Excellentieprogramma Innovation for Society

Wat?

 

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur wil haar studenten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een éénjarig extracurriculair excellentieprogramma 'Innovation for Society', dat zowel verbredend als verdiepend is, een stevige intellectuele uitdaging biedt, en interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten de faculteit bevordert. Het programma heeft zowel een technisch-wetenschappelijke als een maatschappelijke invalshoek en richt zich op goede, gemotiveerde en veelzijdige studenten die naast hun reguliere bachelor- of masteropleiding graag een extra uitdaging willen aangaan die in de ruime zin verband houdt met hun studiegebied.

We werken rond jaarlijks wisselende thema’s, gelinkt aan een of meerdere van de United Nations Sustainable Development Goals [SDGs]. Concreet worden binnen het jaarthema een aantal belangrijke maatschappelijke problemen geïdentificeerd, waarvoor de deelnemende studenten innovatieve en creatieve oplossingen zullen bedenken en/of implementeren, onder meer gebruikmakend van de binnen hun studie opgedane kennis en vaardigheden.

We bekijken het jaarthema vanuit een lokale (Gentse, Vlaamse of Belgische) context en vanuit de rol die de ingenieur (m/v/x) kan spelen bij het behalen van de gekoppelde SDGs.

Volgende jaarthema:

Thema's uit voorbije jaren:

AJ 2021-2022: 'Engineers for Fair Institutions'

AJ 2022-2023: 'Eiland voor de kust'

AJ 2023-2024: 'Good Health and Well-Being'

Voor wie?

We zijn op zoek naar goede, gemotiveerde en veelzijdige studenten die naast hun reguliere bachelor- of masteropleiding graag een jaar lang een stevige extra uitdaging willen aangaan. We mikken niet louter op topstudenten (op basis van studieresultaten), maar op een brede mix van interessante profielen. Motivatie, enthousiasme en creativiteit spelen een doorslaggevende rol.

Het programma kan enkel gevolgd worden door studenten die in het jaar van deelname ingeschreven zijn in een van de studieprogramma’s van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Elke student die minstens het eerste bachelorjaar (industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect) volledig heeft afgewerkt kan kandideren. Studenten uit het eerste bachelorjaar kunnen ook kandideren, maar hun selectie wordt slechts definitief na slagen voor het volledige eerste modeltraject. [Studenten die het eerste bachelorjaar niet gevolgd hebben aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, maar een andere vooropleiding genoten, kunnen op basis van dossier ook toegelaten worden tot de selectieprocedure. Hierbij dient de student minimaal reeds 60 ECTS te hebben behaald in een universitaire opleiding.]

Het programma kan niet gecombineerd worden met een ander honours- of excellentieprogramma, of met een buitenlandse uitwisseling in hetzelfde academiejaar.

Studiegeld

Wanneer je conform ingeschreven bent voor een reguliere bachelor- of masteropleiding aan de faculteit en je kandidatuur wordt aanvaard, betaal je geen bijkomend studiegeld voor dit excellentieprogramma.

Hoe kandideren?

Voor het thema ‘Building a Better World Through Sport’ in het academiejaar 2024-2025 is er een maximaal aantal toegelaten studenten (= 25).

Lees hier de richtlijnen en de procedure om je kandidaat te stellen! (inschrijvingsperiode 1 juli tot 31 augustus 2024)

Welke meerwaarde?

In de eerste plaats helpt het programma je om je kennis te verbreden en te verdiepen, je blik te verruimen, je communicatievaardigheden te ontwikkelen en je kritische geest aan te scherpen. Het programma biedt je ook de kans om te werken rond een maatschappelijk relevant thema.

Bij het succesvol voltooien van het programma ontvang je een getuigschrift. Dat kan net dat streepje voor betekenen bij beursaanvragen, sollicitaties of kandidaturen voor verdere studies in binnen- of buitenland.

Je bouwt bovendien een verrijkend netwerk van contacten op met medestudenten uit verschillende opleidingen en modeltrajectjaren.

Contact

Het dagelijks bestuur van het programma Innovation for Society wordt waargenomen door:

  • Femke De Backere en Femke Ongenae (coördinatoren, vertegenwoordigers opleidingen burgerlijk ingenieur)
  • Sofie Van Hoecke (vertegenwoordiger opleidingen industrieel ingenieur)
  • Jelle Laverge (vertegenwoordiger opleiding burgerlijk ingenieur-architect)
  • Dimitri Van Cauwelaert (onderwijsbegeleider)
  • Johannes Teerlinck (onderwijsontwikkelaar)
  • Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur, ambtshalve)

Heb je vragen over dit programma, neem dan contact op via expro.ea@ugent.be

Je kan ook het reglement van dit excellentieprogramma (FR 23 mei 2024) raadplegen.