Honoursprogramma's

De Honoursprogramma's zijn excellentieprogramma's die zich richten tot gemotiveerde studenten die, naast hun normale curriculum, een intellectuele uitdaging willen aangaan over de grenzen van hun eigen vakgebied heen.

Quetelet colleges (Universiteitsbreed honoursprogramma)

Wil je, naast je normale curriculum, een intellectuele uitdaging aangaan die je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied brengt?

Dan zijn de Quetelet colleges, het universiteitsbrede honoursprogramma van de UGent, iets voor jou. (Inter)nationale experts uit verschillende domeinen gaan er samen met jou en een kleine, selecte groep medestudenten op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap, cultuur en samenleving.

Interfacultaire honoursprogramma's

Honours Programme in Life Sciences: 'Breaking Frontiers'

Faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen

Ben je gebeten door wetenschap en wil je, naast je normale curriculum, kennis maken met wetenschappelijk onderzoek en je verdiepen in een onderwerp waar je een bijzondere interesse voor hebt ?

Dan is het interfacultaire Honours Programme in Life Sciences: 'Breaking Frontiers' van de faculteiten Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen iets voor jou.

Onder begeleiding van inspirerende docenten kan je kennis maken met alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek, van het opstellen van een hypothese, het uitvoeren van het onderzoek tot het neerschrijven van je resultaten in een wetenschappelijke publicatie.

Honours Programme Education

Faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen en Wetenschappen

Ben je gebeten door onderwijs en wil je, naast je normale curriculum, graag actief meewerken aan universitair onderwijs?

Dan is het interfacultaire Honours Programme Education van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen en Wetenschappen iets voor jou.

Onder begeleiding van onderwijsexperts verdiep je je in enkele specifieke opleidingsonderdelen en ontwikkel je didactische vaardigheden om zelfstandig studenten in het praktijkonderwijs te kunnen begeleiden. 

Honours Programme Think & Talk

Faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Politieke en Sociale Wetenschappen

Ben je op zoek naar een interessante uitdaging? Wil je graag werken aan je mondelinge vaardigheden door het voeren van debatten? Droom je van een academische carrière na je master en leer je graag alvast een brede waaier aan perspectieven en meningen kennen?

Doe dan mee met Think & Talk.

Facultaire initiatieven

Faculteit Wetenschappen

Ben je een topstudent en heb je zin voor initiatief, opportuniteit en creativiteit in een brede wetenschappelijke geletterdheid? Dan is het Honours Award in Sciences programma wellicht iets voor jou.

Het Honours Award in Sciences is opgericht om studenten met hoge slaagcijfers een traject aan te bieden gericht op verbreding of verdieping van het studiepakket.