Good Health and Well-Being (AJ 2023-2024)

Jaarthema

In het voorgestelde excellentieprogramma “Good health and well-being” voor het academiejaar 2023-2024 wordt er een link gelegd tussen verschillende disciplines, zowel binnen als buiten de ingenieurswetenschappen. Het onderwerp is ontstaan naar aanleiding van lopend en toekomstig onderzoek binnen verschillende FEA-onderzoeksgroepen en -consortia en leunt aan bij de United Nations Sustainable Development Goal 3 (Good health and well-being) die focust op het verzekeren van een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden.

Aan de hand van twee casussen verkennen we de grote technologische en medische uitdagingen die gesteld worden aan de ingenieur van de 21ste eeuw. Deze casussen bestrijken drie belangrijke stappen in ons gezondheidssysteem, van behandeling, naar vroegtijdige detectie tot preventie, meer specifiek voor uitdagingen waar vandaag weinig tot geen toereikende klinische biomarkers voor bestaan.

CASUS 1: Obesitas/overgewicht - meer bewegen - gezonder eten - minder stress

  1. Voor kinderen
  2. Voor volwassenen:
  • White collar workers (die vooral bureau-, management- of administratief werk verrichten)
  • Blue collar workers (die handenarbeid verrichten en dus meer fysieke inspanningen doen op het werk, wat bv. detectie van stress bemoeilijkt)

CASUS 2: Mental well-being voor patiënten en zorgverstrekkers

  1. In het dagelijkse leven (minste beperkingen qua sensoren)
  2. Tijdens een job in de zorgsector
  3. Tijdens een opname
  4. In een isolatiekamer (meest uitdagende setting qua sensoren)

Nieuwsberichten en achtergrondinformatie als inspiratiebronnen voor het jaarthema:

Coördinatoren

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (ELIS - EA06, onderzoeksgroep PreDiCT): Sofie Van Hoecke

Vakgroep Informatietechnologie (INTEC - EA05]: Femke De Backere, Femke Ongenae

Het streefdoel is 25 studenten te laten deelnemen aan het thema 'Good Health and Well-Being'.