Excellentieprogramma Innovation for Society

Wat?

 

Vanaf het academiejaar 2021–2022 biedt de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan haar studenten een excellentieprogramma aan. Dit éénjarig programma, ‘Innovation for Society’, biedt gemotiveerde studenten een stevige intellectuele uitdaging, die zowel verbredend als verdiepend is. Het doel is om innovatieve en veelzijdige oplossingen voor belangrijke hedendaagse maatschappelijke problemen te bedenken en te implementeren.

We werken rond jaarlijks wisselende thema’s, gelinkt aan een of meerdere van de United Nations Sustainable Development Goals. Dit thema bekijken we vanuit een Gentse of Belgische context en vanuit de rol die de ingenieur (m/v/x) kan spelen bij het behalen van die doelstelling(en).

De concrete inhoud voor het volgende academiejaar is ingevuld:

Thema's uit voorbije jaren:

AJ 2021-2022: 'Engineers for Fair Institutions'

AJ 2022-2023: 'Eiland voor de kust'

Voor wie?

We zijn op zoek naar goede, gemotiveerde en veelzijdige studenten die naast hun reguliere bachelor- of masteropleiding graag een jaar lang een stevige extra uitdaging willen aangaan. We mikken niet louter op topstudenten (op basis van studieresultaten), maar op een brede mix van profielen. Motivatie, enthousiasme en creativiteit spelen een doorslaggevende rol.

Het programma kan enkel gevolgd worden door studenten met een inschrijving in een van de studieprogramma’s van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Elke student die minstens het eerste bachelorjaar (industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect) volledig heeft afgewerkt kan kandideren. Studenten uit het eerste bachelorjaar kunnen ook kandideren, hun toelating is dan voorwaardelijk op slagen voor het eerste modeltrajectjaar.

Het programma kan niet gecombineerd worden met een ander honours- of excellentieprogramma, of met een buitenlandse uitwisseling in hetzelfde academiejaar.

Studiegeld

Wanneer je conform ingeschreven bent voor een reguliere bachelor- of masteropleiding aan de faculteit en je kandidatuur wordt aanvaard, betaal je geen bijkomend studiegeld voor dit excellentieprogramma.

Hoe kandideren?

Voor het thema ‘Good Health and Well-Being’ in het academiejaar 2023-2024 is er een maximaal aantal toegelaten studenten.

Lees hier de richtlijnen en de procedure om je kandidaat te stellen! (inschrijvingsperiode 1 juli tot 15 augustus 2023)

Welke meerwaarde?

In de eerste plaats helpt het programma je om je kennis te verbreden en te verdiepen, je blik te verruimen, je communicatievaardigheden te ontwikkelen en je kritische geest aan te scherpen. Het programma biedt je ook de kans om te werken rond een maatschappelijk relevant thema.

Bij het succesvol voltooien van het programma ontvang je een getuigschrift. Dat kan net dat streepje voor betekenen bij beursaanvragen, sollicitaties of kandidaturen voor verdere studies in binnen- of buitenland.

Je bouwt bovendien een verrijkend netwerk van contacten op met medestudenten uit verschillende opleidingen en modeltrajectjaren.

Contact

Het dagelijks bestuur van het programma Innovation for Society wordt waargenomen door:

  • Hendrik De Bie (vertegenwoordiger opleidingen burgerlijk ingenieur)
  • Sofie Van Hoecke (vertegenwoordiger opleidingen industrieel ingenieur)
  • Jelle Laverge (vertegenwoordiger opleiding burgerlijk ingenieur-architect)
  • Femke De Backere (OAP-voorzitter)

Heb je vragen over dit programma, neem dan contact op via expro.ea@ugent.be

Je kan ook het reglement van dit excellentieprogramma raadplegen.