Honoursprogramma's

De Honoursprogramma's richten zich tot gemotiveerde, enthousiaste en creatieve studenten die naast hun gewone curriculum een extra uitdaging willen. Ga de extra uitdaging aan!

 • Wil je naast je gewone curriculum een extra uitdaging aangaan?Honoursprogramma Gent
 • Wil je een kijkje nemen over de grenzen van je eigen vakgebied heen?
 • Wil je je in een thema vastbijten en daarover in gesprek gaan met medestudenten en experts van binnen en buiten de universiteit?

Kijk dan of je in aanmerking komt voor een van de honoursprogramma’s van de UGent.

Wat is een honoursprogramma?

Een honoursprogramma is een programma dat je volgt bovenop je gewone opleiding.

Het is een samenwerking tussen meerdere faculteiten of een universiteitsbreed initiatief, waarin je leert om wetenschap vanuit verschillende disciplines en invalshoeken te benaderen.

In elk honoursprogramma wordt er een mix van didactische leervormen gebruikt die zowel gericht zijn op zelfstandig werk als op samenwerking.

Voor wie is een honoursprogramma?

Met de honoursprogramma’s wil de UGent aan haar uitmuntende studenten de mogelijkheid bieden om een extra pakket op te nemen. Voor elk honoursprogramma wordt er een selectieprocedure georganiseerd. Een belangrijk element tijdens die procedure zijn je studieresultaten, maar dat is zeker niet het enige dat telt.

Voor haar honoursprogramma’s is de UGent op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde, geëngageerde en creatieve studenten. Op de webpagina’s van elk honoursprogramma kan je nalezen hoe de selectieprocedure precies verloopt.

Voor elk honoursprogramma is er een afzonderlijke selectieprocedure. Een toelating tot één honoursprogramma betekent dus niet dat je aan alle honoursprogramma’s mag deelnemen. Bovendien wordt er rekening gehouden met het beschikbare aantal plaatsen en de bijkomende studielast die deze programma’s met zich meebrengen.

Waarom deelnemen aan een honoursprogramma?

Het biedt je de kans om op een heel unieke manier aan je persoonlijke ontwikkeling, je vaardigheden en je talenten te werken en dat samen met een groep studenten uit verschillende disciplines. Op die manier leer je heel wat nieuwe studenten kennen en kun je nieuwe netwerken uitbouwen.

Na afronding van een honoursprogramma krijg je een getuigschrift en een aanbevelingsbrief van de rector, wat uiteraard een mooie aanvulling is op je CV.

Studiegeld

Voor een honoursprogramma betaal je geen studiegeld.

Er zijn vier honoursprogramma's aan de UGent

Quetelet colleges

Voor wie:

 • studenten tweede en derde bachelor
 • alle faculteiten

Wil je samen met je medestudenten en (inter)nationale experts op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap, cultuur en samenleving? Dan zijn de Quetelet colleges, het universiteitsbrede honoursprogramma van de UGent, iets voor jou.

Honours Programme in Life Sciences: 'Breaking Frontiers'

Voor wie:

 • studenten derde bachelor en eerste master (met uitzondering van diergeneeskunde: studenten uit die faculteit volgen het honoursprogramma tijdens de masterjaren)
 • faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen

Ben je gebeten door wetenschap en wil je kennis maken met wetenschappelijk onderzoek en je verdiepen in een onderwerp waar je een bijzondere interesse voor hebt? Kijk dan of je in aanmerking komt voor het Honours Programme in Life Sciences: 'Breaking Frontiers'.

Honours Programme Education

Voor wie:

 • studenten derde bachelor en eerste master (met uitzondering van diergeneeskunde: studenten uit die faculteit volgen het honoursprogramma tijdens de masterjaren)
 • faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen, Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Ben je gebeten door onderwijs en wil je graag actief meewerken aan universitair onderwijs? Neem dan een kijkje op de website van het Honours Programme Education.

Honours Programme Think & Talk

Voor wie:

 • masterstudenten
 • faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Politieke en Sociale Wetenschappen

Houden maatschappelijke thema’s je bezig en wil je daarover graag in debat treden met medestudenten en experts? Doe dan mee met het Honours Programme Think & Talk.

Excellentieprogramma's aan de faculteiten

Naast de honoursprogramma’s kunnen faculteiten ook zelf een programma inrichten voor hun excellerende studenten. Momenteel worden de volgende programma's aangeboden.

Faculteit Wetenschappen: Excellence Programme in Sciences

Heb je zin voor initiatief, opportuniteit en creativiteit in een brede wetenschappelijke en maatschappelijke context? Dan is het Excellence Programme in Sciences wellicht iets voor jou. 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde: FEB Student Excellence Programme

Wil je graag proeven van het academisch leven en als student-assistent deelnemen aan extra onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten in de faculteit? Kijk dan of je in aanmerking komt voor het FEB Student Excellence Programme.

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Excellentieprogramma Innovation for Society

Zoek je een stevige intellectuele uitdaging die zowel verbredend als verdiepend is? Als ingenieursstudent bedenk en implementeer je in dit excellentieprogramma innovatieve en veelzijdige oplossingen voor belangrijke hedendaagse maatschappelijke problemen.