse colleges

Elke module bestaat uit 10 of 11 colleges van elk 2 uur waarin iedere week een nieuw thema wordt behandeld. De colleges gaan steeds door op dinsdagavond van 19u tot 21u.

Eminente specialisten reiken je niet alleen nieuwe kennis en inzichten aan. Je krijgt ook de kans om met hen in discussie te treden tijdens de tweede helft van elk college, waarin er ruimte is voor dialoog en debat.

Dat vergt voorbereidingswerk. In de regel stelt elke spreker op voorhand achtergrondlectuur ter beschikking. Die neem je grondig door vóór je naar het college komt, al proberen we onze sprekers aan te moedigen om dit beperkt te houden en ook gebruik te maken van een filmfragment op podcast ter voorbereiding om het op vlak van belasting haalbaar te houden voor de studenten.

Na afloop van de lezing debatteer je met je medestudenten en de spreker over de besproken thema’s. Op basis van de opgegeven lectuur bereiden enkele studenten wekelijks de dialoog- en debatmomenten voor.

Zo word je telkens opnieuw actief uitgedaagd om je intellectuele grenzen te verleggen.

Extra activiteiten

Naast de colleges wordt elk semester ook een extra activiteit georganiseerd:

 • Module 1: Daguitstap (op vrijdag of zaterdag) naar Brussel.
 • Module 2: Uitwisseling met honoursstudenten van de Universiteit Utrecht die een 2-daags bezoek aan Gent brengen (op vrijdag en zaterdag ofwel zaterdag en zondag).
 • Modules 3: Uitwisseling met honoursstudenten van de Universiteit Utrecht waarbij we een 2-daags bezoek aan Utrecht brengen (op vrijdag en zaterdag ofwel zaterdag en zondag).
 • Module 4: Culturele uitstap.

Wanneer deze activiteiten precies doorgaan, wordt in het begin van het semester aangekondigd. Ook deze activiteiten maken integraal deel uit van het programma.

Papers en presentatie

In de loop van het programma schrijf je een zakelijk betoog (module 1), een opinietekst (module 2), neem je een interview af (module 3) en bereid je een groepspresentatie voor (module 4).
Voor elk van deze opdrachten zijn ook één of meerdere workshops voorzien om jullie hierop voor te bereiden.

Werklast 

Deelname aan Quetelet colleges vergt een extra inzet:

 • Je engageert je om wekelijks aanwezig te zijn op de lezingen op dinsdagavond. Per semester kan je maximaal 1x afwezig zijn, tenzij in geval van ziekte bevestigd door een doktersattest of een academisch gerelateerde en verplichte activiteit van je opleiding.

 • Wekelijks neem je de voorbereidende lectuur grondig door.
 • 1 of 2x per semester krijg je de opdracht om de spreker te introduceren, het dialoogmoment voor te bereiden of een dankwoord voor de spreker voor te bereiden.
 • Elke module bereid je 1 opdracht voor (zakelijk betoog, opinietekst, interview of groepspresentatie).
 • Elk semester is er 1 extra activiteit (een daguitstap of een 2-daagse uitstap) waarop je aanwezig probeert te zijn.

Punten krijgen jullie niet en er zijn geen examens. Wel krijg je individuele en constructieve feedback op de opdrachten die je maakt en persoonlijke begeleiding die je in staat moet stellen te oefenen en te vorderen in het schrijven, denken en discussiëren over een brede waaier aan thema’s.

Wanneer en Waar

De wekelijkse colleges gaan door op dinsdag van 19u tot 21u op de Campus Ufo (Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent).

Na afloop van elk college voorzien we pizza zodat jullie nog met elkaar en/of met de spreker in interactie kunnen gaan. Naast het inhoudelijke gaat het bij de Quetelet colleges immers ook om medestudenten leren kennen uit andere opleidingen en samen een fijne tijd te hebben.

Slagen

Om te slagen voor het honoursprogramma moet je actief deelnemen aan alle activiteiten (colleges, uitstappen, workshop) en alle opdrachten kwaliteitsvol afwerken.

Erasmus

De Quetelet colleges kunnen worden gecombineerd met 1 semester in het buitenland.

Erasmusstudenten krijgen voor de module die ze missen een vervangtaak in de vorm van een presentatie over een thema gerelateerd aan hun Erasmusbestemming.

Een volledig jaar in het buitenland kan je niet met het honoursprogramma combineren, je mist dan immers een te groot deel van de Quetelet colleges.

Gerelateerde inhoud