Honoursprogramma's

De Honoursprogramma's zijn excellentieprogramma's die zich richten tot gemotiveerde bachelorstudenten die, naast hun normale curriculum, een intellectuele uitdaging willen aangaan over de grenzen van hun eigen vakgebied heen.

Honoursprogramma
Honoursprogramma
Quetelet colleges (Universiteitsbreed honoursprogramma)

Wil je, naast je normale curriculum, een intellectuele uitdaging aangaan die je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied brengt?

Dan zijn de Quetelet colleges, het universiteitsbrede honoursprogramma van de UGent, iets voor jou. (Inter)nationale experts uit verschillende domeinen gaan er samen met jou en een kleine, selecte groep medestudenten op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap, cultuur en samenleving.

Facultaire honoursprogramma's

Faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceutisch Wetenschappen

Ben je gebeten door wetenschap en wil je, naast je normale curriculum, kennis maken met wetenschappelijk onderzoek en je verdiepen in een onderwerp waar je een bijzondere interesse voor hebt ?

Dan is het interfacultaire Honours Programme in Life Sciences: 'Breaking Frontiers' van de faculteiten Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen iets voor jou.

Onder begeleiding van inspirerende docenten kan je kennis maken met alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek, van het opstellen van een hypothese, het uitvoeren van het onderzoek tot het neerschrijven van je resultaten in een wetenschappelijke publicatie.

Faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Politieke en Sociale Wetenschappen

Faculteit Wetenschappen

Ben je een topstudent en heb je zin voor initiatief, opportuniteit en creativiteit in een brede wetenschappelijke geletterdheid? Dan is het Honours Award in Sciences programma wellicht iets voor jou!

Het Honours Award in Sciences is opgericht om studenten met hoge slaagcijfers een traject aan te bieden gericht op verbreding of verdieping van het studiepakket.